Missnöje med vård och patientskador


Jag är missnöjd med den vård som jag har fått i Finland. Vad kan jag göra?

Om du är missnöjd med den vård som du har fått i Finland, ska du i första hand reda ut saken med vårdgivaren. Vid behov kan patientombudsmannen hjälpa dig. Om frågan inte kan lösas genom förhandlingar, kan du framställa en anmärkning till hälsostationen eller anföra klagan till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira.

Jag råkade ut för en patientskada utomlands. Vem ansvarar för fortsatt vård vid komplikationer?

Du kan få vård i Finland, även om orsaken till vårdbehovet är en patientskada som inträffat utomlands. Du kan själv bestämma om du vill få fortsatt vård för komplikationen i det vårdgivande landet eller i Finland.

Ansök om ersättning för patientskadan från patientförsäkringen i det vårdgivande landet. Du kan inte ansöka om ersättning från patientförsäkringen i Finland om det inte är fråga om en situation, där den offentliga hälso- och sjukvården i Finland har ordnat din vård utomlands i form av en köpt tjänst.

Jag råkade ut för en patientskada utomlands. Kan jag ansöka om ersättning från patientförsäkringen i Finland?

Ansök om ersättning för patientskadan från patientförsäkringen i det vårdgivande landet. Du kan inte ansöka om ersättning från patientförsäkringen i Finland om det inte är fråga om en situation, där den offentliga hälso- och sjukvården i Finland har ordnat din vård utomlands i form av en köpt tjänst.

Fråga vårdgivaren eller kontaktpunkten i det vårdgivande landet hur du ansöker om ersättning för patientskadan.

Jag råkade ut för en patientskada Finland. Var kan jag ansöka om ersättning?

Om du har drabbats av eller misstänker en patientskada i Finland kan du göra en skadeanmälan till Patientförsäkringscentralen.