Fortsatt vård efter vård utomlands

Du får fortsatt vård enligt behov inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland på samma premisser som om din vård hade ordnats i Finland. Den behandlande läkaren bedömer ditt vårdbehov och fattar beslut om vården.


Du får vård inom den offentliga hälso- och sjukvården i enlighet med läkarens bedömning av vårdbehovet, fastän det är fråga om fortsatt vård efter vård utomlands. Fortsatt vård kan till exempel innebära sårvård efter en operation, laboratorieprov, efterkontroll, fysioterapi eller annan rehabilitering.

Orsaken till att du fått vård utomlands påverkar inte den vård som du får i Finland, utan vården ges alltid på basis av en bedömning av vårdbehovet. Din behandlande läkare i Finland avgör hurdan fortsatt vård du behöver. Den finländska vårdpraxisen kan skilja sig från de bestämmelser och anvisningar som din läkare utomlands gav.

Om du har vårdats utomlands och behöver fortsatt vård i Finland, kontakta din egen hälsovårdscentral för att ordna den fortsatta vården