Ersättningen av vård som man söker sig till på egen hand ska ändras. Innehållet på sidorna uppdateras när juridiska ändringarna träder i kraft. Läs mer: Ändringar i ersättandet av kostnader för sjukvård som uppkommit utomlands

Läs våra exempel på hur din rätt till vård realiseras i praktiken

Vet du hur du får vård om du blir sjuk under din vistelse utomlands? Med hjälp av våra exempel lär du dig om din rätt till vård i olika situationer och grunderna för rätt till vård.

Till vilket land och vilken typ av vård kan jag söka utomlands?

Ofta ställda frågor om vården i andra EU-länder

Följ oss på sociala medier