Grekland

I en nödsituation får du hjälp genom att ringa 112 eller 166 (ambulans).


Hälso- och sjukvårdssystemet

Det nationella hälso- och sjukvårdssystemet i Grekland erbjuder hälso- och sjukvårdstjänster för primärhälsovården, sjukhusvården och öppenvården via ett nätverk med offentliga aktörer (PEDY-hälsovårdscentraler och ESY-sjukhus) och privata vårdgivare (läkare, kliniker, laboratorier, dialys- och njurenheter) som har ett avtal med EOPYY (den nationella ordnaren för hälsovårdstjänster).

Tillgång till vård

Under en tillfällig vistelse i Grekland får du medicinskt nödvändig vård genom att visa upp det europeiska sjukvårdskortet. Medicinskt nödvändig vård är vård som inte kan vänta tills du kommer hem. Denna typ av vård kan behövas som du insjuknar akut eller om du råkar ut för en olycka. Du kan även få vård i samband med graviditet, förlossning eller en kronisk sjukdom. Vårdbehovet ska framträda under vistelsen. Om din sjukdom kräver regelbunden vård under din tillfälliga utlandsvistelse, ska du komma överens om ordnandet av vården i förväg med vårdgivaren. Till exempel dialys, oxygenterapi, särskild astmabehandling och kemoterapi samt ultraljudsundersökning av hjärtat i samband med kroniska autoimmuna sjukdomar är behandlingar som måste avtalas i förväg.

Du får vård på samma villkor och till samma pris som lokala invånare. Det är tillrådligt att ha med sig både det europeiska sjukvårdskortet och en kopia av kortet. Om du inte har ett europeiskt sjukvårdskort att visa upp eller om kortet av någon anledning inte accepteras, måste du betala vårdkostnaderna själv. I detta fall kan du ha möjlighet att i efterhand ansöka om ersättning hos FPA.

Innehavare av EU-kortet (det europeiska sjukvårdskortet) får tillgång till primärvård, vård på sjukhus och öppenvård genom att visa upp sitt giltiga EU-kort och en identitetshandling (pass eller ID-kort) hos vårdgivare som ingår i nätverket.

I Grekland erbjuder olika tjänsteproducenter grundläggande hälso- och sjukvårdstjänster. Hälso- och sjukvård inom det offentliga systemet produceras gratis vid Pedy-hälsovårdscentraler och hos hälsovårdsproducenter som är verksamma inom ramen för EOPYY-avtalet, såsom läkare eller laboratorier. ESY-sjukhusen kan också erbjuda specialsjukvårdstjänster på sina polikliniker. Innehavare av det europeiska sjukvårdskortet (EHIC-kortet) erbjuds gratis sjukhusvård på ESY:s statliga sjukhus och privata EOPYY-avtalskliniker, där de måste betala självriskpremien.

På en certifierad privatläkare eller klinik som inte har ett EOPYY-avtal ansvarar du själv för alla kostnader.

Den nationella kontaktpunkten i Grekland tillhandahåller användbar information om hälso- och sjukvården för besökare på sin webbplats (på engelska).

Akut insjuknande

Läkare

Patienterna kan få direkt tillgång till öppenvårdsmottagning genom att boka tid hos en läkare vid PEDY-hälsovårdscentralen, landsbygdshälsovårdscentralen eller sjukhusets poliklinik. Läkaren kan skriva ut ett recept på de läkemedel eller undersökningar som behövs, eller skriva en remiss till en specialläkare.

Patienterna kan välja om de går till en specialläkare som har ingått EOPYY-avtalet, till en specialläkare på ett ESY-sjukhus eller till ett sjukhus som har ingått EOPYY-avtalet.

I landsbygdsområdena erbjuds öppenvård i regel av ett nätverk för PEDY-hälsovårdscentraler där det arbetar allmänläkare och specialläkare. Därtill arbetar läkare från den offentliga sektorn i de operationssalar på landsbygden och i de lokala hälsovårdsavdelningarna (TOMY) som är administrativt kopplade till hälsovårdscentraler.

EOPYY ingår också avtal med privata praktiker, laboratorier, diagnostikcentraler samt andra experter inom hälso- och sjukvården för att erbjuda hälsovårdstjänster för personer med en sjukförsäkring. Varje läkare som har ingått ett EOPYY-avtal har en gräns på 200 månatliga patientbesök och därtill en månatlig gräns för förskrivna läkemedel. Det senare antalet varierar från läkare till läkare. Detta innebär att innehavaren av det europeiska sjukvårdskortet, som måste träffa en läkare eller få ett recept, och som beslutar sig för att konsultera en läkare som har ingått EOPYY- avtalet, antingen måste hitta en läkare som inte har nått sin månatliga gräns eller betala själv för besöket.

Innehavaren av det europeiska sjukvårdskortet, som konsulterar en EOPYY-läkare, behöver vanligtvis inte betala för sitt besök. I vissa fall krävs en avgift. Avgiften krävs till exempel för medicinska åtgärder med lagstadgad självrisk, för hälsovårdstjänster som inte ingår i det lagstadgade utbudet av förmåner inom hälsovården eller för sådant besök där du på eget initiativ vill besöka läkarmottagningen utanför öppettiderna och har samtyckt till ett privat besök.

Innehavaren av det europeiska sjukvårdskortet kan använda HealthAtlasen sökmotor för att hitta experter inom hälsovården som har ingått EOPYY-avtalet (på grekiska och engelska) eller EOPYY- sökmotorn (på grekiska). Man kan använda EOPYY-eFindDoctor –verktyget (på grekiska) för att hitta och säkerställa tillgängligheten för läkare som har ingått EOPYY-avtalet.

Tandläkare

Den nödvändiga tandvården är huvudsakligen kostnadsfri endast vid PEDY- och ESY-enheterna, om sådan finns tillgänglig. Vid offentliga sjukhus erbjuder tandläkare i regel sekundär tandvård för patienter som befinner sig i en medicinskt svår situation. De tandläkare som arbetar på PEDY-hälsovårdscentraler erbjuder tandvård för personer under 18 år och akut tandvård för alla åldrar. Det finns inga EOPYY-avtalstandläkare, så om du väljer en privat tandläkare måste du betala tandvården själv.

Läkemedel

Din behandlande läkare kan skicka dig ett nödvändigt elektroniskt recept om ditt hälsotillstånd kräver användning av läkemedel. Du kan köpa dina läkemedel på vilket apotek som helst, förutsatt att du har ditt europeiska sjukvårdskort med dig och att receptet är stämplat och undertecknat korrekt.

Läkemedel som skrivits med ett elektroniskt recept bör hämtas från apoteket inom den tid som anges i receptets övre högra kant (vanligtvis inom fem dagar), annars ogiltigförklaras receptet automatiskt. Oftast tas det för priset på receptbelagda läkemedel ut en självrisk på 25 procent.

Enligt den grekiska nationella lagstiftningen erbjuds dyra läkemedel mot kroniska sjukdomar gratis på EOPYY-apoteken. Du hittar listan över läkemedel av EOPYY-apoteken på webbsidorna på grekiska.

Det krävs ett elektroniskt recept från en specialläkare på ESY-sjukhuset för att EOPYY-apoteket ska kunna leverera det nödvändiga läkemedlet. För vissa läkemedel krävs ett EOPYY-förhandstillstånd. Du får information och anvisningar från den läkare som skriver ut receptet. Du kan också skicka din fråga till EOPYYS läkemedelsavdelning via e-post: d6@eopyy.gov.gr.

Vård på sjukhus

I nödsituationer kan du gå direkt till jouren på ett offentligt sjukhus eller till ett EOPYY-avtalssjukhus. Oftast blir man remitterad till sjukhusvård av en läkare inom första hjälpen. Visa ditt europeiska sjukvårdskort och ditt identitetsbevis när du loggar in.

Sjukhusvård är gratis på ESY-sjukhusen. Om du väljer en privat EOPYY-avtalsklinik som plats för din vård, betalar du för en del av självriskpremien kostnader för sjukhusvård (10 –30 procent) och extra kostnader för enskilda fall.

Om du väljer en privat klinik utan EOPYY-avtalet som plats för din vård får du inga ersättningar med det europeiska sjukvårdskortet, utan du betalar alla kostnader själv.

Då det behövs en ambulans kan du ringa telefonnumret 112 (EU-nödnummer) eller 166 (den nationella nödhjälpcentralen EKAV). Du ska föras till jouren på ett offentligt sjukhus. EKAV erbjuder gratis ambulanstransport. För ambulanstransport av en privat klinik betalar du själv.

I de flesta fall är den ambulanstransport som sköts av den nationella nödhjälpcentralen (EKAV) gratis, till exempel om patienten måste transporteras från ön till fastlandet till vården på grund av ett kritiskt hälsotillstånd.

Om du emellertid på grund av ditt hälsotillstånd behöver specialtransport för hemresan till Finland, står du själv för hela resekostnaden. Det rekommenderas att du tecknar en reseförsäkring som täcker dessa kostnader.

Läs mer om akut insjuknande i Europa.

Läs mer om ersättning för vård utomlands.

Användbara webbplatser

Om du vill resa till Grekland för att använda hälso- och sjukvårdstjänster, hittar du allmän information om planerad vård utomlands på vår webbplats. För att få mer detaljerad information, kontakta den nationella kontaktpunkten i Grekland.

Med sökmaskinen (på grekiska) hittar du privata sjukhus och hälsoserviceproducenter som har ett avtal med EOPYY.

Kvalitet och säkerhet i vården

Vid patientskador tillämpas alltid lagstiftningen och patientförsäkringen i det vårdgivande landet. Om du är missnöjd med vården som du har fått, ska du i första hand reda ut saken med vårdgivaren. Den nationella kontaktpunkten kan hjälpa dig att hitta rätt myndighet om du vill anföra klagan.