Japan

I en nödsituation får du hjälp genom att ringa 119.


Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvården håller allmänt sett hög kvalitet. I Japan finns både kliniker och sjukhus. Det finns många olika slags kliniker och även mottagningar med bara en läkare kallas kliniker. Klinikerna är ofta specialiserade på ett visst medicinskt område. Den klienten kan själv välja vilken klinik eller vilket sjukhus han eller hon vill anlita. Det är bra att kontrollera hälsovårdsplatsernas öppettider i förväg, eftersom i synnerhet små kliniker kan ha oregelbundna öppettider. När du blir sjuk ska du i första hand vända dig till en klinik. Läkaren utfärdar dig vid behov en remiss till sjukhuset.

Hälso- och sjukvårdstjänsterna för utlänningar håller hög nivå. Priserna är relativt höga. Många allmänläkare och specialister i Tokyo har riktat in sig på utländska patienter. Du kan söka efter hälso- och sjukvårdstjänster på JNTO:s webbplats (på engelska). Utanför storstäderna finns det inte lika många vårdgivare som riktat in sig på vård av utländska patienter och personalen talar definitivt inte alltid engelska.

Tokyo stad upprätthåller telefontjänsten Tokyo Metropolitan Medical Institution Information Himawari, som sprider information om hälso- och sjukvårdstjänsterna i Tokyo-regionen. Numret betjänar dagligen kl. 9–20 bland annat på engelska. På begäran kan operatören leta upp en lämplig klinik. På tjänstens webbplats kan du också söka kontaktuppgifter till sjukhus och kliniker.

Telefonnummer: 03 5285 8181 (utanför Japan +81 3 5285 8181)

Webbplats: Tokyo Metropolitan Medical Institution Information Himawari

Det nationella sjukförsäkringssystemet i Japan omfattar hela befolkningen, inklusive utlänningar som vistas i Japan över tre månader och som är registrerade i Japans befolkningsregister. Priset på vård som omfattas av sjukförsäkringen är detsamma vid alla vårdenheter och självrisken är 30 procent. De som tillfälligt studerar i Japan omfattas inte av den nationella sjukförsäkringen. Om du studerar tillfälligt i Japan behöver du ofta antingen betala för vården i förväg eller visa upp en betalningsförbindelse från ditt försäkringsbolag innan du kan få vård. När du reser till Japan är det bra att skaffa en täckande reseförsäkring. Vid sjukfall eller dödsfall är i synnerhet hemresan dyr och svår att organisera om man inte har en privat reseförsäkring.

Läkemedel

Läkemedel och egenvårdsartiklar, såsom smärtstillande läkemedel och förbandsmaterial, säljs både på apotek och i separata affärer som säljer egenvårdsartiklar och andra hälsoprodukter. Receptbelagda läkemedel fås endast på apotek. Alla läkemedel som används i Finland är nödvändigtvis inte tillgängliga i Japan. Du får ersättning för läkemedel endast, om du är sjukförsäkrad i Japan. I detta fall är självrisken 30 procent.