Québec i Kanada

I en nödsituation får du hjälp genom att ringa 911.


Överenskommelse om social trygghet

Finland har en avtalsreglering om den sociala tryggheten med delstaten Québec i Kanada. Rätten till sjukvård gäller

  • arbetstagare som ska arbeta i Québec tillfälligt
  • utsända arbetstagare från Finland till Québec
  • forskare och studerande
  • familjemedlemmar till de ovan nämnda.

I andra situationer, till exempel på en turistresa, betalar du själv kostnaderna för vård i Québec. Det rekommenderas därmed att du tecknar en täckande reseförsäkring.

Om du åker till Québec för tillfälligt arbete eller som utsänd arbetstagare, forskare, studerande eller en familjemedlem till de ovan nämnda, ska du först registrera dig vid sjukförsäkringsinstitutionen i Québec (Régie de l’assurance maladie), för att kunna få sjukvård på samma villkor som de lokala invånarna. Efter registreringen har du rätt till bland annat läkarvård, sjukhusvård och delvis till tandvård. Du får också ett lokalt sjukförsäkringskort (Health Insurance Card). Läs mer om registeringen på sidan Flytta utomlands.

Hälso- och sjukvård

Läs mer om hälso- och sjukvård i Kanada.

Läkare

De flesta läkarna är med i sjukförsäkringssystemet. Vården är kostnadsfri när du i samband med läkarbesöket visar upp ditt sjukförsäkringskort som sjukförsäkringsinstitutionen i Québec utfärdat åt dig. Sjukförsäkringsinstitutionen ersätter vårdkostnaderna direkt till läkarna. Fråga läkaren i förväg om han eller hon omfattas av systemet.

En liten del av läkarna accepterar inte sjukförsäkringskortet. De fakturerar klienten som sedan kan ansöka om ersättning hos sjukförsäkringskassan i efterhand. Läkaren måste informera klienten om detta.

Dessutom finns det några läkare som bedriver verksamhet utanför sjukförsäkringen (”non-participants”) och som inte accepterar sjukförsäkringskortet. För vård hos dem kan du inte ansöka om ersättning i efterhand. Också ”non-participants”-läkarna måste informera klienten om detta.

För vård på sjukhus krävs vanligtvis remiss från en läkare. Om du behöver brådskande sjukvård kan du gå direkt till sjukhuset. Brådskande sjukvård är kostnadsfri om du har ett sjukförsäkringskort utfärdat av sjukförsäkringsinstitutionen i Québec.

Tandläkare

Du måste betala tandläkarkostnaderna själv. En försäkring via anställningen kan dock täcka delvis eller helt arbetstagarens och familjemedlemmarnas tandläkarkostnader. Mer information om tandvård för barn finns på den kanadensiska sjukförsäkringsinstitutionen i Quebecs webbplats (Régie de l'assurance maladie) (på engelska eller på franska). Tandvård finns även tillgänglig under skoldagen för barn i lågstadieålder. Vissa skolor besöks av en ambulerande tandläkare som rengör och undersöker tänderna.

Läkemedel

Sjukförsäkringssystemet ersätter läkemedel endast för vissa grupper. För att få ersättning för läkemedel som läkaren förordnat, ska personen vara försäkrad i den separata läkemedelsförsäkringen (Public Prescription Drug Insurance Plan). Rätt till denna försäkring har endast personer över 65 år, mindre bemedlade och personer som inte kan teckna en privat försäkring.

Om du inte har en offentlig försäkring, det rekommenderas att du tecknar en privat försäkring. Du kan får en privat försäkring till exempel via anställningen eller fackförbundet. Då utgår ersättning för läkemedel enligt försäkringsvillkoren.