Utförsel av läkemedel till utlandet

Du kan i allmänhet ta med dig de receptbelagda läkemedel och egenvårdsläkemedel du behöver när du åker på en resa. Kontrollera begränsningarna gällande införsel före resan, eftersom det förekommer skillnader mellan länderna i fråga om vilka läkemedel man får föra med sig in i landet och i vilka mängder. Det är också bra att på förhand ta reda på bestämmelserna och begränsningarna i eventuella genomfartsländer.


Du kan i allmänhet ta med dig de receptbelagda läkemedel och egenvårdsläkemedel du behöver när du åker på en resa. Kontrollera begränsningarna gällande införsel före resan, eftersom det förekommer skillnader mellan länderna i fråga om vilka läkemedel man får föra med sig in i landet och i vilka mängder. Det är också bra att på förhand ta reda på bestämmelserna och begränsningarna i eventuella genomfartsländer.

I vissa situationer kan det krävas till exempel ett införseltillstånd eller ett intyg som utfärdats av en myndighet. Information om begränsningarna gällande införsel av läkemedel får du av tullmyndigheten i destinationslandet.  Du kan också fråga om saken hos kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård eller Finlands ambassad i destinationslandet.

Observera följande när du reser utomlands:

  • Ta med patientanvisningen som läkaren skrivit ut eller en sammandragsutskrift om recepten, som du själv kan skriva ut i tjänsten Mina Kanta-sidor. Vid behov får du sammandragsutskrift även från apoteket eller en verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården. Du kan också be om att få utskriften på engelska.
  • Transportera läkemedlen i den ursprungliga förpackningen och packa ner dem i handbagaget.
  • Fundera på om du behöver ta med dig diagnosinformationen eller en kopia av vårdjournalen på engelska eller översatt till språket i destinationslandet.
  • Diabetiker bör ta med sig ett intyg över behovet av sprutor.

Utförsel av narkotiska läkemedel och läkemedel som påverkar det centrala nervsystemet till utlandet

Du ska ha med dig ett Schengenintyg om du reser inom Schengenområdet och har med dig läkemedel som klassificeras som narkotika, i huvudsak läkemedel som påverkar det centrala nervsystemet eller psykotropiska läkemedel. Med intyget påvisar du att läkemedlet är nödvändigt.

Till Schengenområdet hör Finland, Sverige, Norge, Danmark, Island, Tyskland, Belgien, Frankrike, Nederländerna, Österrike, Luxemburg, Spanien, Portugal, Italien, Grekland, Kroatien, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern, Slovenien, Malta och Schweiz.

I Finland får du ett Schengenintyg från apoteket. Ta med dig läkemedelsförpackningen, receptet och ett resedokument (pass eller identitetskort) när du hämtar intyget.

Om du inte är säker på om du behöver ett Schengenintyg för din medicin, kan du kontrollera saken på apoteket eller hos Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea).