Ersättning för läkemedel som köpts i Finland

FPA ersätter läkemedelskostnader som uppkommit i Finland.


FPA betalar ersättning för kostnaderna för läkemedel, kliniska näringspreparat och bassalvor som har ordinerats för behandling av sjukdomar till personer som bor i Finland och är sjukförsäkrade här. I vissa fall kan ersättning med stöd av EU-bestämmelser eller internationella avtal betalas även till personer som kommer från länder utanför EU-området.

FPA kan ersätta en läkemedelsmängd som motsvarar högst tre månaders behandlingstid i taget.

 • En läkemedelsmängd som motsvarar mer än tre månader kan ersättas endast av särskilda skäl, till exempel en lång utlandsvistelse.
 • Kostnaderna för en läkemedelsmängd som motsvarar mer än tre månaders användning ska först betalas på egen hand. Du kan ansöka om ersättning från FPA i efterhand.

Du kan få ersättning från FPA för läkemedel som du har köpt i Finland om något av följande villkor uppfylls:

 • du är sjukförsäkrad i Finland
 • Du har en hemkommun i Finland.
 • Du är sjukförsäkrad i ett annat EU-/EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Australien och har fått medicinskt nödvändig vård under en tillfällig vistelse i Finland.
 • Du är på grund av ditt arbete sjukförsäkrad i Finland eller är familjemedlem till en sådan person och bosatt i ett annat EU-/EES-land, Storbritannien eller Schweiz.
 • Du som pensionär bor i ett annat EU-/EES-land, Storbritannien eller Schweiz och Finland ansvarar för kostnaderna för din sjukvård.
 • Du har sökt dig till planerad vård i Finland och har ett förhandstillstånd som ditt bosättningsland har beviljat.

Du kan ansöka om ersättning för läkemedelskostnaderna från din egen sjukförsäkringsinrättning om

 • du är sjukförsäkrad i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz och har fått medicinskt nödvändig vård under en tillfällig vistelse i Finland
 • du har kommit till Finland för planerad vård från ett annat EU-/EES-land eller Schweiz utan förhandstillstånd
 • du är sjukförsäkrad i ett annat land än ett EU-/EES-land, Schweiz eller Australien.

Direktersättning för läkemedel

Läkemedelsersättningen kan ofta betalas som direktersättning i apoteket. Då dras ersättningen av från läkemedlets pris direkt. Du kan få direktersättning för ett läkemedelsinköp i apoteket om

 • du är sjukförsäkrad i Finland
 • du som pensionär bor i ett annat EU-/EES-land, Storbritannien eller Schweiz och Finland ansvarar för kostnaderna för din sjukvård
 • du har Intyg över rätt till vårdförmåner i Finland som beviljats av FPA

Apoteket kontrollerar din rätt till direktersättning i FPA:s e-tjänst för förfrågan om direktersättningsuppgifter. En person som kommer från utlandet ska i allmänhet först betala läkemedlen själv och sedan ansöka om ersättning från FPA i efterhand.

Ansökan om specialersättningsrätt görs med ett läkarutlåtande

Du kan ansöka om specialersättningsrätt hos FPA.

Du kan beviljas specialersättningsrätt om du är sjukförsäkrad i ett annat EU-/EES-land, Storbritannien eller Schweiz och vistas tillfälligt i Finland. Specialersättningsrätt kan även beviljas personer som omfattas av avtalet om social trygghet mellan Finland och Australien respektive Finland och Quebec.