För vårdpersonal

På de här sidorna har vi samlat information för vårdpersonal som till exempel betjänar utländska patienter eller finländska patienter som avser söka sig till planerad vård utomlands. På sidorna finns bland annat information om tillgången till vård inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland för patienter från utlandet, om fakturering av vårdkostnaderna och om sändande av patienter för vård utomlands.


FPA och sjukvård i internationella situationer

Om du behöver mer information om klientens rätt att få hälsovårdstjänster i Finland eller utomlands, kan du kontakta FPA:s centret för internationella ärenden. Du kan kontakta centret för internationella ärenden även i ärenden gällande den statliga ersättningen av vårdkostnaderna.

I FPA:s chatt kan du ställa frågor om alla de förmåner som betalas på grund av sjukdom eller invaliditet. Rådgivningen på chatten är generell, vilket betyder att du inte kan fråga om en enskild persons ärenden där.

Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård

I varje medlemsstat av den Europeiska unionen finns en egen kontaktpunkt för gränsöverskridande hälsovård. I Finland bedriver Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård sin verksamhet i anslutning till FPA. Kontaktpunkten förmedlar allmän information om gränsöverskridande hälso- och sjukvård och om implementering av lagar och överenskommelser gällande den. Kontaktpunkten tillhandahåller information i första hand på webbplatsen EU-hälsovård.fi. Kontaktpunkten betjänar också via e-post på adressen yhteyspiste@kela.fi.

På sidan Information om hälso- och sjukvårdstjänsterna enligt land har vi samlat information om hälso- och sjukvårdstjänsterna i över 50 olika länder. Du får mer information om frågor kring vården hos myndigheterna och kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård i destinationslandet.

Kanta-tjänsterna

Kanta-tjänsternas ansvarsområden är i synnerhet Det elektroniska receptet, Patientdataarkivet, Läkemedelsdatabasen och hanteringen av patientens samtycken. Kanta-tjänsterna erbjuder omfattande information, anvisningar och verktyg för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. På sidorna har man även samlat vanliga frågor till exempel om användning av Kelain och anslutning till Kanta-tjänsterna.