Om du blir sjuk inom EU

I EU-/EES-länderna, Storbritannien och i Schweiz får du medicinskt nödvändig vård om du blir akut sjuk eller behöver vård på grund av försämring av en långvarig sjukdom eller i samband med graviditet eller förlossning. Du får vården till samma pris och på samma sätt som lokala invånare när du visar upp ditt europeiska sjukvårdskort inom landets offentliga hälso- och sjukvård.


Läkaren bedömer vårdbehovet: du får den vård du behöver för att slippa avbryta resan på grund av vårdbehovet. Det europeiska sjukvårdskortet accepteras inom den offentliga hälso- och sjukvården och de verksamhetsställen inom den privata hälso- och sjukvården som har ett avtal med den offentliga hälso- och sjukvården.

Längden av din vistelse påverkar vårdens omfattning

När en läkare eller annan vårdpersonal bedömer din vård, tas hänsyn till längden av din vistelse i landet.

Vilken typ av vård som ges och i vilken omfattning beror på vistelselandets lagstiftning. Vården är inte nödvändigtvis likadan som den vård som du skulle få i Finland.

Ta reda på om vårdgivaren accepterar det europeiska sjukvårdskortet

Om du är i behov av vård ska du ta reda på om vårdgivaren accepterar det europeiska sjukvårdskortet. Om vårdgivaren accepterar kortet, får du med kortet vård på samma sätt och till samma pris som lokala invånare.

Det europeiska sjukvårdskortet betyder inte att patienten får tjänsterna kostnadsfritt. Sådana hälso- och sjukvårdstjänster som du skulle få kostnadsfritt i Finland kan vara avgiftsbelagda i ett annat land. Också hälso- och sjukvårdens klientavgifter varierar i olika länder.

Om vårdgivaren inte accepterar det europeiska sjukvårdskortet, måste du själv betala vårdkostnaderna. I detta fall ska du ansöka om ersättning hos sjukförsäkringsinstitutionen i det vårdgivande landet eller hos FPA inom sex månader efter att du betalat för vården.