Kanta.fi: Om du tillåter det kan hälso- och sjukvården i Estland utnyttja dina patientuppgifter som registrerats i Finland

6.6.2024

För att vårdens goda kvalitet ska kunna garanteras är det viktigt att vårdpersonalen också utomlands har tillgång till aktuella uppgifter om ditt hälsotillstånd. I MittKanta kan du ge ditt samtycke så att dina patientuppgifter från Finland kan överföras till hälso- och sjukvården i Estland i samband med din vård. På det sättet kan vårdpersonalen […]

Kunskapsdelning, samarbete och utveckling: Den nya kommittén för webbtjänsten EU-hälsovård.fi samlades

6.5.2024

Webbtjänsten för Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård, EU-hälsovård.fi, har genomförts i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd och Vid FPA. Kontaktpunktens verksamhet är placerad vid FPA och kontaktpunkten utvecklar sina tjänster och sin kommunikation tillsammans med sina samarbetspartner. Det gemensamma arbetet med partner konkretiserades när den nya kommittén för […]

Kom ihåg följande när du använder tjänsterna vid en utländsk webbklinik

1.2.2024

Numera finns olika typer av webbkliniker som kan ge vård också över landsgränserna. Överlag kan producenterna av hälsotjänster ofta erbjuda tjänster på distans, varvid patienten inte behöver själv resa till ett annat land för att få vård. När du använder tjänster vid en klinik som ligger i ett annat land eller som enbart erbjuder tjänster […]

Praktiken ger vägledning i karriären – Läs berättelserna av tre före detta praktikanter vid Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård

30.1.2024

Praktiken ger vägledning i karriären – Läs berättelserna av tre före detta praktikanter vid Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård.

FPA: Förfarande med förhandstillstånd enligt EU:s patientdirektiv i samband med sjukvård som ges utomlands införs tills vidare inte i Finland

19.12.2023

Avsikten var att Finland från ingången av 2024 inför ett nytt förfarande med förhandstillstånd enligt EU:s patientdirektiv i situationer där kunder söker planerad sjukvård i ett EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland. Finland kommer dock tills vidare inte att ta förfarandet i bruk, eftersom den finländska hälso- och sjukvården för närvarande inte har sådana […]

Vården av en finländsk patient i Estland underlättas – hälso- och sjukvården i Estland kan snart se de patientuppgifter som registrerats i Finland

17.11.2023

För att en högkvalitativ vård ska kunna garanteras är det viktigt att hälso- och sjukvårdspersonal även utomlands har tillgång till aktuella uppgifter om en finländsk patients hälsotillstånd. Från och med början av 2024 kan finländarna därför ge tillstånd till att deras patientuppgifter får användas inom hälso- och sjukvården Estland i samband med deras vård. Om […]

Anmäl dig till en klientintervju där vi samlar in information om personer som åker utomlands för planerad vård

3.11.2023

Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård samlar in information om klienter som åker utomlands för planerad vård. Med planerad vård avses att du reser utomlands enkom för att få vård. Om du har fått vård utomlands på grund av akut insjuknande eller ett olycksfall är det inte fråga om planerad vård. Syftet med datainsamlingen är […]

Enkäten avslöjar: kontaktpunkten uppfattas som pålitlig och sakkunnig

26.9.2023

Vi samlar in information för att kunna förbättra servicen Vi utvecklar verksamheten vid Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård för att kunna betjäna våra kunder och partner ännu bättre. Kontaktpunkten förmedlar information om användningen av hälso- och sjukvårdstjänster i Finland och utomlands. Våra viktigaste servicekanaler är webbplatsen EU-hälsovård.fi och kundbetjäningen via e-post (yhteyspiste@kela.fi). Vi ville […]

För tandvård åker man mest till Estland – bekanta dig med statistiken över den gränsöverskridande hälso- och sjukvården

7.7.2023

Statistiken över den gränsöverskridande hälso- och sjukvården innehåller information om exempelvis till vilka länder finländare åker för vård och hur FPA har beviljat ersättning för vård som givits i utlandet.  Den statistik som kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård och FPA sammanställt finns på kontaktpunktens Slideshare-konto. Det finns separat statistik för tandvårdsom getts utomlands. Med […]

FPA: Det är nu möjligt att få större ersättning än tidigare för sjukvård som getts utomlands

2.5.2023

Avvikande från nyheten kommer ett undantagslov enligt direktivet inte att tas i bruk från början av 2024, eftersom hälsovårdens tjänsteutbud för tillfället inte omfattar sådana åtgärder som skulle uppfylla förutsättningarna för detta. Tilläggsinformation i FPA:s meddelande. Kunderna kan söka planerad vård i ett annat EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland och få ersättning för […]