Prisuppgifter inom den privata hälso- och sjukvården

I statistiken visas, per serviceproducent, de genomsnittliga priserna (medianen) på en del av de vanligaste sjukvårdstjänsterna inom den privata sektorn.


Uppgifterna grundar sig på uppgifter ur Folkpensionsanstaltens (FPA) register över sjukvårdsersättningar (1.7.-31.12.2023), vilket betyder att endast de besök eller åtgärder som det har betalats sjukförsäkringsersättning för har tagits med. De medianpriser som presenteras i statistiken har inte minskats med sjukförsäkringsersättningen, och i priserna ingår inte separat expeditionsavgift som serviceproducenten eventuellt tar ut.

Statistiken omfattar de producenter av privata hälso- och sjukvårdstjänster som har ingått avtal om direktersättning med FPA och för vilka FPA har en verksamhetsadress i sitt register över privata hälso- och sjukvårdsproducenter. I statistiken ingår inte uppgifter om självständiga yrkesutövare eftersom FPA inte för något register över deras verksamhetsställen. Namn- och adressuppgifterna till serviceproducenterna fås från regionförvaltningsverkens och Valviras register.

Vi utvecklar den här statistiken och tar gärna emot kommentarer angående den: tilastot(at)kela.fi.

Välj i tabellen först specialområde, till exempel allmänläkare, och sedan kommun. Du kan bläddra tabellen med pilarna längst upp eller genom att välja en rad (klicka på raden med musen) och rulla den i sidled med tangentbordets piltangenter.