Vård av långvariga sjukdomar utomlands

Med det europeiska sjukvårdskortet får du medicinskt nödvändig vård för din långvariga sjukdom under en tillfällig vistelse i ett annat EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland. Om du behöver vård för din långvariga sjukdom när du vistas i andra länder, betalar du själv kostnaderna för din vård. Det rekommenderas att man tecknar en reseförsäkring.


En läkare eller någon annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården vid vårdenheten avgör vilken slags vård och vilka undersökningar din långvariga sjukdom kräver.

Vilken slags vård du får för din långvariga sjukdom bestäms alltid enligt vistelselandets praxis. Vården eller undersökningarna i samband med vården är inte nödvändigtvis desamma som i Finland.

Med det europeiska sjukvårdskortet betalar du samma klientavgift för vården som lokala invånarna. Om du har varit tvungen att själv betala alla kostnader för din behandling, ansök om ersättning hos FPA inom sex månader från betalningen.

Du kan också fritt söka dig till EU- eller EES-länder, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland för att få vård för en långvarig sjukdom. Om du reser till ett annat land specifikt för att få vård, ersätter FPA kostnaderna högst så mycket som motsvarande vård skulle ha kostat i Finland inom ditt eget välfärdsområde. FPA begär av välfärdsområdet de uppgifter som behövs.

Du kan på förhand fråga FPA hurdana ersättningar du kan få för vården. Ansök om förhandsbeskedet i god tid innan du söker vård.

Utanför Europa avgör mottagarlandets lagstiftning om du har rätt att få vård. Utanför EU- och EES-länderna, Schweiz, Storbritannien och Nordirland betalar du vanligtvis själv alla kostnader för vården och undersökningarna.

Kom överens om vården i förväg om den kräver specialarrangemang

Om din sjukdom kräver regelbunden vård under din tillfälliga utlandsvistelse, ska du komma överens om ordnandet av vården i förväg med vårdgivaren. Till exempel dialys, oxygenterapi, särskild astmabehandling och kemoterapi samt ultraljudsundersökning av hjärtat i samband med kroniska autoimmuna sjukdomar är behandlingar som måste avtalas i förväg.