Ryssland

Vid nödsituationer får du hjälp om du ringer 112.


Hälso- och sjukvård

Den offentliga hälso- och sjukvården är i princip avgiftsfri för alla ryska medborgare. Det kan dock finnas stora skillnader i de hälso- och sjukvårdstjänster som den offentliga och den privata sektorn tillhandahåller, och vårdmetoderna kan variera.

I S:t Petersburg och Moskva finns privata sjukhus av hög kvalitet och den offentliga hälso- och sjukvården håller en högre nivå än på andra ställen i Ryssland. På andra ställen når vårdförhållanden inte upp till den nivå som västerlänningar är vana vid. Även personalen inom den offentliga hälso- och sjukvården är i huvudsak högt utbildad men enheterna lider ofta av resursbrist. Dessutom kan väntetiderna inom den offentliga hälso- och sjukvården vara långa.

Privata sjukhus i Moskva är åtminstone American Medical Center och European Medical Center. I S:t Petersburg får man högklassig vård åtminstone på International Clinic MEDEM, Euromed Clinic, American Medical Clinic och Lahta Clinic. På dessa kliniker talar personalen engelska och personalen är ofta också internationell. I anslutning till Finlands ambassad i Moskva finns den finländska hälsostationen i Moskva (webbsidan på finska och engelska), där tjänsterna av en specialist i allmänmedicin finns tillgängliga på både finska och engelska.

I akuta situationer har alla rätt till akutvård, men man måste betala för vården efter att den slutförts.

Den som ansöker om visum till Ryssland måste ha en sjukförsäkring som uppfyller de krav som ställs på en sjukförsäkring för utländska medborgare som tillfälligt vistas i Ryska federationen. Innan du reser till Ryssland är det värt att av det egna försäkringsbolaget begära kontaktuppgifterna till de privata sjukhus med vilka försäkringsbolaget har ett avtal.

Avtalssjukhusen fakturerar försäkringsbolaget direkt. I anslutning till dessa sjukhus och hälsostationer finns i regel ett apotek, där man kan hämta ut läkemedlen. Övriga sjukhus förutsätter i regel betalning på förhand med kreditkort eller kontant.

Om du är sjukförsäkrad i Finland och har fått vård utanför EU/EES eller Schweiz på grund av akut insjuknande, en långvarig sjukdom, graviditet eller förlossning, kan du ansöka om ersättning hos FPA i efterhand. Ersättningen är densamma som ersättningen för privat hälso- och sjukvård i Finland. Tänk på att ersättningen oftast endast täcker en liten del av vårdkostnaden, varför det är tillrådligt att teckna en reseförsäkring.

Tandläkare

Tandvården är i regel dyr och ska betalas före vården på vissa kliniker. Tandläkarna är välutbildade och vård finns tillgänglig både inom den privata och den offentliga sektorn. Tandläkarna inom den offentliga sektorn talar sällan engelska. Om du är i behov av akut tandvård i Ryssland och väljer en vårdenhet inom den offentliga sektorn bör du be någon som talar ryska och som kan tolka för dig komma med dig till vårdenheten.

Läkemedel

Det finns många apotek i alla städer. De stora sjukhusen har också egna apotek. Dessutom finns det en apotek i nästan alla stora supermarketar. Vissa apotek har öppet 24 timmar i dygnet. Notera att apotekspersonalen inte nödvändigtvis talar engelska.

Många läkemedel som i Finland är receptbelagda kan man i Ryssland köpa utan recept. För en del läkemedel krävs dock ett recept av en lokal läkare (till exempel antidepressiva medel och många värkmediciner).