Flytta till Finland som pensionstagare

Om du flyttar till Finland tillfälligt från ett EU-/EES-land, Storbritannien eller Schweiz får du medicinskt nödvändig vård med det europeiska sjukvårdskortet. Personer som flyttar till Finland från andra länder har rätt till brådskande sjukvård. Om du flyttar till Finland permanent får du vård både inom den offentliga hälso- och sjukvården och inom den privata hälso- och sjukvården.


Jag ska bo i Finland tillfälligt

Om du flyttar till Finland tillfälligt från ett EU-/EES-land, Storbritannien eller Schweiz får du medicinskt nödvändig vård med det europeiska sjukvårdskortet. Du får även ersättning för privat hälso- och sjukvård, läkemedel och resor på grund av behandlingen av sjukdomen från FPA.

Om du flyttar till Finland från något annat land, har du endast rätt till brådskande vård inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland. Du kan även använda den privata hälso- och sjukvården. Du betalar vårdkostnaderna själv.

Jag ska bo i Finland permanent

Om du flyttar till Finland permanent ska du ansöka om hemkommun hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (f.d. magistraten). Om du för första gången ansöker om en förmån efter att ha flyttat till Finland och din rätt till FPA-förmåner har inte ännu fastställts, ska du anmäla din flyttning till Finland. Om du flyttar från ett EU- eller EES-land eller Schweiz och får pension från något annat land än Finland, ska du lämna ett intyg över rätt till vårdförmåner till FPA för registrering. Intyget beviljas av det land som betalar ut pension till dig.

Om du flyttar från ett land utanför EU/EES eller Schweiz behöver du ett giltigt uppehållstillstånd.

Du får all sjukvård som du behöver inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland. Du får även ersättning från FPA för privat hälso- och sjukvård, läkemedel och resor på grund av behandlingen av sjukdomen.

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe

Hittade du det du sökte?

Ge respons!
Your Europe