Ge respons


  • Med det här formuläret kan du ge respons om webbplatsen eller fråga mer om den gränsöverskridande hälsovården. I personliga förmånsärenden (bl.a. ansökningar) var i kontakt med FPA:s servicekanaler (www.kela.fi/web/sv). Via denna kanal kan vi inte behandla dessa frågor på grund av sekretessbestämmelserna. Skicka inte några känsliga uppgifter med det här formuläret, t.ex. din personbeteckning.
  • Om du vill ha svar ber vi dig fylla i fälten nedan
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.