Ta effekterna från coronaviruspandemin i beaktande

1. Undvik resor utomlands

På grund av den exceptionella situationen som coronaviruspandemin har orsakat har regeringen utfärdat en riktlinje om att fritidsresor till utlandet inte rekommenderas.

2. Hur får du vård om du blir sjuk utomlands?

Eventuell vård på grund av coronaviruset i EU- och EES-länderna och i Schweiz bör enligt lag fås med det europeiska sjukvårdskortet. Inom den offentliga hälso- och sjukvården i Australien får man vård då man visar upp FPA-kortet och sitt pass. Om en resenär har insjuknat i ett land som tillämpar WHO:s internationella hälsoregelverk (PDF) borde personen få vård för corona kostnadsfritt.

3. Hur får du vård om du blir sjuk i Finland? OBS! Riktlinjen om kostnadsfri vård ändrades från och med den 11 maj.

I Finland är vård i anslutning till corona kostnadsfri för resenärer samt personer som har hemkommun eller rätt till intyg över rätt till vårdförmåner. Övriga personer betalar själva alla kostnader som orsakats av coronavård.

4. Följ myndigheternas meddelanden

THL: Aktuellt om coronaviruset COVID-19
FPA: Aktuellt om coronavirusläget (information också om internationella situationer)

Läs mer:

Ändringar i bestämmelserna om avgiftsfri vård på grund av coronaviruset i Finland

Med europeiskt sjukvårdskort får man vård utomlands också i coronaläget – undvik ändå resor på fritiden

Till vilket land och vilken typ av vård kan jag söka utomlands?

Ofta ställda frågor om vården i andra EU-länder

Följ oss på sociala medier