Patient­ombudsmannen

Vid alla hälsovårdscentraler och sjukhus finns en patientombudsman som arbetar för att främja patientens rättigheter.


Patientombudsmannens uppgift är att ge råd och hjälp om du till exempel är missnöjd med vården eller bemötandet som du fått. Patientombudsmannen kan även hjälpa dig om du vill göra en anmärkning, anföra klagan eller göra en patientskadeanmälan.

Patientombudsmannen kan inte ta ställning till medicinska vårdbeslut eller huruvida en patientskada har uppstått i vården.

Om du misstänker en patientskada kan du göra en skadeanmälan till Patientförsäkringscentralen. Patientförsäkringscentralen avgör om det är fråga om en patientskada som ska ersättas.

Vid behov får du kontaktuppgifter för patientombudsmannen från den hälsovårdscentral eller det sjukhus där du har fått vård.

Patientombudsmannens tjänster är kostnadsfria.