Indonesien

I en nödsituation får du hjälp genom att ringa 112.


Hälso- och sjukvård

Sjukhusen i Indonesien har inte samma standard som de europeiska. I storstäderna och turistmålen finns sjukhus som oftast har en rimlig standard. I Jakarta och på Bali är ett av de bästa alternativen den internationella SOS Medika klinik (webbsidan på engelska). I avsides trakter kan det vara svårt att få sjukhusvård och vårdstandarden är låg. De långsamma trafikförbindelserna gör det svårare att få åtkomst till vård. Vid allvarligare sjukfall försöker man få fortsatt vård till exempel från Singapore.

När du reser till Indonesien är det bra att skaffa en täckande reseförsäkring. Vid sjukfall måste man eventuellt evakueras med flyg, vilket är mycket dyrt. Vid sjukfall är också hemresan dyr och svår att organisera om man inte har en privat reseförsäkring. I vissa fall har sjukhus nekat vård för patienter som inte har haft en försäkring.

Läkemedel

I Indonesien finns flera olika apotek (Apotek) med mycket olika standard. En del apotek ingår i större kedjor och de har oftast ett bra sortiment. Tillgången till speciella läkemedel är bra att kontrollera i förväg. Se till att du får de vaccinationer och läkemedel som du behöver redan i god tid före du reser.

I de stora städerna finns apotek exempelvis i anslutning till affärer eller köpcentrum och de har samma öppettider som butikerna, ungefär klockan 10–21. Apotek finns även ofta i anslutning till sjukhus.

Notera att i Indonesien kan läkarna ordinera en större mängd läkemedel för behandling av sjukdomen än läkarna i Finland. Man ordinerar eventuellt också onödiga läkemedel även för smärre åkommor. Om du får en stor mängd läkemedel eller om du misstänker att din åkomma inte kräver läkemedelsbehandling bör du förhålla dig kritisk till läkemedlen. Fråga vid behov även om en annan läkares åsikt.

När du för in eller ut läkemedel i Indonesien ska du beakta begränsningarna för införsel av läkemedel. För tillståndspliktiga receptbelagt läkemedel är det bra att ta med receptet på engelska.