Lagförslaget medför ändringar till ersättningsmodellen för kostnaderna för personer som söker sig utomlands för att anlita hälso- och sjukvårdstjänster

23.9.2022

Enligt den nuvarande lagstiftningen kan klienten resa utomlands för vård antingen på  eller med . Om klienten söker sig till vård på eget initiativ, ersätter FPA vård som getts i ett annat EU-/EES-land eller i Schweiz på samma sätt som vård inom den privata hälso- och sjukvården i Finland. Klienten betalar vården först själv […]

Bekanta dig med vanliga frågor om gränsöverskridande hälso- och sjukvård

21.9.2022

På sidan hittar du svar på frågor kring till exempel att söka sig till vård, läkemedel, det europeiska sjukvårdskortet och ersättningar för vård utomlands. Svaren är kortfattade och tydliga och hänvisar dig vid behov till ett avsnitt på webbplatsen där svaret på din fråga förklaras närmare. Med andra ord lönar det sig att läsa […]

Cookies på webbplatsen EU-hälsovård.fi har samlat in besökarinformation, även om besökarna inte har gett sitt samtycke

9.9.2022

Under perioden 25.4–30.8.2022 har vissa cookies på webbplatsen EU-hälsovård.fi samlat in besökarinformation, även om besökaren inte har gett sitt samtycke till användningen av cookies. Cirka 123 000 människor besökte webbplatsen under denna period. Cookies har använts till exempel för att följa upp hur besökare navigerar på webbplatsen och resultaten av reklam som leder till […]

FPA: I fortsättningen behöver inte högskolestuderande som omfattas av den sociala tryggheten i ett annat EU- eller EES-land, Schweiz eller Storbritannien betala hälsovårdsavgiften till FPA

1.8.2022

Den nationella tolkningen av EU-förordningen om den sociala tryggheten (883/2004) ändrades så att nu omfattas även studerandehälsovården för högskolestuderande av förordningens tillämpningsområde. Enligt de EU-förordningar som reglerar den sociala tryggheten för personer som rör sig mellan EU-länderna har man rätt till den sociala tryggheten i endast ett land åt gången. Om en person omfattas […]

Effekterna av coronaviruspandemin återspeglas fortfarande i statistiken över vårdsökande

28.6.2022

Den statistik som sammanställts av kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård och FPA innehåller uppgifter om de länder dit man reste för vård från Finland, och om hur mycket FPA har betalat för vård som getts utomlands. Statistiken har sammanställts på kontaktpunktens som också innehåller . Med att söka vård avses de situationer där […]

Kanta.fi: EU:s covidintyg får fortsätta beviljas fram till den 30 juni 2023

27.6.2022

EU:s digitala covidintyg togs i bruk första gången i juni 2021. Till en början gällde användningstiden till den 30 juni 2022. Förordningens giltighetstid förlängs nu med ett år, men behovet att förlänga den ytterligare kommer att bedömas på nytt redan om ett halvt år. EU strävar efter att slopa covidintygen genast när epidemiläget tillåter. […]

Delta i enkäten om vår webbplats!

9.6.2022

Vi utvecklar webbplatsen EU-hälsovård.fi ständigt för att bättre möta våra användares behov. Nu önskar vi att du skulle hjälpa oss i utvecklingen genom att svara på enkäten. Enkäten innehåller elva frågor och det tar cirka fem minuter att svara. Dina svar behandlas anonymt. Enkäten är öppen den 9–26 juni 2022. Bland dem som svarat […]

Personer som anländer till Finland från Ukraina får hälso- och sjukvårdstjänster oftast via förläggningarna

31.3.2022

I Finland grundar sig rätten att använda hälso- och sjukvårdstjänster oftast på hemkommun. Om du har en i Finland, kan du använda tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården för samma pris som kommuninvånarens klientavgift är. Om du anländer till Finland från Ukraina, kan din rätt till hälso- och sjukvårdstjänster också grunda sig på […]

Rajis julkalender besökte 24 internationella julbord

31.12.2021

Vi publicerade julkalendern på och . Om du glömde att följa vår resa på sociala medier, kan du fortfarande komma med och bekanta dig med stämningen i de internationella julborden. Kom också ihåg den på webbplatsen EU-hälsovård.fi när du planerar att resa. På våra landspecifika sidor hittar du tillförlitlig information om hälso- och sjukvårdstjänsterna, […]

Välkommen att följa Rajis julkalenders läckra resa till internationella julbord!

26.11.2021

Visste du att hälsotjänsterna och tillgången till dem varierar enligt resmålet? På webbplatsen EU-hälsovård.fi finns i över 50 länder. Även i julkalendern behandlas landspecifik information för i år reser man omkring olika länders julbord i den traditionella julkalendern av Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård (Rajis). Bakom luckorna finns 24 varmhjärtade och läckra tips […]