Personer som anländer till Finland från Ukraina får hälso- och sjukvårdstjänster oftast via förläggningarna

31.3.2022

I Finland grundar sig rätten att använda hälso- och sjukvårdstjänster oftast på hemkommun. Om du har en i Finland, kan du använda tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården för samma pris som kommuninvånarens klientavgift är. Om du anländer till Finland från Ukraina, kan din rätt till hälso- och sjukvårdstjänster också grunda sig på […]

Rajis julkalender besökte 24 internationella julbord

31.12.2021

Vi publicerade julkalendern på och . Om du glömde att följa vår resa på sociala medier, kan du fortfarande komma med och bekanta dig med stämningen i de internationella julborden. Kom också ihåg den på webbplatsen EU-hälsovård.fi när du planerar att resa. På våra landspecifika sidor hittar du tillförlitlig information om hälso- och sjukvårdstjänsterna, […]

Välkommen att följa Rajis julkalenders läckra resa till internationella julbord!

26.11.2021

Visste du att hälsotjänsterna och tillgången till dem varierar enligt resmålet? På webbplatsen EU-hälsovård.fi finns i över 50 länder. Även i julkalendern behandlas landspecifik information för i år reser man omkring olika länders julbord i den traditionella julkalendern av Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård (Rajis). Bakom luckorna finns 24 varmhjärtade och läckra tips […]

På de landspecifika sidorna hittar du information om hälsovårdstjänsterna i resmålet

12.11.2021

Hälsovårdstjänsterna och tillgången till dem varierar beroende på resmålet, och att söka information från lokala källor kan kännas utmanande. Syftet med de a är att erbjuda resenären tillförlitlig information om de lokala hälsovårdstjänsterna, tillgången till vård, avgifterna och ersättningarna samt hälsovårdsmyndigheterna i resmålet. Även om de landspecifika sidorna har planerats för att hjälpa i […]

Varför annonserar kontaktpunkten på nätet?

20.9.2021

Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård har till lagstadgad uppgift att sprida information om hälso- och sjukvård i internationella situationer. Vi ger till exempel råd om patientens rättigheter, vårdsökande och frågor som rör hälsa vid flytt utomlands. Vi använder betald annonsering för att utföra denna uppgift. Annonsering hjälper att driva trafik till webbplatsen Med […]

Coronavirusets påverkan syns i statistiken över vårdsökande för 2020

30.6.2021

Statistiken om gränsöverskridande hälso- och sjukvård finns på kontaktpunktens . Det finns också  på eget initiativ. Statistiken innehåller bland annat uppgifter om de länder dit man rest från Finland för vård på eget initiativ och om hur FPA har betalat ersättning för vård som getts utomlands. Vård på eget initiativ innebär att en person […]

Kanta.fi: EU:s coronavaccinationsintyg tas i bruk i Finland den 22 juni

17.6.2021

Det nationella coronavaccinationsintyget byts automatiskt mot EU:s vaccinationsintyg på Mina Kanta-sidorna. Det lönar sig också att till exempel byta nationella coronavaccinationsintyg som man sparat i telefonen eller skrivit ut från Mina Kanta-sidorna till EU:s vaccinationsintyg, som är bättre känt i EU-länderna. Ett coronavaccinationsintyg kan redan nu skapas för över 90 procent av de vaccinerade. […]

På webbtjänsten EU-hälsovård.fi får du tillförlitlig information om användningen av hälso- och sjukvårdstjänster – så här ser vi till att innehållet är aktuellt

16.4.2021

Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård sprider information om användningen av hälso- och sjukvård i Finland och utomlands. År 2015 öppnade vi webbtjänsten EU-hälsovård.fi som är vår centrala kanal för att informera om dessa ämnen. Till en början hette tjänsten Vårdplatsval.fi, men i slutet av 2019 valde vi ett nytt namn i samarbete med […]

SHM rekommenderar kommunerna att ge coronavaccin även till personer som inte har hemkommun i Finland

25.3.2021

skulle du ha rätten att få vaccinet avgiftsfritt i din vistelsekommun, även om du inte har hemkommun eller rätt att använda förebyggande hälsovårdstjänster i Finland. SHM:s rekommendation gäller alla utan hemkommun. Om du besöker Finland bara en kort tid har du inte rätt att få coronavaccin. Även personer utan hemkommun får vaccinet i enlighet […]

Kela.fi: Lättare för utländska säsongsarbetare att få rätt till sjukvård

2.3.2021

Med säsongsarbetare avses arbetstagare som under en viss säsong arbetar i Finland inom jordbruk, trädgårdsskötsel eller turism, men inte exempelvis dem som plockar vilda bär. Det ligger också i arbetsgivarnas intresse att säsongsarbetare beviljas rätt till sjukvård. En arbetsgivare kan be FPA utreda en säsongsarbetares rätt till vård, om arbetsgivaren har fått en fullmakt […]