Vårdkostnader i Finland för en patient från utlandet

För den vård som du får inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland betalar du antingen klientavgiften för kommuninvånare eller alla kostnader som vården av dig har medfört. Avgiften påverkas av från vilket land du har kommit till Finland samt av om du har insjuknat akut under en tillfällig vistelse i Finland eller om du har rest till Finland enkom för att använda hälso- och sjukvårdstjänsterna.


Inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland uppbärs alltid en lagstadgad klientavgift av patienten. Utöver klientavgiften kan du faktureras för de faktiska vårdkostnaderna, om

  • du har kommit till Finland enkom för att söka vård och inte har ett förhandstillstånd beviljat av ditt bosättningsland (blankett S2)
  • du kommer från ett land utanför EU-/EES, Storbritannien eller Schweiz och har inte en hemkommun i Finland eller rätt att söka vård i Finland på annan grund
  • du inte visar upp ett intyg över rätt till vård, till exempel det europeiska sjukvårdskortet, inom den offentliga hälso- och sjukvården.

Inom den privata hälso- och sjukvården betalar du det pris som serviceproducenten har fastställt. Du kan ansöka om ersättning i efterhand hos FPA eller din egen sjukförsäkringsinstitution om du bor i ett EU-/EES-land eller i Schweiz och har fått medicinskt nödvändig vård inom den privata hälso- och sjukvården.