Mexiko

I en nödsituation får du hjälp genom att ringa 911.


Hälso- och sjukvård

Resenärer till Mexiko bör skaffa sig en täckande reseförsäkring. På privata sjukhus och kliniker är standarden allmänt sett god, men vid enheterna inom det offentliga systemet ofta bristfällig. I synnerhet i huvudstaden Mexico City finns det privata sjukvårdstjänster av hög kvalitet. Många läkare har utbildat sig utomlands. Utanför de stora städerna är tillgången till hälso- och sjukvårdstjänster begränsad.

Priserna för sjukvården varierar vid olika enheter och beroende på vårdens svårighetsgrad. Trots att du har en reseförsäkring kan du bli tvungen att först betala kostnaderna själv. De flesta läkarna och sjukhusen accepterar inte reseförsäkringen som garanti för betalningen. Om du insjuknar allvarligt i Mexiko, kontakta ditt försäkringsbolag så snart som möjligt för att komma överens om betalningsarrangemangen. Spara alla kvitton och intyg, du behöver dem när du ansöker om ersättning hos ditt försäkringsbolag när du återvänt till Finland.

Läkemedel

Det är bra att observera att i Mexiko säljs läkemedel som är förbjudna i Finland, ofta utan recept. Köp endast läkemedel som en läkare förordnat eller läkemedel som du själv känner till.Många apotek har även en mottagning där man får gratis medicinsk rådgivning eller recept. Besök till dessa mottagningar avråds, eftersom personerna som ger rådgivningen inte nödvändigtvis är officiella läkare eller sjukskötare. Vid ett sjukfall rekommenderas att man besöker mottagningen vid ett riktigt sjukhus eller en riktig klinik