I tjänsten har man samlat kontaktuppgifter till sjukvårdsdistrikt, joursjukhus, förlossningssjukhus och enheter för sällsynta sjukdomar.