Patientuppgifter och vårdspråk


Jag ska resa till ett annat land för planerad vård. Vilka patientuppgifter behöver vårdgivaren?

Fråga i förväg direkt hos vårdgivaren vilka patientuppgifter de behöver och lämna uppgifterna till dem. Ta också reda på om du behöver en remiss för vård och om en remiss skriven i Finland accepteras. Om du måste låta översätta patienthandlingar, betalar du översättningskostnaden själv.

Om jag får vård utomlands, syns uppgifter om vården i patientregistret i Finland? Kan jag till exempel se uppgifterna i Mina Kanta?

Patientuppgifterna överförs inte automatiskt mellan olika länder. Be vårdgivaren om uppgifterna om den vård du fått och lämna in dem till hälso- och sjukvården i Finland för registrering. Fråga din hälsostation var du kan lämna in dina patienthandlingar. Om du måste låta översätta patienthandlingar, betalar du översättningskostnaden själv.

Jag fick vård på ett sjukhus i ett annat EU-land. Jag behöver patienthandlingarna till Finland, hur får jag dem?

Kontakta det sjukhus eller den vårdenhet där du fick vård. Patientuppgifterna överförs inte automatiskt mellan olika länder. Även datasekretess hindrar ofta överföringen av patientuppgifter mellan sjukhus i olika länder.

Jag ska komma till Finland för planerad vård. Hur får vårdgivaren mina patientuppgifter?

Patientuppgifterna överförs inte automatiskt mellan olika länder. Du måste själv se till att de dokument som behövs kommer fram. Efter att vården har slutförts i Finland kom ihåg att be om utskrifter av alla handlingar om din vård. Om du måste låta översätta patienthandlingar betalar du själv översättningskostnaden.

Måste patienthandlingarna översättas till språket i det land där vård ges?

Ta reda på hos vårdenheten på vilket språk de behöver dina patientuppgifter. Om du måste låta översätta patienthandlingar, betalar du översättningskostnaden själv.

På vilket språk får jag vård om jag söker mig till ett annat EU-land för planerad vård?

Kontrollera i förväg hos vårdgivaren om du kan få vård på ett språk du kan. Länderna är skyldiga att ge vård på landets officiella språk (i Finland på finska och svenska), men du kan fråga om vårdpersonalen kan tala något annat språk med dig.