Kela.fi: Övergångsperioden för brexit löpte ut, FPA utreder hur det nya avtalet påverkar den sociala tryggheten

5.1.2021

Utträdesavtalet tryggar även i fortsättningen rätten till social trygghet för de personer som har rört sig mellan EU-länderna och Storbritannien före 31.12.2020 eller som är familjemedlemmar till sådana personer. Att röra sig mellan länder betyder att man flyttar från ett land till ett annat eller att man börjar studera eller arbeta i ett annat land. […]

Rajis 24 tips för fåtöljresor

31.12.2020

I år gjorde Rajis julkalender en fåtöljresa jorden runt. Vi publicerade julkalendern i och på . Om du glömde följa vår fåtöljresa i sociala medier, hinner du ändå med genom att titta på följande 24 tips som skapar en internationell stämning i soffan därhemma. Glöm inte att ger råd om gränsöverskridande hälso- och sjukvård även […]

Internationella studerandenas rätt att använda tjänsterna inom studerandehälsovården i Finland ändras från och med 1.1.2021

18.12.2020

ordnar från och med 1.1.2021 tjänsterna inom studerandehälsovården förutom till studerande vid universitet, även till studerande vid yrkeshögskolor. Du kan använda SHVS tjänster om du avlägger examen vid en yrkeshögskola eller universitet och har anmält dig som närvarande för terminen. Varje högskolestuderande som har rätt att använda SHVS tjänster betalar en hälsovårdsavgift till FPA. Observera att du är […]

Studerande – känner du till webbplatsen EU-hälsovård?

2.12.2020

Webbplatsen , som skapats i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för välfärd och hälsa samt Folkpensionsanstalten, innehåller aktuell information om hälso- och sjukvårdstjänsterna utomlands och i Finland. Webbplatsen upprätthålls av Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård. Innehållet är tillgängligt på finska, svenska, engelska och delvis på samiska. För studerande är webbplatsen särskilt nyttig när […]

I år gör Rajis julkalender en resa i fåtöljen

27.11.2020

December är alldeles runt knuten. Rajis julkalender, som redan blivit en tradition, är här igen för att leda dig till julens stämning. I år stannar vi i Finland, men följ med oss på en resa världen runt från fåtöljen! Julkalenderns 24 luckor innehåller tips om hur du kan uppleva atmosfären i fjärran länder hemma i […]

Tillgängligheten i webbtjänsten EU-hälsovård.fi är på en god nivå

24.9.2020

Tillgänglighetsdirektivet och den nationella lagstiftningen som följer den kräver att myndigheterna gör digitala tjänster tillgängliga. Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård har 23.9.2020 publicerat ett tillgänglighetsutlåtande på sin webbplats. Tillgänglighet är viktigt framför allt för personer med sensoriska begränsningar. Webbtjänsternas goda tillgänglighet gagnar emellertid oss alla – det kan hända att vi i något skede […]

Vårdkostnaderna kan variera om du insjuknar i coronaviruset i Finland

21.9.2020

Du har rätt att få vård vid sjukdomen covid-19 i Finland utan kostnad i följande situationer:  Du har en hemkommun i Finland. Du har inte en hemkommun i Finland, men du har ett intyg över rätt till vårdförmåner: Personer från EU- och EES-länderna och Schweiz får vård med det europeiska sjukvårdskortet. Finländska pensionstagare som är […]

Kanta.fi: Nu går det att ta ut läkemedel med ett finländskt elektroniskt recept i Portugal – i Finland kan man ta ut läkemedel med portugisiska och kroatiska recept

31.8.2020

Det går att ta ut läkemedel utomlands med ett finländskt recept, bara man först har gått in på Mina Kanta-sidor och gett sitt samtycke till att uppgifter lämnas ut till utländska apotek. Det är inte bara turister som har nytta av att recepten rör sig över landsgränserna, utan också de som bor utomlands och de […]

År 2019 sökte sig klienterna från Finland mest till Estland för planerad vård – axplock ur statistiken om gränsöverskridande hälso- och sjukvård

9.6.2020

Av statistiken om gränsöverskridande hälso- och sjukvård som sammanställts av Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård och FPA framgår bland annat hur mycket FPA har betalat sjukvårdsersättningar för vård som getts utomlands och till vilka länder klienterna från Finland mest reser för planerad vård. Du kan bekanta dig med statistiken på kontaktpunktens . I år […]

Kanta.fi: Estniska medborgare kan nu ta ut läkemedel i Finland med ett elektroniskt recept från sitt hemland

1.6.2020

Estniska elektroniska recept fungerar på alla apotek i Finland. För att få ut läkemedel ska man själv besöka apoteket, och med sig behöver man ett identitetsbevis med foto. – I Finland finns det också för närvarande estniska medborgare som till exempel jobbar här och kan ha behov av att använda recept som utfärdats i deras […]