Tillgängligheten i webbtjänsten EU-hälsovård.fi är på en god nivå

24.9.2020

Tillgänglighetsdirektivet och den nationella lagstiftningen som följer den kräver att myndigheterna gör digitala tjänster tillgängliga. Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård har 23.9.2020 publicerat ett tillgänglighetsutlåtande på sin webbplats. Tillgänglighet är viktigt framför allt för personer med sensoriska begränsningar. Webbtjänsternas goda tillgänglighet gagnar emellertid oss alla – det kan hända att vi i något skede […]

Vårdkostnaderna kan variera om du insjuknar i coronaviruset i Finland

21.9.2020

Du har rätt att få vård vid sjukdomen covid-19 i Finland utan kostnad i följande situationer:  Du har en hemkommun i Finland. Du har inte en hemkommun i Finland, men du har ett intyg över rätt till vårdförmåner: Personer från EU- och EES-länderna och Schweiz får vård med det europeiska sjukvårdskortet. Finländska pensionstagare som är […]

Kanta.fi: Nu går det att ta ut läkemedel med ett finländskt elektroniskt recept i Portugal – i Finland kan man ta ut läkemedel med portugisiska och kroatiska recept

31.8.2020

Det går att ta ut läkemedel utomlands med ett finländskt recept, bara man först har gått in på Mina Kanta-sidor och gett sitt samtycke till att uppgifter lämnas ut till utländska apotek. Det är inte bara turister som har nytta av att recepten rör sig över landsgränserna, utan också de som bor utomlands och de […]

År 2019 sökte sig klienterna från Finland mest till Estland för planerad vård – axplock ur statistiken om gränsöverskridande hälso- och sjukvård

9.6.2020

Av statistiken om gränsöverskridande hälso- och sjukvård som sammanställts av Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård och FPA framgår bland annat hur mycket FPA har betalat sjukvårdsersättningar för vård som getts utomlands och till vilka länder klienterna från Finland mest reser för planerad vård. Du kan bekanta dig med statistiken på kontaktpunktens . I år […]

Kanta.fi: Estniska medborgare kan nu ta ut läkemedel i Finland med ett elektroniskt recept från sitt hemland

1.6.2020

Estniska elektroniska recept fungerar på alla apotek i Finland. För att få ut läkemedel ska man själv besöka apoteket, och med sig behöver man ett identitetsbevis med foto. – I Finland finns det också för närvarande estniska medborgare som till exempel jobbar här och kan ha behov av att använda recept som utfärdats i deras […]

Ändringar i bestämmelserna om avgiftsfri vård på grund av coronaviruset i Finland

19.5.2020

För personer som inte har en hemkommun i Finland eller ett intyg över rätt till vårdförmåner kommer vården av coronavirussjukdom framöver att vara avgiftsbelagd. Den nya tolkningen gäller från och med 11.5. och den tillämpas på personer som har fått vård på grund av coronavirusinfektion tidigast 11.5.2020. Rätt till avgiftsfri vård vid coronasmitta inom den […]

Med europeiskt sjukvårdskort får man vård utomlands också i coronaläget – undvik ändå resor på fritiden

26.3.2020

I EU- och EES-länderna och i Schweiz får man medicinskt nödvändig vård mot samma klientavgift som lokalbefolkningen om man för vårdgivaren visar ett europeiskt sjukvårdskort som utfärdats av FPA. Med medicinskt nödvändig vård avses vård eller behandling som inte kan vänta tills personen har återvänt till hemlandet. Vårdbehovet bedöms av den behandlande läkaren. I de […]

Rätten till sjukvård förblir oförändrad under övergångsperioden för brexit

31.1.2020

EU och Storbritannien har förhandlat fram ett avtal om EU-utträdet (brexit) som träder i kraft den 1 februari 2020. Utträdesavtalet inkluderar en övergångsperiod fram till den 31 december 2020. Du behåller rätten till vård och sjukvårdsersättningar vid tillfälliga vistelser eller om du bor i Storbritannien under utträdesavtalets övergångsperiod, med andra ord fram till den 31 […]

Vinn biljetter till mässan Matka 2020 och besök vår avdelning 6p60

9.1.2020

Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård och FPA är med på mässan Matka 2020 den 16–19 januari 2020. Vår avdelning är 6p60. På vår mässavdelning kan du som bekant beställa det europeiska sjukvårdskortet och ställa frågor om hälsovårdstjänster och sjukvård utomlands till experter. På mässan presenterar vi även den förnyade webbtjänsten EU-hälsovård.fi. I den lekfulla […]

Europeiskt samarbete inom sällsynta sjukdomar

7.1.2020

i webbtjänsten EU-hälsovård.fi har förnyats. Nu hittar du ännu mer detaljerad information om verksamheten inom de europeiska referensnätverken. Du kan även läsa , som är ett exempel ur det verkliga livet på nätverkens verksamhet. Vad är de europeiska referensnätverken för sällsynta sjukdomar? Europeiska kommissionen grundade 2017 n för att främja diagnostiseringen och behandlingen av sällsynta […]