Lettland

I en nödsituation får du hjälp genom att ringa 112 eller 113 (ambulans).


Tillgång till vård

Under en tillfällig vistelse i Lettland får du medicinskt nödvändig vård genom att visa upp det europeiska sjukvårdskortet (European Health Insurance Card, EHIC). Medicinskt nödvändig vård är vård som inte kan vänta tills du kommer hem. Denna typ av vård kan behövas som du insjuknar akut eller om du råkar ut för en olycka. Du kan även få vård i samband med graviditet, förlossning eller en kronisk sjukdom. Vårdbehovet ska framträda under vistelsen. Om din sjukdom kräver regelbunden vård under din tillfälliga utlandsvistelse, ska du komma överens om ordnandet av vården i förväg med vårdgivaren. Till exempel dialys, oxygenterapi, särskild astmabehandling och kemoterapi samt ultraljudsundersökning av hjärtat i samband med kroniska autoimmuna sjukdomar är behandlingar som måste avtalas i förväg.

Med det europeiska sjukvårdskortet får du vård på samma sätt och till samma pris som lokala invånare. Det är tillrådligt att ha med sig både det europeiska sjukvårdskortet och en kopia av kortet. Om du inte har ett europeiskt sjukvårdskort att visa upp eller om kortet av någon anledning inte accepteras, måste du betala vårdkostnaderna själv. I detta fall kan du ha möjlighet att i efterhand ansöka om ersättning hos FPA.

Det nationella hälso- och sjukvårdssystemet (Nacionālais veselības diensts, NVD) ansvarar för det lettiska offentliga hälso- och sjukvårdssystemet. Om en producent av hälso- och sjukvårdstjänster har avtal med NVD, ersätter NVD vårdkostnaderna direkt till serviceproducenten och patienten betalar vid vårdenheten endast självrisken. Information om EU-medborgarnas rätt till vård på sjukhus i Lettland fås på numret +371 670 45005 eller genom att skicka e-post till adressen nvd@vmnvd.gov.lv.

Det finns också privata hälso- och sjukvårdstjänster i Lettland som inte har ett avtal med NVD. Vårdkostnader för sådana tjänster ersätts inte i Lettland.

Akut insjuknande

Läkare

Uppsök en allmänläkare som har ett avtal med NVD. Visa upp ditt europeiska sjukvårdskort och en identitetshandling på mottagningen. Då debiteras du en självrisk. För specialistvård behöver du oftast remiss från en allmänläkare. Självrisken är något högre hos specialister än hos allmänläkare. Vården hos allmänläkare och specialister är kostnadsfri för barn under 18 år, för gravida kvinnor när vården har med graviditeten att göra och för ett flertal patientgrupper med bestämda diagnoser.

Tandläkare

I Lettland tillhandahålls statligt finansierad tandvård endast för barn. Vuxna betalar fullt pris.

Läkemedel

För att få läkemedel behöver du en särskild receptblankett som utfärdats av en läkare som har avtal med NVD. En särskild receptblankett är giltig i tre månader. Du kan få ersättning för läkemedel för vilka du har en särskild receptblankett. Vanliga recept är giltiga i ett år. För att hämta ut läkemedlen ska du gå till ett apotek som har avtal med NVD. Visa förutom receptet, också ditt europeiska sjukvårdskort och en identitetshandling på apoteket. Ersättningsnivån påverkas av vilken sjukdom det gäller och referenspriserna som gäller i Lettland. För vissa läkemedel utgår ingen ersättning. Du kan ansöka om ersättning i efterhand från antingen Lettland eller FPA.

Vård på sjukhus

För vård på sjukhus krävs remiss från en läkare. I nödfall kan du gå direkt till ett offentligt sjukhus. För vård på sjukhus debiteras du en patientavgift från och med den andra dagen av din sjukhusvistelse. För diagnostiska undersökningar såsom datortomografi och magnetröntgen tas det ut en tilläggsavgift. Visa upp ditt europeiska sjukvårdskort och en identitetshandling på sjukhuset.

Ambulanstransport i nödfall är kostnadsfri om ambulansen skickades via 113-tjänsten och du visar ditt europeiska sjukvårdskort.

Om du på grund av ditt hälsotillstånd behöver specialtransport för hemresan till Finland, står du själv för hela resekostnaden. Det rekommenderas att du tecknar en reseförsäkring som täcker dessa kostnader.

Läs mer om akut insjuknande i Europa.

Läs mer om ersättning för vård utomlands.

Användbara webbplatser

Om du vill resa till Lettland för att använda hälso- och sjukvårdstjänster, hittar du allmän information om planerad vård utomlands på vår webbplats. Det finns även användbar information på webbplatsen för den nationella kontaktpunkten i Lettland.

Kvalitet och säkerhet i vården

Det lettiska hälsotillsynsverket utövar tillsyn över de hälso- och sjukvårdstjänster som ges i landet. Tillsynen gäller i synnerhet kvaliteten i vården och tillgången till vård samt kompetensen hos yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården.

Om du anser att du fått felaktig eller bristfällig vård i Lettland, ska du först och främst reda ut ärendet med vårdgivaren. Om ärendet kräver fortsatta åtgärder, kan du överklaga till hälsotillsynsverket. Ytterligare information om besvärsförfarandet finns på webbplatsen för den nationella kontaktpunkten i Lettland.

Hälso- och sjukvårdssystemet

Det lagstadgade hälso- och sjukvårdssystemet i Lettland är baserat på allmän skattefinansierad hälso- och sjukvård som tillhandahålls av offentliga och privata serviceproducenter. Det nationella hälso- och sjukvårdssystemet (Nacionālais veselības diensts, NVD) spelar en nyckelroll i genomförandet av hälsopolitiken, allokeringen av statliga medel, bestämningen av förmånspaketens innehåll och ingåendet av avtal med vårdgivare.

NVD har avtal med många, både privata och offentliga, vårdgivare. De flesta läkarna inom primärvården utövar verksamheten som självständiga yrkesutövare och har sina egna mottagningar. Nästan alla tandvårdskliniker och apotek är privata.