Det europeiska sjukvårdskortet


Vad är det europeiska sjukvårdskortet och var får man det?

Det europeiska sjukvårdskortet (European Health Insurance Card, EHIC) är ett kort som används i EU- och EES-länderna, i Schweiz och i Storbritannien. Genom att visa upp kortet får du medicinskt nödvändig vård på samma sätt och till samma pris som lokala invånare. Medicinskt nödvändig vård är vård som inte kan vänta tills du återvänder till ditt bosättningsland. I den vård som täcks av kortet ingår vård som krävs av en akut sjukdom eller ett olycksfall eller till exempel av en långvarig sjukdom eller graviditet.

Det europeiska sjukvårdskortet är gratis. Du kan vanligtvis ansöka om kortet hos sjukförsäkringsinstitutionen i ditt bosättningsland. I Finland utfärdas kortet av FPA. Se även FPA:s vanliga frågor om det europeiska sjukvårdskortet.

Vad behöver jag det europeiska sjukvårdskortet till om jag har en reseförsäkring?

Det europeiska sjukvårdskortet och reseförsäkringen kompletterar varandra. Med det europeiska sjukvårdskortet betalar du endast den lokala klientavgiften för vården. Utan kortet måste du betala alla vårdkostnader först själv. Med det europeiska sjukvårdskortet får du under resan även till exempel medicinskt nödvändig vård för en långvarig sjukdom eller graviditet som nödvändigtvis inte omfattas av reseförsäkringen.

Det lönar sig dock att ha en privat reseförsäkring, eftersom det europeiska sjukvårdskortet inte täcker till exempel ambulansflyg eller andra specialarrangemang för återresan. Kom ihåg att kontrollera villkoren för din reseförsäkring innan resan.

Vad gör jag om jag ombeds det europeiska sjukvårdskortet och jag inte har det?

I ett nödfall får man i regel vård utan kortet. Kontakta FPA:s center för internationella ärenden som kan bekräfta om du omfattas av den finländska sjukförsäkringen eller om Finland ansvarar för kostnaderna för din vård. FPA skickar till dig eller direkt till sjukhuset ett provisoriskt intyg som ersätter kortet.

Om du inte får vård mot den lokala klientavgiften utan är tvungen att betala de faktiska vårdkostnaderna själv, kan du i efterhand ansöka om FPA-ersättning för vården.

Vad gör jag om sjukhuset inte accepterar mitt europeiska sjukvårdskort?

Det europeiska sjukvårdskortet gäller inom den offentliga hälso- och sjukvården i EU-/EES-länderna, Schweiz, Storbritannien och Nordirland eller hos vårdgivare som ingått ett avtal med den offentliga hälso- och sjukvården. Om vårdgivaren inte accepterar det europeiska sjukvårdskortet och du är tvungen att betala de faktiska kostnaderna själv, kan du ansöka om ersättning i efterhand hos FPA eller hos sjukförsäkringsinstitutionen i det vårdgivande landet.

Varför är det europeiska sjukvårdskortet finsk- eller svenskspråkigt?

Varje land utfärdar kortet på sitt eget officiella språk. FPA utfärdar det europeiska sjukvårdskortet på finska eller svenska. Kortet är likadant i alla länder, endast språket varierar.