Resor i samband med vård utomlands

FPA ersätter resekostnader i samband med vård om du har fått vård i ett annat EU-/EES-land, Storbritannien eller Schweiz. Resekostnader som har uppstått i ett annat land ersätts inte.


Du kan få ersättning för resekostnaderna, om

  • kostnaderna avser resor i samband med sjukvård eller vård vid graviditet eller förlossning i ett EU-/EES-land, Storbritannien eller Schweiz
  • kostnaderna enkel väg överstiger självrisken på 25 euro
  • du har betalat alla vårdkostnaderna själv.

FPA ersätter resekostnaderna i huvudsak enligt det billigaste färdsättet till den närmaste vårdenheten. FPA ersätter resekostnaderna fram till vårdenheten om du har beviljats ett förhandstillstånd för vård i ett annat EU-/EES-land, Storbritannien, Nordirland eller Schweiz.

Om du inte har fått ersättning för resekostnaderna från någon annan instans, ska du ansöka om ersättning för resekostnader utomlands hos FPA.