Rehabilitering utomlands

Du kan söka dig utomlands för att använda rehabiliteringstjänster. Fråga försäkringsbolaget eller FPA vilka möjligheter du har att få rehabilitering utomlands. Rehabiliteringstjänsterna som ges utomlands kan skilja sig från den rehabilitering som du skulle få i Finland.


Om ditt rehabiliteringsbehov uppstått till exempel till följd av en trafikolycka, ett olycksfall i arbetet eller en yrkessjukdom, har FPA inte ansvaret för att ordna rehabiliteringen, utan ansvaret ligger hos försäkringsbolaget. Om du tänker resa utomlands för rehabilitering, ska du komma överens om förfaringssätten med ditt försäkringsbolag.

Om ordnandet av rehabilitering är FPA:s ansvar, ska du kontakta FPA för att utreda vilka möjligheter du har att få rehabilitering utomlands.

Varje land erbjuder rehabiliteringstjänster i enlighet med sin egen lagstiftning och sitt eget hälso- och sjukvårdssystem. Rehabiliteringen kan skilja sig från den rehabilitering som du skulle få i Finland.