Resor och förflyttningar mellan sjukhus


Får jag ersättning för resekostnader om jag söker mig från Finland till utlandet för planerad vård?

Ja, om resekostnaderna överstiger självrisken. Om du reser för vård till ett annat EU-/EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland utan förhandstillstånd, ersätter FPA resekostnaderna som om du skulle ha rest till vårdenheten och fått nödvändig vård här i Finland. Du kan alltså inte få reseersättning fram till destinationslandet, utan endast till den närmaste vårdenheten i Finland.

Om du reser för vård till ett annat EU-/EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland med förhandstillstånd, ersätter FPA resekostnader, som överstiger självrisken, fram till vårdenheten i destinationslandet.

Ansök reseersättningen hos FPA inom sex månader efter att du ha betalat för vården. Om du söker till andra länder för vård, får du ingen ersättning för resekostnaderna.

Kan jag få ersättning för resekostnaderna om jag hamnar på sjukhus utomlands?

Ja, om du blir sjuk i ett annat EU-/EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland. FPA ersätter resan till den närmaste vårdenheten om resekostnaderna överstiger självrisken.

Om du blir tvungen att återvända till Finland från utlandet på grund av insjuknande, ger FPA ersättning för returresan från vårdenheten till exempel till flygplatsen och i Finland från flygplatsen till det närmaste sjukhuset. Om du reser direkt till hemmet, ersätter man inte resan i Finland. Observera att FPA inte ersätter flygresan från utlandet till Finland.

Vad händer om jag behöver förflyttning mellan sjukhus från ett annat EU-land till Finland? Får jag den med det europeiska sjukvårdskortet?

Du kan inte få förflyttning mellan sjukhus med det europeiska sjukvårdskortet. Om du behöver förflyttning till ett sjukhus i Finland, betalar du vanligtvis förflyttningskostnaderna själv. Om förflyttningen görs med ambulans kan du i efterhand få ersättning från FPA för en del av resan. En reseförsäkring kan ersätta förflyttningen, så läs försäkringsvillkoren och teckna en reseförsäkring.

Om du behöver en förflyttning mellan sjukhus i de nordiska länderna, kan din vårdgivare ordna förflyttningen. Då behöver du inte betala förflyttningen själv. Vårdgivaren ansvarar för förflyttningen.