Förenade kungariket

I en nödsituation får du hjälp genom att ringa 112 eller 999 (ambulans).


Hälso- och sjukvårdssystemet

Hälsopolitiken i Förenade kungariket bestäms på riksdelarnas nivå (England, Wales, Skottland och Nordirland). Trots skillnaderna i hur systemen är ordnade, styrs vissa delar av regelverket på hela landets nivå i enlighet med europeiska riktlinjer.

Det nationella hälso- och sjukvårdssystemet (NHS) ansvarar för den offentliga hälso- och sjukvården. Alla fyra riksdelar har ett eget nationellt hälso- och sjukvårdssystem som tillhandahåller hälsotjänster. Även volymen av tjänsterna som produceras i den privata sektorn håller på att öka, även om den fortfarande är liten i förhållande till tjänsterna som tillhandahålls av serviceproducenter inom NHS.

Tillgång till vård

Under övergångsperioden för Storbritanniens utträde ur EU (till slutet av 2020) får du under en tillfällig vistelse i Storbritannien medicinskt nödvändig vård genom att visa upp ditt pass eller det europeiska sjukvårdskortet. Medicinskt nödvändig vård är vård som inte kan vänta tills du kommer hem. Denna typ av vård kan behövas som du insjuknar akut eller om du råkar ut för en olycka. Du kan även få vård i samband med graviditet, förlossning eller en kronisk sjukdom. Vårdbehovet ska framträda under vistelsen.

Med europeiska sjukvårdskortet får du vård på samma villkor och till samma pris som lokala invånare. Om du måste betala kostnaderna för vården själv, kan du ha möjlighet att i efterhand ansöka om ersättning hos FPA.

Genom att visa upp ditt europeiska sjukvårdskort eller pass kan du få vård vid vårdenheter som hör till NHS. Obserera att reglerna varierar beroende på vilken del av landet du befinner dig i. Du får närmare information på NHS webbplats, där du även hittar kontaktuppgifter (på engelska) till läkare, tandläkare och sjukhus som har ett avtal med NHS uppdelat enligt region.

På den nationella hälsovårdsservicens (NHS) servicenummer 111 får du information om användningen av hälso- och sjukvårdstjänster i icke-brådskande fall.

Observera, att du inte får vård med det europeiska sjukvårdskortet på Isle of Man och på Kanalöarna, det vill säga Guernsey (inkl. Guernsey, Alderney, Herm och Sark) och Jersey, eftersom öarna är brittiska kronbesittningar och inte omfattas av EU- och EES-bestämmelserna. Följande utomeuropeiska territorier hör inte till Europeiska Unionen: Anguilla, Bermuda, Brittiska Jungfruöarna, Montserrat, Turks- och Caicosöarna, Caymanöarna, Falklandsöarna, Sydgeorgien och Sydsandwichöarna.

Akut insjuknande

Läkare

Uppsök en allmänläkare (general practitioner, GP) som har ett avtal med NHS. När du visar upp ditt europeiska sjukvårdskort och en identitetshandling på mottagningen är vården kostnadsfri. För besök hos specialist krävs oftast en remiss från allmänläkare. Du måste emellertid först registrera dig som patient innan du kan vända dig till en NHS-läkare.

Vid mindre skador kan du på de flesta orterna även besöka en mottagning som i huvudsak bedrivs av sjukskötare (Walk-in centre eller Minor injuries unit). Vid dem får du vård utan tidsbokning.

Du kan även ringa NHS servicenummer 111 när som helst för att få hjälp med frågor kring hälsa och sjukdomar. Du blir hänvisad till den närmaste mottagningen som har öppet och som kan hjälpa dig med din sjukdom eller skada.

Tandläkare

När du behöver tandvård ska du vända dig till en tandläkare (dentist) som har avtal med NHS. Du måste registrera dig som patient innan du vänder dig till en NHS-tandläkare. Ange i samband med tidsbeställningen att du vill ha vård som patient inom NHS. Visa upp ditt europeiska sjukvårdskort och en identitetshandling på mottagningen. För all medicinskt nödvändig tandvård som tillhandahålls av NHS tas det ut en fast avgift som inte ersätts.

Läkemedel

Utöver läkare har även sjukskötare behörighet att skriva ut läkemedel i lindriga sjukdomsfall. När du besöker apoteket (pharmacy eller chemist’s shop) för att hämta ut receptbelagda läkemedel ska du visa upp ditt europeiska sjukvårdskort och en identitetshandling. På apoteket måste du betala en icke-ersättningsgill avgift för recept. Du kan fråga om eventuell befrielse från läkemedelsavgiften redan då läkaren skriver ut receptet.

Vård på sjukhus

Intagning för sjukhusvård sker vanligtvis med remiss från en läkare, en tandläkare eller en ögonläkare. I en nödsituation kan du gå direkt till sjukhusets akutmottagning (Accident & Emergency department). Alla sjukhus har inte en sådan enhet. Visa upp ditt europeiska sjukvårdskort och en identitetshandling när du uppsöker sjukhuset så får du den medicinskt nödvändiga vården och läkemedlen utan kostnad. Du kan oftast fritt välja vilket sjukhus du vill gå till, bara det är en enhet som ingått avtal med NHS.

I nödfall är ambulanstransporten till sjukhuset kostnadsfri. Om du på grund av ditt hälsotillstånd behöver specialtransport för hemresan till Finland, står du själv för hela resekostnaden. Det rekommenderas att du tecknar en reseförsäkring som täcker dessa kostnader.

Läs mer om akut insjuknande i Europa.

Läs mer om ersättning för vård utomlands.

Användbara webbplatser

Om du vill resa till Storbritannien under övergångsperioden för EU-utträdet (till slutet av 2020) för att använda hälsovårdstjänsterna i landet hittar du allmän information om detta på sidan om planerad vård utomlands på vår webbplats. Nedan listas några användbara webbplatser om planerad vård i Förenade kungariket. Du kan ställa dina frågor om hälso- och sjukvården i Förenade kungariket till den nationella kontaktpunkten i Förenade kungariket.

Du kan söka privata läkare, tandläkare, sjukhus och andra vårdgivare i Förenade kungariket på webbplatsen Private Healthcare UK. Information om privatläkare finns även i söktjänsten Specialist Info. Relativt få allmänläkare är verksamma inom den privata sektorn.

Riktgivande information om taxorna hos vårdgivare som ingår i NHS i England finns på webbplatsen Gov.uk website. Prisinformationen uppdateras årligen.

Kvalitet och säkerhet i vården

  • I England övervakas kvaliteten i vården av kommittén Care Quality Commission som utövar tillsyn av kvaliteten och säkerheten i den vård som ges av vårdgivarna i regionen. På webbplatsen hittar du även kvalitetsinformation och rapporter om alla vårdgivare som uppdateras regelbundet.
  • I Nordirland övervakas vården av Regulation and Quality Improvement Authority (RQIA). RQIA inspekterar och bedömer regelbundet verksamheten av serviceproducenterna inom hälso- och sjukvården i regionen.
  • I Skottland övervakar Healthcare Improvement Scotland (HIS) de tjänster som tillhandahålls av NHS och de tjänster som erbjuds inom privatsektorn.
  • I Wales är Healthcare Inspectorate Wales (HIW) det oberoende organet för inspektion och reglering av hälso- och sjukvården.

Vid patientskador tillämpas alltid lagstiftningen och patientförsäkringen i det vårdgivande landet. Om du är missnöjd med vården som du har fått, ska du i första hand reda ut saken med vårdgivaren. De nationella kontaktpunkterna kan hjälpa dig att hitta rätt myndighet om du vill anföra klagan.