Prehospital akutsjukvård i Finland

Prehospital akutsjukvård utgör en del av hälso- och sjukvården. Välfärdsområdena och HUS-sammanslutningen ordnar den prehospitala akutsjukvården i sitt område.


Med prehospital akutsjukvård avses brådskande vård av en person som insjuknat eller skadats plötsligt och vid behov transport av patienten till fortsatt vård. Personalen inom den prehospitala akutsjukvården inleder vid behov vården redan på den plats där patienten insjuknat eller skadats.

Ambulans tillkallas i hela landet på nödnumret 112. Samtalen till detta nummer tas emot av nödcentralsverket som vid behov skickar en ambulans till platsen.

Välfärdsområdena kan producera akutvården själva eller tillsammans med ett annat välfärdsområde. Till vissa delar kan välfärdsområdet också köpa akutvårdstjänster från en privat serviceproducent. Den privata serviceproducenten ska ha tillstånd av regionförvaltningsverket eller Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) för sin verksamhet.

Läkarhelikopterverksamhet

I Finland är läkarhelikopterverksamheten en del av akutvårdshelheten. Flygverksamheten och baserna sköts av FinnHEMS Oy, som är ett icke-vinstdrivande bolag ägt av staten. De välfärdsområden som upprätthåller ett universitetssjukhus och HUS-sammanslutningen ansvarar för helikoptrarnas personal, redskap och läkemedel. Läkarhelikoptrarna opererar från Vanda, Åbo, Uleåborg, Tammerfors, Kuopio, Rovaniemi och Seinäjoki.

FPA ersätter i efterhand patientens resekostnader med anknytning till vården

FPA ersätter i efterhand patientens resekostnader med anknytning till vården. Ersättning betalas vanligtvis för resan till närmast belägna hälsovårdscentral, universitetssjukhus eller privata hälsostation med det förmånligaste färdsättet.

I ambulans eller taxi kan reseersättningen vanligtvis fås som direktersättning.