Grekland

I en nödsituation får du hjälp genom att ringa 112 eller 166 (ambulans).


Tillgång till vård

Under en tillfällig vistelse i Grekland får du medicinskt nödvändig vård genom att visa upp det europeiska sjukvårdskortet (European Health Insurance Card, EHIC). Medicinskt nödvändig vård är vård som inte kan vänta tills du kommer hem. Denna typ av vård kan behövas som du insjuknar akut eller om du råkar ut för en olycka. Du kan även få vård i samband med graviditet, förlossning eller en kronisk sjukdom. Vårdbehovet ska framträda under vistelsen. Om din sjukdom kräver regelbunden vård under din tillfälliga utlandsvistelse, ska du komma överens om ordnandet av vården i förväg med vårdgivaren. Till exempel dialys, oxygenterapi, särskild astmabehandling och kemoterapi samt ultraljudsundersökning av hjärtat i samband med kroniska autoimmuna sjukdomar är behandlingar som måste avtalas i förväg.

Med det europeiska sjukvårdskortet får du vård på samma sätt och till samma pris som lokala invånare. Det är tillrådligt att ha med sig både det europeiska sjukvårdskortet och en kopia av kortet. Om du inte har ett europeiskt sjukvårdskort att visa upp eller om kortet av någon anledning inte accepteras, måste du betala vårdkostnaderna själv. I detta fall kan du ha möjlighet att i efterhand ansöka om ersättning hos FPA.

Om du har ett europeiskt sjukvårdskort kan du få primärvård, sjukhusvård och öppenvård genom att visa upp ditt giltiga sjukvårdskort och en identitetshandling (pass eller identitetskort) för vårdgivaren. Om du har problem eller frågor om det europeiska sjukförsäkringskortet eller om användningen av det i Grekland kan du kontakta den nationella hälso- och sjukvårdstjänstorganisationen (EOPYY) direkt via e-post: ehic(at)eopyy.gov.gr eller per telefon +30 210 8110916 919.

I Grekland produceras primärvård av olika serviceproducenter. Med det europeiska sjukvårdskortet får du hälso- och sjukvård inom det offentliga systemet gratis vid PEDY-hälsovårdscentraler och hos offentliga ESY-sjukhusen. Du ska eventuellt betala en självriskavgift om du söker vård hos vårdgivare som har ett EOPYY-avtal, t.ex. läkare eller laboratorier.

ESY-sjukhusen kan också erbjuda specialiserade sjukvårdstjänster på sina polikliniker. Du kan få sjukhusvård på ESY-sjukhus och privata EOPYY-avtalskliniker med det europeiska sjukvårdskortet. Du ska betala självriskandelen för vården.

Om du anlitar en privatläkare eller en klinik som inte har EOPYY-avtalet betalar du hela kostnaden själv.

Akut insjuknande

Läkare

Du kan besöka en öppenvårdsmottagning direkt genom att boka tid hos en läkare vid en PEDY-hälsovårdscentral, en hälsovårdscentral på landsbygden eller en sjukhuspoliklinik. Läkaren kan skriva ut ett elektroniskt recept på de läkemedel eller undersökningar som behövs, eller skriva en remiss till en specialläkare. Du får välja om du vill gå till en specialistläkare som har ingått EOPYY-avtalet, till en specialistläkare på ett ESY-sjukhus eller till ett sjukhus som har ingått EOPYY-avtalet.

I landsbygdsområdena erbjuds öppenvård i regel av ett nätverk för PEDY-hälsovårdscentraler där det arbetar allmänläkare och specialläkare. Därtill arbetar läkare från den offentliga sektorn i de operationssalar på landsbygden och i de lokala hälsovårdsavdelningarna (TOMY) som är administrativt kopplade till hälsovårdscentraler.

EOPYY ingår också avtal med privata praktiker, laboratorier, diagnostikcentraler samt andra experter inom hälso- och sjukvården.Varje läkare som har ingått ett EOPYY-avtal har en gräns på 200 månatliga patientbesök och därtill en månatlig gräns för förskrivna läkemedel. Det senare antalet varierar från läkare till läkare. Om du har det europeiska sjukvårdskortet och bestämmer dig för att använda en läkare som har ingått EOPYY-avtalet, se till att läkaren inte har nått sin månadsgräns. Alternativt kan du betala för besöket själv.

Om du använder det europeiska sjukvårdskortet behöver du i allmänhet inte betala för ett besök hos en EOPYY-läkare.I vissa fall krävs en avgift. Till avgiftsbelagda tjänster hör till exempel medicinska ingrepp med lagstadgad självrisk och sådana hälso- och sjukvårdstjänster som inte ingår i det lagstadgade utbudet av förmåner inom hälsovården. Avgift tas även ut för besök på läkarmottagningen utanför öppettiderna när du gör besöket på eget initiativ och har samtyckt till ett privat besök.

Du kan söka hälso- och sjukvårdspersonal som har ingått EOPYY-avtalet med sökmotorn HealthAtlas (på engelska) eller EOPYY-sökmotorn (på grekiska). Du kan använda verktyget EOPYY-eFindDoctor (på grekiska) för att hitta och kontrollera tillgängligheten hos läkare som har ingått EOPYY-avtalet.

Tandläkare

Du kan i huvudsakligen få nödvändig tandvård kostnadsfritt endast vid PEDY- och ESY-enheter, om den finns tillgänglig. Vid offentliga sjukhus erbjuder tandläkare i regel sekundär tandvård för patienter som befinner sig i en medicinskt svår situation. De tandläkare som arbetar på PEDY-hälsovårdscentraler erbjuder tandvård för personer under 18 år och akut tandvård för alla åldrar. Det finns inga EOPYY-avtalstandläkare, så om du väljer en privat tandläkare måste du betala tandvården själv.

Läkemedel

Din behandlande läkare kan skicka dig ett nödvändigt elektroniskt recept om ditt hälsotillstånd kräver användning av läkemedel. Du kan köpa dina läkemedel på vilket apotek som helst, förutsatt att du har ditt europeiska sjukvårdskort med dig och att receptet är stämplat och undertecknat korrekt.

Läkemedel som skrivits med ett elektroniskt recept bör hämtas från apoteket inom den tid som anges i receptets övre högra kant (vanligtvis inom fem dagar), annars ogiltigförklaras receptet automatiskt. Oftast tas det för priset på receptbelagda läkemedel ut en självrisk på 25 procent.

Enligt den grekiska nationella lagstiftningen erbjuds dyra läkemedel mot kroniska sjukdomar gratis på EOPYY-apoteken. Du hittar listan över läkemedel av EOPYY-apoteken på webbsidorna på grekiska.

För att köpa läkemedel för en kronisk sjukdom i ett EOPYY-apotek, behöver du ett elektroniskt recept från en specialistläkare vid ett ESY-sjukhus. För vissa läkemedel behöver du ett EOPYY-förhandstillstånd. Du får information och anvisningar från den läkare som skriver ut receptet. Du kan också skicka din fråga till EOPYYS läkemedelsavdelning via e-post: d6(at)eopyy.gov.gr.

Vård på sjukhus

I nödsituationer kan du gå direkt till jouren på ett offentligt sjukhus eller till ett EOPYY-avtalssjukhus. Oftast blir man remitterad till sjukhusvård av en läkare inom första hjälpen.

Visa ditt europeiska sjukvårdskort och en identitetshandling när du skriver in dig i sjukhuset.

Sjukhusvård är gratis på ESY-sjukhusen. Om du väljer en privat EOPYY-avtalsklinik som vårdgivare, betalar du en självriskavgift för en del av sjukhusvårdskostnaderna (10–30 procent) och fallspecifika tilläggskostnader.

Om du väljer en privat klinik utan EOPYY-avtalet som plats för din vård får du inga ersättningar med det europeiska sjukvårdskortet, utan du betalar alla kostnader själv.

Då det behövs en ambulans kan du ringa telefonnumret 112 (EU-nödnummer) eller 166 (den nationella nödhjälpcentralen EKAV). Du ska föras till jouren på ett offentligt sjukhus. EKAV erbjuder gratis ambulanstransport. För ambulanstransport av en privat klinik betalar du själv.

I de flesta fall är den ambulanstransport som sköts av den nationella nödhjälpcentralen (EKAV) gratis, till exempel om patienten måste transporteras från ön till fastlandet till vården på grund av ett kritiskt hälsotillstånd.

Om du emellertid på grund av ditt hälsotillstånd behöver specialtransport för hemresan till Finland, står du själv för hela resekostnaden. Det rekommenderas att du tecknar en reseförsäkring som täcker dessa kostnader.

Läs mer om akut insjuknande i Europa.

Läs mer om ersättning för vård utomlands.

Användbara webbplatser

Om du vill resa till Grekland för att använda hälso- och sjukvårdstjänster, hittar du allmän information om planerad vård utomlands på vår webbplats. För att få mer detaljerad information, kontakta den nationella kontaktpunkten i Grekland.

Den nationella kontaktpunkten i Grekland tillhandahåller användbar information om hälso- och sjukvården för besökare på sin webbplats.

Kvalitet och säkerhet i vården

Vid patientskador tillämpas alltid lagstiftningen och patientförsäkringen i det vårdgivande landet. Om du är missnöjd med vården som du har fått, ska du i första hand reda ut saken med vårdgivaren. Om du vill överklaga kan den grekiska kontaktpunkten hjälpa dig att hitta rätt myndighet.

Hälso- och sjukvårdssystemet

Det nationella hälso- och sjukvårdssystemet i Grekland tillhandahåller primärvård, sjukhusvård och öppenvård. De offentliga vårdgivarna är PEDY-hälsovårdscentraler och ESY-sjukhus. I det nationella hälso- och sjukvårdssystemet ingår också privata vårdgivare (läkare, kliniker, laboratorier, dialys- och njurenheter) som har ingått ett EOPYY-avtal.