Patientskade­försäkring


  1. Hur ordnas patientskadeförsäkringen?

Lagstiftningen i det land som ger vården ska omfatta också vård av patienter från utlandet.

Den finländska patientförsäkringen omfattar alla patienter som får vård i Finland. Patientförsäkringen ersätter i enlighet med patientskadelagen personskador som orsakats patienter i samband med hälso- och sjukvård i Finland. Till ersättningsområdet hör således också de personer som kommer från utlandet till Finland för att anlita hälso- eller sjukvårdstjänster.

Patientförsäkringen i Finland omfattar inte vård som getts utomlands.

Om en utlänning eller en patient som kommit från utlandet för att få vård upplever att han eller hon har bemötts fel inom social- eller hälsovården, kan han eller hon reda ut situationen med patientombudsmannen.

  1. Var hittar jag information om patientskadeförsäkringarna i olika länder?

Kontaktpunkten i vårdlandet svarar på frågor som gäller landets patientförsäkringssystem och hänvisar vid behov till rätt myndighet.