Kostnader för rehabilitering utomlands

Du kan få ersättning från FPA i efterhand för rehabiliteringskostnader i utlandet. Om ditt rehabiliteringsbehov har orsakats av en trafikolycka, ett olycksfall i arbetet eller en yrkessjukdom, ska du kontrollera ersättning av kostnaderna med ditt försäkringsbolag. I dessa situationer ersätter FPA inte kostnaderna.


Om ditt rehabiliteringsbehov uppstått till exempel till följd av en trafikolycka, ett olycksfall i arbetet eller en yrkessjukdom, har FPA inte ansvaret för att ordna rehabiliteringen, utan ansvaret ligger hos försäkringsbolaget. Om du avser resa utomlands för rehabilitering ska du komma överens om förfaringssätten med ditt försäkringsbolag.

Om ordnandet av rehabilitering är FPA:s ansvar, ska du kontakta FPA för att utreda vilka möjligheter du har att få rehabilitering utomlands.

Ersättning för rehabilitering utomlands

Om rehabiliteringen har varit medicinskt nödvändig vård enligt lagstiftningen och vårdpraxisen i det vårdgivande EU- eller EES-landet, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland, och du själv har betalat kostnaderna, kan du få ersättning upp till högst den nivå som motsvarar kostnaden för motsvarande rehabilitering inom ditt välfärdsområde.

  • Vårdgivaren beslutar om den medicinska rehabiliteringen är medicinskt nödvändig vård.
  • Vårdgivaren beslutar även om du kan få medicinsk rehabilitering med det europeiska sjukvårdskortet.
  • I allmänhet är rehabilitering inte medicinskt nödvändig vård och du kan inte få rehabilitering med det europeiska sjukvårdskortet.

Ansök om ersättning för rehabiliteringskostnaderna hos FPA.