Finländska recept

I Finland utfärdas elektroniska recept, alltså inga pappersrecept. Pappers- och telefonrecept kan skrivas vid tekniska störningar, men apoteket konverterar dem till elektroniskt format.


Du kan köpa ett läkemedel som har ordinerats dig på vilket apotek som helst om du visar upp den patientanvisning du har fått av läkaren, FPA-kortet eller ett identitetsbevis.

Informationen om ditt elektroniska recept sparas i Receptcentret som är en del av Kanta-tjänsterna. Receptcentret innehåller alla elektroniska recept och apotekens anteckningar om expedieringen.

Du får en skriftlig patientanvisning av läkaren som innehåller information om läkemedlet och doseringsanvisningar. Om ett elektroniskt recept är utfärdat på namn och födelsedatum, kan du endast hämta ut läkemedlet från apoteket med patientanvisningen.

I Finland kan ett recept skrivas ut med antingen läkemedlets handelsnamn eller namnet på det verksamma ämnet i läkemedlet.

I Finland är ett recept giltigt i två år från datumet för utfärdande eller förnyelse. Recept på läkemedel som påverkar det centrala nervsystemet (HCI-läkemedel), narkotikaklassade läkemedel samt biologiska läkemedel är däremot giltiga bara i ett år.

Att granska receptinformation och förnya recept

Du kan granska din egen receptinformation i tjänsten Mina Kanta-sidor. Du loggar in i tjänsten med dina nätbankskoder, ett elektroniskt identitetskort eller mobilcertifikat. För att använda tjänsten krävs en finländsk personbeteckning.

Du kan förnya ett elektroniskt recept via Mina Kanta-sidorna eller din egen hälso- och sjukvårdsenhet eller via apoteket. Apoteken och läkare kan debitera ett arvode för att förnya ett recept.

Informationen i Receptcentret finns tillgänglig för yrkesutbildade personer, som vårdar patienten inom hälso- och sjukvården, farmaceuter och provisorer på apotek samt studerande inom de aktuella områdena. Till exempel kan en läkare eller farmaceut kontrollera hela din medicinering i Receptcentret. Ditt samtycke krävs alltid för att de ska kunna titta på informationen. Läkare och sjukskötare som har ordinerat ett läkemedel har dock alltid tillstånd att se efter vilka läkemedel du har ordinerats i Receptcentret.