Japan

I en nödsituation får du hjälp genom att ringa 119.


Hälso- och sjukvård

Det nationella sjukförsäkringssystemet i Japan omfattar hela befolkningen. Hälso- och sjukvården håller allmänt sett hög kvalitet. I Japan finns både kliniker och sjukhus. Det finns många olika slags kliniker och även mottagningar med bara en läkare kallas kliniker. Klinikerna är ofta specialiserad på ett visst medicinskt område. Den klienten kan själv välja vilken klinik eller vilket sjukhus han eller hon vill anlita. Det är bra att kontrollera hälsovårdsplatsernas öppettider i förväg, eftersom i synnerhet små kliniker kan ha oregelbundna öppettider. När du blir sjuk ska du i första hand vända dig till en klinik. Läkaren utfärdar dig vid behov en remiss till sjukhuset.

Hälso- och sjukvårdstjänsterna för utlänningar håller hög nivå. Priserna är relativt höga. Många allmänläkare och specialister i Tokyo har riktat in sig på utländska patienter. Du kan söka efter hälso- och sjukvårdstjänster på JNTO:s webbplats (på engelska). Utanför storstäderna finns det inte lika många vårdgivare som riktat in sig på vård av utländska patienter och personalen talar definitivt inte alltid engelska.

Tokyo stad upprätthåller telefontjänsten Tokyo Metropolitan Medical Institution Information Himawari, som sprider information om hälso- och sjukvårdstjänsterna i Tokyo-regionen. Numret betjänar dagligen kl. 9–20 bland annat på engelska. På begäran kan operatören leta upp en lämplig klinik. På tjänstens webbplats kan du också söka kontaktuppgifter till sjukhus och kliniker.
Telefonnummer: 03 5285 8181 (utanför Japan +81 3 5285 8181)
Webbplats: Tokyo Metropolitan Medical Institution Information Himawari (www.himawari.metro.tokyo.jp)

Det nationella sjukförsäkringssystemet i Japan omfattar hela befolkningen, inklusive utlänningar som vistas i Japan över tre månader och som är registrerade i Japans befolkningsregister. Priset på vård som omfattas av sjukförsäkringen är detsamma vid alla vårdenheter och självrisken är 30 procent. De som tillfälligt studerar i Japan omfattas inte av den nationella sjukförsäkringen. Då krävs vanligtvis förhandsbetalning till fullt belopp eller betalningsförbindelse från ett försäkringsbolag innan behandlingen påbörjas. När du reser till Japan är det bra att skaffa en täckande reseförsäkring. Vid sjukfall eller dödsfall är i synnerhet hemresan dyr och svår att organisera om man inte har en privat reseförsäkring.

Om du är sjukförsäkrad i Finland och har fått vård utanför EU/EES eller Schweiz på grund av akut insjuknande, en långvarig sjukdom, graviditet eller förlossning, kan du ansöka om ersättning hos FPA i efterhand. Ersättningen är densamma som ersättningen för privat hälso- och sjukvård i Finland. Tänk på att ersättningen oftast endast täcker en liten del av vårdkostnaden, varför det är tillrådligt att teckna en reseförsäkring.

Läkemedel

Läkemedel och apotekets så kallade handköpsvaror, till exempel smärtstillande läkemedel och förbandsmaterial, säljs både på apotek och handköpsaffärer. Receptbelagda läkemedel fås endast på apotek. Alla läkemedel som används i Finland är nödvändigtvis inte tillgängliga i Japan. Du får ersättning för läkemedel endast, om du är sjukförsäkrad i Japan. I detta fall är självrisken 30 procent.