Kanta.fi: Nu kan man skaffa läkemedel från Polen med ett finländskt elektroniskt recept

10.1.2023

I Polen kan mediciner expedieras från så gott som alla apotek med ett finländskt recept. På motsvarande sätt kan polska elektroniska recept användas för att köpa läkemedel från Finland. Förutom från Polen kan man med ett finländskt recept köpa läkemedel i Estland, Portugal och Kroatien. Checklista för dig som ska köpa receptbelagda läkemedel med […]

Kontaktpunkten är med på resemässan den 19–22 januari 2023

9.1.2023

På Kontaktpunktens mässavdelning 6s59 kan du ställa frågor om och diskutera hälso- och sjukvårdstjänster utomlands. På mässan presenterar vi webbtjänsten EU-hälsovård.fi, där du till exempel hittar nyttig information för resenärer om hälso- och sjukvårdstjänster i mer än 50 länder. På mässavdelningen kan du också testa din kunskap med ett lekfullt lyckohjul och delta i […]

SHM: Papperslösa personer får rätt till nödvändiga hälso- och sjukvårdstjänster

29.12.2022

Genom en lagändring tryggas bättre den rätt till nödvändig omsorg och till tillräckliga hälso- och sjukvårdstjänster som föreskrivs i grundlagen och i internationella människorättskonventioner som är bindande för Finland. Enligt FN:s människorättskonventioner är staten skyldig att trygga rätten till hälsa på lika villkor för alla personer som vistas inom dess gränser. Alla vuxna papperslösa […]

De landspecifika sidorna ger viktig information om den lokal hälsovården för din resa

7.12.2022

Det finns stora skillnader i omfattningen av, kvaliteten på och kostnaderna för hälsovård i olika länder. På våra kan du läsa om hälso- och sjukvården både i och utanför Europa. Sidorna ger tillförlitlig information om situationer där du har rätt till sjukvård utomlands, om hur du söker dig till en läkarmottagning och om vad […]

Resultaten av användarenkäten: bilden av webbplatsen är bra, men medvetenheten borde ökas

2.11.2022

Vi genomförde enkäten på finska, svenska och engelska. Användarna besvarade enkäten mest på finska (340 svar) och näst mest på engelska (66 svar). Vi fick nio svar på svenska. Bland dem som svarat på enkäten lottade vi ut ett presentkort på 50 euro till en dagligvaruhandel. Den här gången gick priset till Borgå. Användarnas […]

Lagförslaget medför ändringar till ersättningsmodellen för kostnaderna för personer som söker sig utomlands för att anlita hälso- och sjukvårdstjänster

23.9.2022

Lagreformen gällande gränsöverskridande hälsovård kommer inte att träda i kraft 1.1.2023, eftersom behandling av lagen fortfarande pågår. Enligt den nuvarande lagstiftningen kan klienten resa utomlands för vård antingen på  eller med . Om klienten söker sig till vård på eget initiativ, ersätter FPA vård som getts i ett annat EU-/EES-land eller i Schweiz på […]

Bekanta dig med vanliga frågor om gränsöverskridande hälso- och sjukvård

21.9.2022

På sidan hittar du svar på frågor kring till exempel att söka sig till vård, läkemedel, det europeiska sjukvårdskortet och ersättningar för vård utomlands. Svaren är kortfattade och tydliga och hänvisar dig vid behov till ett avsnitt på webbplatsen där svaret på din fråga förklaras närmare. Med andra ord lönar det sig att läsa […]

Cookies på webbplatsen EU-hälsovård.fi har samlat in besökarinformation, även om besökarna inte har gett sitt samtycke

9.9.2022

Under perioden 25.4–30.8.2022 har vissa cookies på webbplatsen EU-hälsovård.fi samlat in besökarinformation, även om besökaren inte har gett sitt samtycke till användningen av cookies. Cirka 123 000 människor besökte webbplatsen under denna period. Cookies har använts till exempel för att följa upp hur besökare navigerar på webbplatsen och resultaten av reklam som leder till […]

FPA: I fortsättningen behöver inte högskolestuderande som omfattas av den sociala tryggheten i ett annat EU- eller EES-land, Schweiz eller Storbritannien betala hälsovårdsavgiften till FPA

1.8.2022

Den nationella tolkningen av EU-förordningen om den sociala tryggheten (883/2004) ändrades så att nu omfattas även studerandehälsovården för högskolestuderande av förordningens tillämpningsområde. Enligt de EU-förordningar som reglerar den sociala tryggheten för personer som rör sig mellan EU-länderna har man rätt till den sociala tryggheten i endast ett land åt gången. Om en person omfattas […]

Effekterna av coronaviruspandemin återspeglas fortfarande i statistiken över vårdsökande

28.6.2022

Den statistik som sammanställts av kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård och FPA innehåller uppgifter om de länder dit man reste för vård från Finland, och om hur mycket FPA har betalat för vård som getts utomlands. Statistiken har sammanställts på kontaktpunktens som också innehåller . Med att söka vård avses de situationer där […]