Vårdspråk och tolkning utomlands

Utomlands får du vård på vistelselandets språk. EU-länderna är endast skyldiga att tillhandahålla hälsotjänster på respektive lands officiella språk. I varje lands nationella lagstiftning definieras på vilket eller vilka språk vård ges. Säkerställ att du förstår det som rör din vård.


Om du söker dig till planerad vård utomlands ska du i förväg ta reda på vilka språk som används i vårdenheten. Vanligtvis betalar du själv eventuella kostnader för tolkning, om du har rest till ett annat land för att använda hälsotjänster.

Om du blir sjuk i ett annat EU-/EES-land, Storbritannien eller Schweiz under en tillfällig vistelse och får vård med det europeiska sjukvårdskortet, ordnar vårdgivaren oftast tolkning om detta behövs. Det är möjligt att du debiteras separat för dessa kostnader.