Läs närmare om vår cookiepolicy

Denna cookiepolicy gäller för webbplatsen EU-hälsovård.fi. EU-hälsovård.fi är en webbplats som upprätthålls av Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård och tillhandahåller information om användandet av hälsovårdstjänsterna i Finland och utomlands. På webbplatsen ges exempelvis information om patientens rättigheter, kostnaderna för vården och ersättningar för kostnaderna samt om hälso- och sjukvården i olika länder.


Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård har förpliktat sig att skydda integriteten för besökarna på sin webbplats.

I denna cookiepolicy beskriver vi hur Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård och dess samarbetspartners använder cookies och andra liknande teknologier för uppföljning och anpassning (senare enhetligt cookies) på webbplatsen EU-hälsovård.fi. Med hjälp av cookies samlas det in information om hur och när webbplatsen används. Med hjälp av denna information kan vi förbättra webbplatsens funktionalitet samt anpassa marknadsföringsbudskap till dem som har besökt webbplatsen EU-hälsovård.fi.

Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård kan inte identifiera användare på grundval av informationen som samlas in, eftersom användarens namn, kontaktuppgifter eller personsignum inte samlas in på webbplatsen. Informationen som samlas in på webbplatsen EU-hälsovård.fi kombineras inte med någon annan information.

Användaren kan ge sitt samtycke till användning av cookies med hjälp av en så kallad cookie-banner. Användaren kan neka sitt samtycke eller när som helst dra tillbaka sitt tidigare samtycke.

 • Ändra dina cookieinställningar

I denna cookiepolicy besvaras följande frågor:

 1. Vilka är kontaktuppgifterna för Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård?
 2. Vad är cookies och vilken information samlas in med dem?
 3. För vilka ändamål används cookies och informationen i samband med dem?
 4. Vilken är informationens förvaringstid?
 5. På vilket sätt kan man påverka cookies?
 6. Vart överlåts eller flyttas informationen?
 7. På vilket sätt skyddas informationen?
 8. Hur görs förändringar i cookies-praxisen?

1. Kontakt

Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård, Folkpensionsanstalten (FPA), PB 80, 00380 HELSINGFORS, tel. 020 634 11, yhteyspiste(at)kela.fi.

Webbplatsen EU-hälsovård.fi har förverkligats i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd och Folkpensionsanstalten. Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård finns vid FPA. Det finns en motsvarande kontaktpunkt i alla EU-länder.

2. Vad är cookies och vilken information samlas in med dem?

Liksom på många andra webbplatser använder man på webbplatsen EU-hälsovård.fi cookies och andra liknande teknologier för uppföljning och anpassning. En cookie är en liten textfil som sparas på användarens webbläsare och som sparar information om besöket på webbplatsen EU-hälsovård.fi.

På webbplatsen EU-hälsovård.fi används förstaparts- och tredjepartscookies. Så kallade förstapartscookies är satta av webbplatsen som syns i adressfältet. Dessutom används på webbplatsen EU-hälsovård.fi så kallade tredjepartscookies, exempelvis från leverantörer av reklamteknologi och sociala medietjänster.

På webbplatsen EU-hälsovård.fi samlas det med hjälp av cookies in information om exempelvis,

 • hur många användare webplatsen har
 • med vilka användarenheter, exempelvis telefon eller dator, webbplatsen har använts
 • från vilken webbadress webbplatsens användare har kommit till webbplatsen
 • vilka enskilda sidor användarna har besökt.

Cookies och webbplatsens servrar sparar automatiskt sidoförfrågningarna som görs av de användare som besöker webbplatsen. Informationen innehåller vanligtvis den nätverksbegäran som användaren har gjort, datum och tid för denna begäran, IP-adressen för användarens enhet samt webbläsarens typ och språk.

Informationen är i sådan form, att den inte utan tilläggsuppgifter kan härledas till en enskild användare. Användarens namn eller e-postadress sparas exempelvis inte med hjälp av cookies. Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård kan inte koppla informationen som samlats in med hjälp av cookies till en viss person.

3. För vilka ändamål används cookies och informationen i samband med dem?

På webbplatsen EU-hälsovård.fi används följande slag av cookies:

Nödvändiga cookies (alltid på)

 • Med hjälp av dessa cookies säkerställer vi att webbtjänsten fungerar på avsett vis. Cookien Polylang möjliggör exempelvis användning av olika språkversioner på webbplatsen. Användningen av dessa cookies kan du endast förhindra i din webbläsares inställningar.

Funktionella cookies

 • Funktionella cookies hjälper vår webbplats att utföra vissa funktioner, så som delning av webbplatsens innehåll mellan webbplatsen och de sociala mediernas plattformar och övriga tredjepartsegenskaper. Funktionella cookies är nödvändiga för webbplatsens funktionalitet och utveckling.

Besökarmätnings- och analyscookies

 • Nätanalysverktyget (Piwik Pro) använder cookies för att samla in statistikinformation. Informationen samlas in för att kunna analysera besökarnas antal, innehållets attraktivitet, på vilket sätt tjänsten används samt för att utveckla webbplatsen.

Cookies för anpassad kommunikation och marknadsföring

 • Med hjälp av en cookies kan Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård anpassa sin marknadsföringskommunikation till användare som har besökt webbplatsen EU-hälsovård.fi. Som samarbetspartners vid den anpassade kommunikationen har Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård Facebook, Twitter, Google och MediaMath.
 • Läs mer Varför gör Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård reklam på nätet.

För behandlingen av tredje parters cookieinformation gäller tredje parternas villkor, vilka användaren kan bekanta sig med nedan:

Piwik Pro

Google Tag Manager (GTM)

Google

MediaMath

Facebook

 • Cookiens användningsändamål: Att anpassa och verkställa marknadsföringskommunikation samt analysera vilken marknadsföringskommunikation som troligtvis intresserar besökarna.
 • Tilläggsinformation: Om användaren har ett Facebook-konto, kan Facebook koppla cookie-ID:n i samband med besöket på EU-hälsovård.fi till hen. Här får du ytterligare information om hur Facebook använder cookies.

Twitter

Statistisk uppföljning av innehåll i samband med Ditt Europa-portalen

Eu-hälsovård.fi är en del av EU-kommissionens Ditt Europa-portal. Ditt Europa-portalen erbjuder EU-ländernas medborgare och företag enkel åtkomst till EU-medlemsländernas information, förfaranden samt rådgivnings- och problemlösningstjänster.

Från sidor som är länkade till Ditt Europa-portalen samlas besökarinformation in med hjälp av analysverktyget Matomo. Förutom sidans URL-adress samlas information om besökarnas antal, besökarnas land samt vilken användarenhet som används in på sidan. Informationen samlas in anonymt och specificeras inte till personer.

Insamlandet av besökarinformationen ingår i uppföljningen av verkställandet av EU-förordningen om inrättande av en gemensam digital ingång (EU) 2018/1724. Informationen står endast till förfogande för Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård, EU-kommissionen och de nationella koordinatorer som nämns i förordningen. Den insamlade informationen sparas i EU-kommissionens datalager i högst tre år, varefter den raderas automatiskt.

4. Vilken är informationens förvaringstid?

Cookies är i kraft under tiden för en viss session, tills användaren stänger webbläsaren, eller om de är så kallade permanenta cookies, är de i kraft från några månader till några år. Användaren kan påverka förvaringstiden för informationen som samlas in med cookies genom att radera alla cookies i webbläsarens inställningar, vilket gör att den tidigare cookies-profilen nollas.

De typiska förvaringstiderna för information som samlas in med cookies är följande:

 • Funktionella cookies: Informationen från funktionella cookies tas vanligtvis bort när sessionen avslutas, eller den sparas i högst en månad.
 • Besökarmätnings- och analyscookies: Information som samlas in av Piwik Pro sparas i regel 36 månader.
 • Anpassning av kommunikation: Information som samlats in för anpassning av marknadsföringskommunikation behandlas vanligtvis i några månader. Mediamath raderar exempelvis informationen senast 13 månader efter att den har samlats in.

5. På vilket sätt kan man påverka cookies?

Användaren av webbplatsen ombeds med hjälp av en cookie-banner att acceptera cookies, när hen besöker webbplatsen EU-hälsovård.fi för första gången. Genom att välja ’Acceptera alla cookies’ ger användaren lov att sätta cookies och att behandla informationen som samlas in med dem. Genom att trycka på ’Anpassa’ kan användaren välja vilka cookies som accepteras. Användaren kan neka sitt samtycke, dra tillbaka sitt tidigare samtycke eller ändra cookieinställningarna genom att trycka på cookiebannerns knapp ’Ändra dina cookieinställningar’.

Om användaren vill göra val beroende på samarbetspartner, kan användaren förhindra och påverka cookies genom att besöka våra samarbetspartners webbplatser:

Användaren kan också förhindra användningen av cookies eller ta bort cookies från webbläsarens inställningar. Att förhindra användningen av cookies eller att ta bort cookies kan påverka val som tidigare gjorts på webbplatserna, exempelvis avlägsna en förbudscookie gällande anpassning av marknadsföringskommunikation som satts på en samarbetspartners webbplats. Valen är webbläsarspecifika, det vill säga användaren bör göra önskade val separat för varje webbläsare.

Cookies kan när som helst tas i bruk på nytt. Att avlägsna cookies försvårar inte användningen av webbplatsen EU-hälsovård.fi.

Tilläggsuppgifter om användningen av cookies på webbtjänster i Finland får du exempelvis på Traficoms webbplats.

6. Vart överlåts eller flyttas informationen?

Vid anpassningen av sin marknadsföringskommunikation använder Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård pålitliga samarbetsparters och tillåter att dessa samarbetspartners, i syfte att anpassa sin marknadsföringskommunikation, får samla in information med hjälp av cookies och liknande teknologier på webbplatsen EU-hälsovård.fi. I detta sammanhang kan informationen förflyttas utanför EU- eller EEG-området. Punkt 3 i denna policy ger tilläggsinformation om behandlingen som samarbetspartnerna genomför.

De tjänsteleverantörer som Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård använder (exempelvis mediaagenturer) kan ha åtkomst till informationen som samlas in i samband med användningen av webbplatsen EU-hälsovård.fi. Tjänsteleverantörerna får endast använda denna information för kontaktpunktens behov.

Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård har i sina samarbetsavtal tagit dataskyddsaspekterna i beaktande och vill därmed säkerställa att samarbetspartnerna och tjänsteleverantörerna behandlar informationen i enlighet med gällande lagstiftning.

7. På vilket sätt skyddas informationen?

Inom Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård beaktas datasäkerheten systematisk vid all informationsanvändning och -behandling. Datasäkerheten och informationens tillgänglighet säkerställs med lämpliga tekniska och administrativa åtgärder. Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård behandlar all information datasäkert och på det sätt som lagstiftningen förutsätter.

I enlighet med separata avtal behandlas den information som samlas in med hjälp av cookies också av externa samarbetspartners till Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård. Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård har i sina samarbetsavtal tagit dataskyddsaspekterna i beaktande och vill därmed säkerställa att datasäkerhet observeras på det sätt som dataskyddslagstiftningen förutsätter.

8. Hur görs förändringar i cookies-praxisen?

Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård kan ibland göra ändringar i sin cookiepolicy, om detta är motiverat exempelvis därför att avsikten med behandlingen förändras, myndigheternas rekommendationer eller lagstiftningen ändras. Information om ändringarna ges på webbplatsen EU-hälsovård.fi.

Denna cookiepolicy publicerades i april 2022, i samband med att en cookie-banner för att hantera användarnas accepterande av cookies togs i bruk på webbplatsen EU-hälsovård.fi. Informationen har uppdaterats i februari 2023.