Vården av en finländsk patient i Estland underlättas – hälso- och sjukvården i Estland kan snart se de patientuppgifter som registrerats i Finland

17.11.2023

För att en högkvalitativ vård ska kunna garanteras är det viktigt att hälso- och sjukvårdspersonal även utomlands har tillgång till aktuella uppgifter om en finländsk patients hälsotillstånd. Från och med början av 2024 kan finländarna därför ge tillstånd till att deras patientuppgifter får användas inom hälso- och sjukvården Estland i samband med deras vård. […]

Anmäl dig till en klientintervju där vi samlar in information om personer som åker utomlands för planerad vård

3.11.2023

Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård samlar in information om klienter som åker utomlands för planerad vård. Med planerad vård avses att du reser utomlands enkom för att få vård. Om du har fått vård utomlands på grund av akut insjuknande eller ett olycksfall är det inte fråga om planerad vård. Syftet med datainsamlingen […]

Enkäten avslöjar: kontaktpunkten uppfattas som pålitlig och sakkunnig

26.9.2023

Vi samlar in information för att kunna förbättra servicen Vi utvecklar verksamheten vid Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård för att kunna betjäna våra kunder och partner ännu bättre. Kontaktpunkten förmedlar information om användningen av hälso- och sjukvårdstjänster i Finland och utomlands. Våra viktigaste servicekanaler är webbplatsen EU-hälsovård.fi och kundbetjäningen via e-post (yhteyspiste@kela.fi). Vi […]

För tandvård åker man mest till Estland – bekanta dig med statistiken över den gränsöverskridande hälso- och sjukvården

7.7.2023

Statistiken över den gränsöverskridande hälso- och sjukvården innehåller information om exempelvis till vilka länder finländare åker för vård och hur FPA har beviljat ersättning för vård som givits i utlandet.  Den statistik som kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård och FPA sammanställt finns på kontaktpunktens . Det finns separat getts utomlands. Med att söka […]

FPA: Det är nu möjligt att få större ersättning än tidigare för sjukvård som getts utomlands

2.5.2023

Kunderna kan söka planerad vård i ett annat EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland och få ersättning för vårdkostnaderna från FPA. Man kan söka planerad vård på eget initiativ eller begära ett förhandstillstånd att söka planerad vård från FPA. Lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård ändrades 1.5.2023. I fortsättningen kommer FPA att ersätta […]

Hälso- och sjukvårdstjänster för personer som ankommit från Ukraina till Finland: när personerna fått en hemkommun, överförs hälsotjänsterna från asylmottagningen till välfärdsområdet

2.5.2023

— I Finland grundar sig rätten att använda hälso- och sjukvårdstjänster oftast på hemkommun. Om du har bott i Finland i mer än ett år och , påverkar det också hälso- och sjukvårdstjänsterna när du får en hemkommun. När du har beviljats en hemkommun i Finland, kan du använda alla tjänsterna inom den offentliga […]

Lagändringen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård träder i kraft i maj

4.4.2023

Republikens president har stadfäst ändringen av lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård. Lagen träder i kraft 1.5.2023. Reformen medför ändringar till bland annat beviljandet av ersättningar när du på eget initiativ uppsöker vård i ett EU- eller EES-land, Schweiz eller Storbritannien. I fortsättningen uppgår ersättningen högst till det belopp som motsvarande behandling hade kostat […]

Kanta.fi: Du kan nu skaffa läkemedel med ett finländskt elektroniskt recept i Spanien

21.3.2023

Med ett finländskt e-recept kan du nu köpa läkemedel på nästan alla apotek i Spanien (sanidad.gob.es, på spanska) På motsvarande sätt är det nu möjligt att köpa läkemedel i Finland också med spanska elektroniska recept. Förutom i Spanien kan man med ett finländskt recept köpa läkemedel i Estland, Portugal, Kroatien och Polen. Checklista för […]

FPA: Ändringar i ersättandet av kostnader för sjukvård som uppkommit utomlands

14.2.2023

Riksdagen har godkänt ändringar i lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård. Ändringarna påverkar de ersättningar som FPA betalar för planerad vård på eget initiativ i ett EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland. Man kan söka vård antingen på eget initiativ eller med ett förhandstillstånd. Tidigare har FPA ersatt kostnader för planerad vård på […]

Kanta.fi: Nu kan man skaffa läkemedel från Polen med ett finländskt elektroniskt recept

10.1.2023

I Polen kan mediciner expedieras från så gott som alla apotek med ett finländskt recept. På motsvarande sätt kan polska elektroniska recept användas för att köpa läkemedel från Finland. Förutom från Polen kan man med ett finländskt recept köpa läkemedel i Estland, Portugal och Kroatien. Checklista för dig som ska köpa receptbelagda läkemedel med […]