Patienthandlingar utomlands

Utländska serviceproducenter inom hälso- och sjukvården följer sitt lands lagstiftning i hanteringen av klient- och patientinformationen. Patienthandlingarna tillställs vanligtvis endast på det vårdgivande landets officiella språk. Ta reda på vilka handlingar du ska ha med dig innan du åker. Efter att ha fått vård ska du komma ihåg att be om att få dina handlingar för att ta dem med dig till Finland.


Ta reda på vilka patienthandlingar du ska ha med dig innan du åker

Om du söker dig utomlands för planerad vård ska du fråga av vårdgivaren vilka patienthandlingar som behövs för vården. Patienthandlingar som behövs är vanligtvis en remiss eller ett läkarutlåtande, en patient- eller vårdjournal samt svaren från laboratorieundersökningar och bilddiagnostiska undersökningar.

Finskspråkiga patienthandlingar har man sällan nytta av utomlands sådana som de är. En del medicinska termer och koder, till exempel diagnosklassificeringen, laboratoriekoder och andra åtgärdskoder är dock internationellt bekräftade. Det är bra att tillställa dessa till vårdgivaren.

En utländsk serviceproducent inom hälso- och sjukvården har ingen skyldighet att översätta patienthandlingar. FPA ersätter inte kostnaderna för översättning av patienthandlingar, utan dessa betalas vanligtvis av kunden.

Gör följande om du åker utomlands

 • Kontrollera på vilket språk patienthandlingarna bör vara. Låt vid behov översätta handlingarna till ett språk som vårdgivaren förstår. Du sköter själv översättning av texterna och kostnaden för översättningen.
 •  Kom överens om på vilket sätt dina patienthandlingar ska tillställas till vårdgivaren. Myndigheter förmedlar vanligtvis inte information utomlands. Du ansvarar själv för transporten av patienthandlingarna och de eventuella kostnaderna för detta.
 • Observera att patienthandlingar innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om hälsotillstånd och sjukdomar. I hanteringen av patienthandlingar ska särskilt aktsamhet iakttas.

Säkerställ att du får all information om din vård med dig tillbaka till Finland

När du har fått vård utomlands, har du rätt att få dina patienthandlingar eller en kopia av dem i skriftligt eller elektroniskt format. Patienthandlingarna skrivs vanligtvis på det vårdgivande landets officiella språk. Vårdgivaren har inte möjlighet att tillställa patienthandlingar på andra språk. Ta i förväg reda på

 • hurdana handlingar du får om din vård utomlands
 • på vilket språk handlingarna är skrivna
 • om handlingen är på papper, i elektroniskt format eller i något annat format, till exempel på CD-skiva
 • när och hur du får tillgång till handlingarna om din vård
 • om överlåtelsen av handlingarna är avgiftsbelagd.

Lämna patienthandlingarna om vården som du fått utomlands till den instans i Finland som har ansvaret för din fortsatta vård eller till din egen hälsostation. Du ansvarar själv för översättning av handlingarna till finska eller svenska.

Inom den offentliga hälsovården lagras patienthandlingarna om din vård utomlands i ett separat patientdatasystem, varifrån de överförs till Mina Kanta-sidor.

Mellan EU-länderna finns än så länge inga datasystem för elektronisk överföring av patientinformation och därför måste klienten själv se till att informationen blir överförd.

Gör följande när du har fått vård utomlands

 • Be att vårdgivaren ger dig alla patienthandlingar som skrivits om dig.
 • Låt översätt handlingarna till finska eller svenska om du behöver dem inom hälso- och sjukvården i Finland. Du betalar själv översättningskostnaden.
 • Lämna över handlingarna till den instans i Finland som ansvarar för din eventuella fortsatta vård.