Vårdenhetsval.fi är nu EU-hälsovård.fi

Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård ger råd om användningen av hälsotjänster i Finland och utomlands, framför allt inom EU.

Vi har nyligen förnyat webbplatsens struktur och innehåll. Som slutkläm hjälpte våra kunder oss att välja ett nytt, mer passande namn – Vårdenhetsval.fi är nu EU-hälsovård.fi.

Varför bytte vi namn? Läs mer i nyheten

Läs mer i bloggen: Sådant namn, sådan tjänst

Till vilket land och vilken typ av vård kan jag söka utomlands?

Ofta ställda frågor om vården i andra EU-länder

Följ oss på sociala medier