På webbtjänsten EU-hälsovård.fi får du tillförlitlig information om användningen av hälso- och sjukvårdstjänster – så här ser vi till att innehållet är aktuellt

16.4.2021

Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård sprider information om användningen av hälso- och sjukvård i Finland och utomlands. År 2015 öppnade vi webbtjänsten EU-hälsovård.fi som är vår centrala kanal för att informera om dessa ämnen. Till en början hette tjänsten Vårdplatsval.fi, men i slutet av 2019 valde vi ett nytt namn i samarbete med […]

SHM rekommenderar kommunerna att ge coronavaccin även till personer som inte har hemkommun i Finland

25.3.2021

skulle du ha rätten att få vaccinet avgiftsfritt i din vistelsekommun, även om du inte har hemkommun eller rätt att använda förebyggande hälsovårdstjänster i Finland. SHM:s rekommendation gäller alla utan hemkommun. Om du besöker Finland bara en kort tid har du inte rätt att få coronavaccin. Även personer utan hemkommun får vaccinet i enlighet […]

Kela.fi: Lättare för utländska säsongsarbetare att få rätt till sjukvård

2.3.2021

Med säsongsarbetare avses arbetstagare som under en viss säsong arbetar i Finland inom jordbruk, trädgårdsskötsel eller turism, men inte exempelvis dem som plockar vilda bär. Det ligger också i arbetsgivarnas intresse att säsongsarbetare beviljas rätt till sjukvård. En arbetsgivare kan be FPA utreda en säsongsarbetares rätt till vård, om arbetsgivaren har fått en fullmakt […]

Sjukvårdsrättigheterna kvarstår till största delen oförändrade under det nya brexitavtalet

8.2.2021

Om du reser mellan Finland och Storbritannien, bestäms din rätt till vård efter den 1.1.2021 på samma sätt som tidigare. I och med det nya avtalet jämställs Storbritannien till en stor del med ett EU-land gällande sjukvårdsrättigheter. Det här betyder att om du vistas tillfälligt i Storbritannien, kan du påvisa din rätt till vård […]

Kela.fi: Övergångsperioden för brexit löpte ut, FPA utreder hur det nya avtalet påverkar den sociala tryggheten

5.1.2021

Utträdesavtalet tryggar även i fortsättningen rätten till social trygghet för de personer som har rört sig mellan EU-länderna och Storbritannien före 31.12.2020 eller som är familjemedlemmar till sådana personer. Att röra sig mellan länder betyder att man flyttar från ett land till ett annat eller att man börjar studera eller arbeta i ett annat […]

Rajis 24 tips för fåtöljresor

31.12.2020

I år gjorde Rajis julkalender en fåtöljresa jorden runt. Vi publicerade julkalendern i och på . Om du glömde följa vår fåtöljresa i sociala medier, hinner du ändå med genom att titta på följande 24 tips som skapar en internationell stämning i soffan därhemma. Glöm inte att ger råd om gränsöverskridande hälso- och sjukvård […]

Internationella studerandenas rätt att använda tjänsterna inom studerandehälsovården i Finland ändras från och med 1.1.2021

18.12.2020

ordnar från och med 1.1.2021 tjänsterna inom studerandehälsovården förutom till studerande vid universitet, även till studerande vid yrkeshögskolor. Du kan använda SHVS tjänster om du avlägger examen vid en yrkeshögskola eller universitet och har anmält dig som närvarande för terminen. Varje högskolestuderande som har rätt att använda SHVS tjänster betalar en hälsovårdsavgift till FPA. Observera att du […]

Studerande – känner du till webbplatsen EU-hälsovård?

2.12.2020

Webbplatsen , som skapats i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för välfärd och hälsa samt Folkpensionsanstalten, innehåller aktuell information om hälso- och sjukvårdstjänsterna utomlands och i Finland. Webbplatsen upprätthålls av Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård. Innehållet är tillgängligt på finska, svenska, engelska och delvis på samiska. För studerande är webbplatsen särskilt nyttig […]

I år gör Rajis julkalender en resa i fåtöljen

27.11.2020

December är alldeles runt knuten. Rajis julkalender, som redan blivit en tradition, är här igen för att leda dig till julens stämning. I år stannar vi i Finland, men följ med oss på en resa världen runt från fåtöljen! Julkalenderns 24 luckor innehåller tips om hur du kan uppleva atmosfären i fjärran länder hemma […]

Tillgängligheten i webbtjänsten EU-hälsovård.fi är på en god nivå

24.9.2020

Tillgänglighetsdirektivet och den nationella lagstiftningen som följer den kräver att myndigheterna gör digitala tjänster tillgängliga. Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård har 23.9.2020 publicerat ett tillgänglighetsutlåtande på sin webbplats. Tillgänglighet är viktigt framför allt för personer med sensoriska begränsningar. Webbtjänsternas goda tillgänglighet gagnar emellertid oss alla – det kan hända att vi i något […]