Känner du till din rätt till hälso- och sjukvård inom EU-området?

Som EU-medborgare kan du använda hälsotjänsterna i ett annat EU-/EES-land och i Schweiz. Du får vård om du insjuknar och du kan resa till ett annat land för planerad vård.

Checklistor för resenären

På semester till Europa

Glöm inte hälsan när du planerar semesterresan.

Till utlandet för vård

Du kan också åka till ett annat EU-/EES-land för planerad vård.

Studerande utomlands

Planerar du utbytesstudier eller praktik i Europa?

Läkemedel under resan

Vad måste du beakta när du reser med läkemedel?

Till vilket land och vilken typ av vård kan jag söka utomlands?

Ofta ställda frågor om vården i andra EU-länder