Litauen

I en nödsituation får du hjälp genom att ringa 112.


Tillgång till vård

Under en tillfällig vistelse i Litauen får du medicinskt nödvändig vård genom att visa upp det europeiska sjukvårdskortet (European Health Insurance Card, EHIC). Medicinskt nödvändig vård är vård som inte kan vänta tills du kommer hem. Denna typ av vård kan behövas som du insjuknar akut eller om du råkar ut för en olycka. Du kan även få vård i samband med graviditet, förlossning eller en kronisk sjukdom. Vårdbehovet ska framträda under vistelsen. Om din sjukdom kräver regelbunden vård under din tillfälliga utlandsvistelse, ska du komma överens om ordnandet av vården i förväg med vårdgivaren. Till exempel dialys, oxygenterapi, särskild astmabehandling och kemoterapi samt ultraljudsundersökning av hjärtat i samband med kroniska autoimmuna sjukdomar är behandlingar som måste avtalas i förväg.

Med det europeiska sjukvårdskortet får du vård på samma sätt och till samma pris som lokala invånare. Det är tillrådligt att ha med sig både det europeiska sjukvårdskortet och en kopia av kortet. Om du inte har ett europeiskt sjukvårdskort att visa upp eller om kortet av någon anledning inte accepteras, måste du betala vårdkostnaderna själv. I detta fall kan du ha möjlighet att i efterhand ansöka om ersättning hos FPA.

Akut insjuknande

Läkare

Uppsök en allmänläkare som arbetar vid en vårdenhet som har ett avtal med någon av de territoriala sjukförsäkringskassorna (Teritorine ligoniu kasa, THIF). Du får listan över vårdenheter som är med i patientkassan, bland annat läkare och läkarstationer, vid de regionala THIF-enheterna. Vården är kostnadsfri när du visar upp ditt europeiska sjukvårdskort och en identitetshandling.

För besök hos specialistläkare krävs remiss från en allmänläkare. Då är vården kostnadsfri. Vid besök hos privatläkare som inte har avtal med THIF betalar du vårdkostnaden själv.

Tandläkare

Om du behöver akutvård, uppsök en tandläkare som har ett avtal med en THIF-enhet. Tandvården, med undantag för materialkostnader, till exempel fyllningar, är kostnadsfri när du visar upp ditt europeiska sjukvårdskort. I Litauen finns emellertid bara ett begränsat antal avtalstandläkare, eftersom de flesta tandläkarna i är privatpraktiserande. Som privatpatient betalar du hela vårdkostnaden själv.

Läkemedel

När du hämtar ut läkemedel som en läkare i Litauen skrivit ut till dig ska du visa upp ditt europeiska sjukvårdskort och en identitetshandling på apoteket. Sjuförsäkringskassan ersätter vissa läkemedel som det litauiska hälsoministeriet har godkänt. För dessa läkemedel ersätts 50-100 procent av priset. Om ditt läkemedel är godkänt för ersättning, dras ersättningen av från priset direkt på apoteket. Alla läkemedel omfattas inte av ersättningsprogrammet. Sådana läkemedel ska du betala själv.

Vård på sjukhus

För att bli intagen till sjukhus behöver du en remiss från en allmänläkare eller en specialist. I nödfall kan du gå direkt till sjukhuset. Visa upp ditt EU-kort och en identitetshandling så får du vården kostnadsfritt. Ambulanstransporter i nödfall är kostnadsfria.

Fråga i förväg på läkarmottagningen om vårdenheten accepterar remiss från en läkare som bedriver verksamhet i Finland. Privatsjukhus och privata vårdinrättningar kan ha varierande praxis vad gäller remisser.

Läs mer om akut insjuknande i Europa.

Läs mer om ersättning för vård utomlands.

Användbara webbplatser

Om du vill resa till Litauen för att använda hälso- och sjukvårdstjänster, hittar du allmän information om planerad vård utomlands på vår webbplats. Du kan ställa dina frågor om hälso- och sjukvården i Litauen till den nationella kontaktpunkten i Litauen.

På webbplatsen för den nationella kontaktpunkten i Litauen listas legitimerade vårdgivare i landet (på engelska). På sidan kan du söka privata och offentliga sjukhus, apotek och tandläkarmottagningar.

Det litauiska hälsoministeriet fastställer priserna på tjänster inom landets offentliga hälso- och sjukvårdssystem. Priserna för de vanligaste tjänsterna inom den offentliga hälso- och sjukvården hittar du på webbplatsen för den nationella kontaktpunkten i Litauen. Privata serviceproducenter prissätter själva sina tjänster. Om du söker dig till vård inom privatsektorn ska du begära prisinformation direkt hos vårdenheten.

Kvalitet och säkerhet i vården

Om du anser att du fått felaktig eller bristfällig vård i Litauen, kan du överklaga direkt hos sjukhuset eller inrättningen som gett vården. Den vårdgivande instansen är skyldig att besvara klagomålet inom 20 vardagar. Ytterligare information om besvärsförfarandet finns på webbplatsen för den nationella kontaktpunkten i Litauen.

Hälso- och sjukvårdssystemet

I Litauen erbjuds primärvård av husläkare eller primärvårdsteam, som består av en specialist i internmedicin, en terapeut, en barnläkare, en gynekolog-barnmorska och en kirurg. Alla måste registrera sig hos en husläkare. Husläkaren har rätt att remittera patienter till andra typer av vård. Patienterna kan välja sin hälsocentral för primärvård och sin husläkare. Patienten kan även välja sitt sjukhus efter att hen har fått remissen.

Tjänster inom primärvården tillhandahålls vid offentliga eller privata vårdenheter för öppenvård. Specialiserad poliklinisk vård ges på polikliniker och sjukhuspolikliniker, som kan vara antingen statliga, kommunala eller privata.

Om patienten använder en vårdgivare som inte har ingått ett avtal med den regionala sjukförsäkringskassan, ska patienten betala för vården själv.

Akutvård kan tillhandahållas av husläkare under öppettiderna. Även akutmottagningar vid sjukhus ger brådskande vård.