Graviditet och förlossning i Finland

Om du kommer från ett EU-/EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Australien får du nödvändig vård i samband med graviditet och förlossning under din tillfälliga vistelse i Finland. Om du kommer från något annat land, har du rätt till brådskande vård under din vistelse i Finland. Du kan även fritt söka dig till Finland för att föda. Då betalar du i allmänhet själv vårdkostnaderna.


I Finland sker uppföljningen av graviditeter på rådgivningsbyråerna, som ingår i välfärdsområdenas primärvård. Även privata serviceproducenter kan erbjuda tjänster i anslutning till uppföljning av graviditeten.

1. Jag har en hemkommun i Finland

Du har alltid rätt till rådgivningsbyråernas tjänster och förlossningsvård inom den offentliga hälso- och sjukvården mot välfärdsområdets klientavgift om du har en hemkommun i Finland.

2. Jag reser till Finland tillfälligt, till exempel på semester

Om du kommer från ett EU-/EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Australien får du vård i samband med graviditet och förlossning inom den offentliga hälso- och sjukvården. Läkaren bedömer vilken slags vård du behöver med hänsyn till längden på din vistelse i Finland. Om du kommer från ett EU-/EES-land, Storbritannien eller Schweiz, får du vård för samma patientavgift som personer bosatta i Finland när du visar upp ditt europeiska sjukvårdskort för vårdgivaren. Om du bor i Storbritannien eller Nordirland, kan du påvisa din rätt till vård med det europeiska sjukvårdskortet som beviljats under Storbritanniens EU-medlemskap eller övergångsperioden för brexit, ”Citizens Rights”-kortet eller GHIC-kortet (Global Health Insurance Card). Om du kommer från Australien ska du visa upp ditt pass. Förutsättningen är att du inte har planerat att föda i Finland.

Om du kommer från något annat land än dessa, har du rätt till brådskande vård i samband med graviditet eller förlossning. Du betalar vårdkostnaderna själv.

3. Jag kommer från ett annat EU-/EES-land, Storbritannien eller Schweiz och vill föda i Finland

Om du är sjukförsäkrad i ett annat EU-land, kan du fritt söka dig till Finland för att föda. Du ansvarar du själv för kostnaderna som uppstår med förlossningen, om din avsikt med vistelsen i Finland är att få förlossningsvård. Du får vård på samma sätt som de som är bosatta i Finland. Du kan ansöka om ersättning i efterhand hos den sjukförsäkringsinstitution som ansvarar för dina sjukvårdskostnader. Sjukförsäkringsinstitutionen ersätter kostnaderna enligt det egna landets lagstiftning.

Om du kommer från EU-/EES-land, Storbritannien eller Schweiz kan du även ansöka om förhandstillstånd för förlossningen hos din egna sjukförsäkringsinstitution. Om förhandstillståndet beviljas betalar du samma klientavgift för vården som lokala invånare. Om du vill komma till Finland för att föda ska du komma överens om detta i förväg med vårdgivaren.

4. Jag kommer från ett land utanför EU och vill föda i Finland

Om du kommer från ett land utanför EU/EES eller Schweiz och vill föda i Finland, ansvarar du i allmänhet själv för vårdkostnaderna. Kostnaderna för förlossningsvården kan även debiteras från en privat försäkring. Den offentliga hälso- och sjukvården kan dock erbjuda tjänster även till personer från dessa länder om de har ledig vårdkapacitet.

I Finland har förlossningarna koncentrerats till sjukhusen

I Finland har förlossningarna koncentrerats till sjukhusen. Sjukhuset kan vara offentligt eller privat.

Du kan kontakta rådgivningsbyråerna och sjukhusen direkt om du vill ha information om tillgången till vård och vårdpriser. Kontaktuppgifter till offentliga förlossningssjukhus finns på dessa sidor.