Hälso- och sjukvård för studerande utomlands

Ska du åka utomlands för utbytesstudier? Ska du avlägga examen utomlands? På den här sidan har vi samlat information och nyttiga länkar för händelse av att du behöver hälso- och sjukvård utomlands.


Innan du åker

Beställ det europeiska sjukvårdskortet vid FPA.

Se över din reseförsäkring.

Ta hand om läkemedel och vaccinationer.

Kom ihåg detta

  1. Kontrollera hos FPA om du fortfarande omfattas av den finländska sociala tryggheten under dina utlandsstudier.
  2. Beställ det europeiska sjukvårdskortet vid FPA.
  3. Se över villkoren i din reseförsäkring.
  4. Ta med dina läkemedel och recept.
  5. Om du vill köpa läkemedel när du är utomlands, be din läkare att skriva dig ett recept för inköp av läkemedel utomlands.
  6. Ta reda på hälso- och sjukvårdstjänsterna i destinationslandet.

Läs mer

Din rätt till vård i landet där du studerar

Boende utomlands för studier betraktas oftast som en tillfällig vistelse. Då är du fortfarande sjukförsäkrad i Finland och din rätt till vård bestäms i enlighet med överenskommelserna mellan Finland och destinationslandet. I EU-/EES-länderna, Schweiz, Storbritannien och Nordirland får du medicinskt nödvändig vård med det europeiska sjukvårdskortet.

Din rätt till vård i både destinationslandet och Finland utreds av FPA. Anmäl alltid en utlandsvistelse som varar över tre månader till FPA. Meddela FPA även om du arbetar utomlands, eftersom detta kan påverka dina vårdrättigheter. Gör också en flyttanmälan till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Dina vårdrättigheter beror på följande:

  • Huruvida du åker till ett annat EU-land eller till ett land utanför EU.
  • Hur lång tid du stannar utomlands.
  • Om du arbetar under vistelsen.

Läs mer

Ska du studera i Europa eller utanför Europa? Läs Millas och Timos berättelser.

Millas cykelolycka i Tyskland
– Som studerande i ett EU-/EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland

Så här fick Timo bukt på influensan i Chile
– Som studerande utanför EU/EES, Schweiz, Storbritannien och Nordirland

Anmäl din flytt

Anmäl en utlandsvistelse som varar över tre månader till FPA, eftersom den kan påverka dina vårdrättigheter. Meddela FPA också om du arbetar utomlands. Gör flyttanmälan även till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Det är också bra att göra en reseanmälan till utrikesministeriet om utlandsvistelsen.

Beställ det europeiska sjukvårdskortet

Med det europeiska sjukvårdskortet får du medicinskt nödvändig vård i EU-/EES-länderna, Storbritannien, Nordirland och i Schweiz. Observera att kortet inte är giltigt utanför EU. Också reseförsäkringen tryggar kostnader på grund av insjuknande eller olycka. Reseförsäkringen tryggar även sjuktransporter till Finland.

Ta hand om läkemedel och recept

Förutom dina läkemedel, ta även med recepten. Med dem kan du vid behov bevisa i tullen att du har rätt att ha med dig läkemedel för personligt bruk. Du kan skriva ut en sammanfattning av dina recept på Mina Kanta-sidorna. Om du vill köpa läkemedel när du är utomlands, be din läkare att skriva dig ett recept för inköp av läkemedel utomlands. Du kan också använda elektroniska recept i Estland, Portugal, Kroatien, Polen och Spanien.

Kom även ihåg att kontrollera dina vaccinationer före utlandsresan.

Bekanta dig med hälso- och sjukvårdstjänsterna i destinationslandet

Dina vårdrättigheter och användningen av hälso- och sjukvårdstjänster i olika länder kan variera beroende på destinationslandet. Det är bra att du för säkerhets skull bekantar dig med praxis i det land som du reser till. På våra landsspecifika sidor hittar du information om hälso- och sjukvårdstjänsterna i fler än 50 länder.

Kontaktuppgifter

FPA:s center för internationella ärenden betjänar i frågor kring utlandsflytt och social trygghet. Kontaktpunkterna för gränsöverskridande hälso- och sjukvård ger dig mer information om hälso- och sjukvårdstjänsterna i de olika EU-länderna och om användningen av dem.

Nyttig läsning

Internet är fullt med tips för dig som ska studera utomlands. Här nedan finns ett par länkar som kan vara till hjälp i förberedelserna.