FPA: Det är nu möjligt att få större ersättning än tidigare för sjukvård som getts utomlands

2.5.2023

Kunderna kan söka planerad vård i ett annat EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland och få ersättning för vårdkostnaderna från FPA. Man kan söka planerad vård på eget initiativ eller begära ett förhandstillstånd att söka planerad vård från FPA. Lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård ändrades 1.5.2023. I fortsättningen kommer FPA att ersätta […]

Hälso- och sjukvårdstjänster för personer som ankommit från Ukraina till Finland: när personerna fått en hemkommun, överförs hälsotjänsterna från asylmottagningen till välfärdsområdet

2.5.2023

— I Finland grundar sig rätten att använda hälso- och sjukvårdstjänster oftast på hemkommun. Om du har bott i Finland i mer än ett år och , påverkar det också hälso- och sjukvårdstjänsterna när du får en hemkommun. När du har beviljats en hemkommun i Finland, kan du använda alla tjänsterna inom den offentliga […]

Lagändringen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård träder i kraft i maj

4.4.2023

Republikens president har stadfäst ändringen av lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård. Lagen träder i kraft 1.5.2023. Reformen medför ändringar till bland annat beviljandet av ersättningar när du på eget initiativ uppsöker vård i ett EU- eller EES-land, Schweiz eller Storbritannien. I fortsättningen uppgår ersättningen högst till det belopp som motsvarande behandling hade kostat […]

Kanta.fi: Du kan nu skaffa läkemedel med ett finländskt elektroniskt recept i Spanien

21.3.2023

Du kan nu köpa läkemedel med ett finländskt elektroniskt recept på apotek i åtta regioner i Spanien. Regionerna är följande: Andalusien Aragonien Baskien Castilla y León Extremadura Kanarieöarna Katalonien Autonoma regionen Madrid. På andra håll i Spanien bereds införandet av tjänsten för närvarande. På motsvarande sätt är det nu möjligt att köpa läkemedel i […]

FPA: Ändringar i ersättandet av kostnader för sjukvård som uppkommit utomlands

14.2.2023

Riksdagen har godkänt ändringar i lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård. Ändringarna påverkar de ersättningar som FPA betalar för planerad vård på eget initiativ i ett EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland. Man kan söka vård antingen på eget initiativ eller med ett förhandstillstånd. Tidigare har FPA ersatt kostnader för planerad vård på […]

Kanta.fi: Nu kan man skaffa läkemedel från Polen med ett finländskt elektroniskt recept

10.1.2023

I Polen kan mediciner expedieras från så gott som alla apotek med ett finländskt recept. På motsvarande sätt kan polska elektroniska recept användas för att köpa läkemedel från Finland. Förutom från Polen kan man med ett finländskt recept köpa läkemedel i Estland, Portugal och Kroatien. Checklista för dig som ska köpa receptbelagda läkemedel med […]

Kontaktpunkten är med på resemässan den 19–22 januari 2023

9.1.2023

På Kontaktpunktens mässavdelning 6s59 kan du ställa frågor om och diskutera hälso- och sjukvårdstjänster utomlands. På mässan presenterar vi webbtjänsten EU-hälsovård.fi, där du till exempel hittar nyttig information för resenärer om hälso- och sjukvårdstjänster i mer än 50 länder. På mässavdelningen kan du också testa din kunskap med ett lekfullt lyckohjul och delta i […]

SHM: Papperslösa personer får rätt till nödvändiga hälso- och sjukvårdstjänster

29.12.2022

Genom en lagändring tryggas bättre den rätt till nödvändig omsorg och till tillräckliga hälso- och sjukvårdstjänster som föreskrivs i grundlagen och i internationella människorättskonventioner som är bindande för Finland. Enligt FN:s människorättskonventioner är staten skyldig att trygga rätten till hälsa på lika villkor för alla personer som vistas inom dess gränser. Alla vuxna papperslösa […]

De landspecifika sidorna ger viktig information om den lokal hälsovården för din resa

7.12.2022

Det finns stora skillnader i omfattningen av, kvaliteten på och kostnaderna för hälsovård i olika länder. På våra kan du läsa om hälso- och sjukvården både i och utanför Europa. Sidorna ger tillförlitlig information om situationer där du har rätt till sjukvård utomlands, om hur du söker dig till en läkarmottagning och om vad […]

Resultaten av användarenkäten: bilden av webbplatsen är bra, men medvetenheten borde ökas

2.11.2022

Vi genomförde enkäten på finska, svenska och engelska. Användarna besvarade enkäten mest på finska (340 svar) och näst mest på engelska (66 svar). Vi fick nio svar på svenska. Bland dem som svarat på enkäten lottade vi ut ett presentkort på 50 euro till en dagligvaruhandel. Den här gången gick priset till Borgå. Användarnas […]