Cypern

I en nödsituation får du hjälp genom att ringa 112 eller 199 (ambulans).


Tillgång till vård

Under en tillfällig vistelse på Cypern får du medicinskt nödvändig vård genom att visa upp det europeiska sjukvårdskortet (European Health Insurance Card, EHIC). Medicinskt nödvändig vård är vård som inte kan vänta tills du kommer hem. Denna typ av vård kan behövas som du insjuknar akut eller om du råkar ut för en olycka. Du kan även få vård i samband med graviditet, förlossning eller en kronisk sjukdom. Vårdbehovet ska framträda under vistelsen. Om din sjukdom kräver regelbunden vård under din tillfälliga utlandsvistelse, ska du komma överens om ordnandet av vården i förväg med vårdgivaren. Till exempel dialys, oxygenterapi, särskild astmabehandling och kemoterapi samt ultraljudsundersökning av hjärtat i samband med kroniska autoimmuna sjukdomar är behandlingar som måste avtalas i förväg.

Med det europeiska sjukvårdskortet får du vård på samma sätt och till samma pris som lokala invånare. Det är tillrådligt att ha med sig både det europeiska sjukvårdskortet och en kopia av kortet. Om du inte har ett europeiskt sjukvårdskort att visa upp eller om kortet av någon anledning inte accepteras, måste du betala vårdkostnaderna själv. I detta fall kan du ha möjlighet att i efterhand ansöka om ersättning hos FPA.

Med det europeiska sjukvårdskortet får du vård vid vårdenheter som ingår i det statliga hälso- och sjukvårdssystemet på Cypern. Hälsoministeriet på Cypern ger information om hälso- och sjukvårdstjänsterna på engelska och grekiska.

På Cypern finns också privata läkare och vårdenheter. Om du vänder dig till en privat vårdgivare för vård, betalar du hela vårdkostnaden själv. Undantag från detta är situationer där hälsonämnden remitterat dig till en privat vårdgivare för vård som de statliga vårdenheterna inte tillhandahåller.

Akut insjuknande

Läkare

Uppsök en läkare vid en vårdenhet som ingår i det statliga systemet och visa upp ditt europeiska sjukvårdskort och en identitetshandling. För besök hos specialist behöver du remiss från en allmänläkare inom det statliga systemet.

Du debiteras en liten fast avgift. För laboratorieprov och fortsatta undersökningar (till exempel röntgen) betalas separata tilläggsavgifter. Vissa specialgrupper, såsom studerande och långtidssjuka, får vården kostnadsfritt eller till nedsatt pris.

Tandläkare

Tandläkarvård ersätts vanligtvis inte, utan på Cypern betalar du hela kostnaden själv. Vissa specialgrupper, såsom personer över 65 år, personer som får invalidpension och kroniskt sjuka, får emellertid tandvård inom den offentliga sektorn antingen till nedsatt pris eller kostnadsfritt.

Läkemedel

För läkemedel som en läkare inom privatsektorn skrivit ut kan du få partiell ersättning när du tar receptet till ett offentligt apotek och visar upp ditt europeiska sjukvårdskort och en identitetshandling. Bland annat personer över 65 år, personer som får invalidpension och kroniskt sjuka får ersättning som uppgår till 50 procent.

Vård på sjukhus

För vård på sjukhus krävs remiss från en läkare. I nödfall kan du också gå direkt till akutmottagningen vid ett statligt sjukhus. Visa upp din eventuella remiss samt ditt europeiska sjukvårdskort och en identitetshandling.

På akutmottagningen betalar alla patienter en fast avgift oberoende av vilken slags vård de fått. Bland annat personer över 65 år, personer som får invalidpension och kroniskt sjuka får rabatt på sjukhusavgifterna.

Ambulanstransport för att få nödvändig vård är kostnadsfri om du har det europeiska sjukvårdskortet och vårdgivaren är en vårdenhet inom den offentliga hälso- och sjukvården.

Läs mer om akut insjuknande i Europa.

Läs mer om ersättning för vård utomlands.

Användbara webbplatser

Om du vill resa till Cypern för att använda hälso- och sjukvårdstjänster, hittar du allmän information om planerad vård utomlands på vår webbplats. Du kan ställa dina frågor om hälso- och sjukvården på Cypern till den nationella kontaktpunkten på Cypern.

Du hittar kontaktuppgifter till vårdgivare på webbplatsen för den nationella kontaktpunkten i Cypern (på engelska).

Kvalitet och säkerhet i vården

Vid patientskador tillämpas alltid lagstiftningen och patientförsäkringen i det vårdgivande landet. Om du är missnöjd med vården som du har fått, ska du i första hand reda ut saken med vårdgivaren. Den nationella kontaktpunkten kan hjälpa dig att hitta rätt myndighet om du vill anföra klagan.

Hälso- och sjukvårdssystemet

Hälso- och sjukvårdssystemet på Cypern är indelat i offentliga och privata sektorer. I alla stora städer på Cypern hittar man både offentliga och privata sjukhus. Den offentliga hälso- och sjukvården på Cypern finansieras med skattemedel och administreras av hälsoministeriet. För EU-medborgare är den offentliga hälso- och sjukvården antingen kostnadsfri eller tillgänglig mot en låg kostnad. Den privata hälso- och sjukvården har i allmänhet överkomliga priser för alla.