Prehospital akutsjukvård i Finland

Prehospital akutsjukvård utgör en del av hälso- och sjukvården. Sjukvårdsdistrikten ordnar den prehospitala akutsjukvården och tillhörande brådskande ambulanstransporter inom sitt eget område.


Med prehospital akutsjukvård avses brådskande vård av en person som insjuknat eller skadats plötsligt och vid behov transport av patienten till fortsatt vård. Personalen inom den prehospitala akutsjukvården inleder vid behov vården redan på den plats där patienten insjuknat eller skadats.

Sjukvårdsdistrikten kan sköta den prehospitala akutsjukvården som egen verksamhet, i samarbete med räddningsväsendet eller ett annat sjukvårdsdistrikt eller genom att köpa tjänsten av en privat serviceproducent. Den privata serviceproducenten ska ha tillstånd av regionförvaltningsverket eller Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) för sin verksamhet.

Ambulans tillkallas i hela landet på nödnumret 112. Samtalen till detta nummer tas emot av nödcentralsverket som vid behov skickar en ambulans till platsen.

Läkarhelikopterverksamhet

Läkarhelikopterverksamheten ordnas av universitetssjukvårdsdistrikten. Flygverksamheten och baserna sköts av FinnHEMS Oy, som är ett icke-vinstdrivande bolag ägt av universitetssjukvårdsdistrikten. Universitetssjukvårdsdistrikten ansvarar för personalen, redskapen och läkemedlen. Läkarhelikoptrarna opererar från Vanda, Åbo, Uleåborg, Tammerfors, Kuopio och Rovaniemi.

FPA ersätter i efterhand patientens resekostnader med anknytning till vården

FPA ersätter i efterhand patientens resekostnader med anknytning till vården. Ersättning betalas vanligtvis för resan till närmast belägna hälsovårdscentral, universitetssjukhus eller privata hälsostation med det förmånligaste färdsättet.

I ambulans eller taxi kan reseersättningen vanligtvis fås som direktersättning.