Hälso- och sjukvård för studerande utomlands

Ska du åka utomlands för utbytesstudier? Ska du avlägga examen utomlands? På den här sidan har vi samlat information och nyttiga länkar för händelse av att du behöver hälso- och sjukvård utomlands.


Innan du åker

Beställ det europeiska sjukvårdskortet vid FPA.

Se över din reseförsäkring.

Ta hand om läkemedel och vaccinationer.

Kom ihåg detta

  1. Kontrollera hos FPA om du fortfarande omfattas av den finländska sociala tryggheten under dina utlandsstudier.
  2. Beställ det europeiska sjukvårdskortet vid FPA.
  3. Se över villkoren i din reseförsäkring.
  4. Ta med dina läkemedel och recept.
  5. Om du vill köpa läkemedel när du är utomlands, be din läkare att skriva dig ett recept för inköp av läkemedel utomlands.
  6. Ta reda på hälso- och sjukvårdstjänsterna i destinationslandet.

Läs mer

Din rätt till vård i landet där du studerar

Boende utomlands för studier betraktas oftast som en tillfällig vistelse. Då är du fortfarande sjukförsäkrad i Finland och din rätt till vård bestäms i enlighet med överenskommelserna mellan Finland och destinationslandet. I EU-/EES-länderna, Storbritannien och i Schweiz får du medicinskt nödvändig vård med det europeiska sjukvårdskortet.

Din rätt till vård i både destinationslandet och Finland utreds av FPA. Anmäl alltid en utlandsvistelse som varar över tre månader till FPA. Meddela FPA även om du arbetar utomlands, eftersom detta kan påverka dina vårdrättigheter. Gör också en flyttanmälan till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Dina vårdrättigheter beror på följande:

  • Huruvida du åker till ett annat EU-land eller till ett land utanför EU.
  • Hur lång tid du stannar utomlands.
  • Om du arbetar under vistelsen.

Läs mer

Ska du studera i Europa eller utanför Europa? Läs Millas och Timos berättelser.

Millas cykelolycka i Tyskland
– Som studerande i ett EU-/EES-land, Storbritannien eller Schweiz

Så här fick Timo bukt på influensan i Chile
– Som studerande utanför EU/EES, Storbritannien och Schweiz