Japan

I en nödsituation får du hjälp genom att ringa 119.


Hälso- och sjukvård

Det nationella sjukförsäkringssystemet i Japan omfattar hela befolkningen. Hälso- och sjukvården håller allmänt sett hög kvalitet. I Japan finns både kliniker och sjukhus. Det finns många olika slags kliniker och även mottagningar med bara en läkare kallas kliniker. Klinikerna är ofta specialiserad på ett visst medicinskt område. Den försäkrade kan själv välja vilken klinik eller vilket sjukhus han eller hon vill anlita. Priserna är desamma vid alla enheter. Det är bra att kontrollera klinikernas öppettider innan du beger dig till kliniken, eftersom i synnerhet små kliniker kan ha oregelbundna öppettider.

När du blir sjuk ska du i första hand vända dig till en klinik. Läkaren utfärdar dig vid behov en remiss till sjukhuset.

Personer som vistas i Japan tillfälligt, med andra ord under ett år, omfattas inte av den nationella sjukförsäkringen. Då krävs vanligtvis förhandsbetalning till fullt belopp eller försäkringsbolagets betalningsförbindelse innan behandlingen påbörjas.

Hälso- och sjukvårdstjänsterna för utlänningar håller hög nivå. Priserna är relativt höga. Många allmänläkare och specialister i Tokyo har riktat in sig på utländska patienter. Du kan använda JNTO:s webbplats (på engelska) för att söka vårdgivare. Utanför storstäderna finns det inte lika många vårdgivare som riktat in sig på vård av utländska patienter och personalen talar inte alltid engelska. När du reser till Japan är det bra att skaffa en täckande reseförsäkring. Vid sjukfall eller dödsfall är i synnerhet hemresan dyr och svår att organisera om man inte har en privat reseförsäkring.

Om du är sjukförsäkrad i Finland och har fått vård utanför EU/EES eller Schweiz på grund av akut insjuknande, en långvarig sjukdom, graviditet eller förlossning, kan du ansöka om ersättning hos FPA i efterhand. Ersättningen är densamma som ersättningen för privat hälso- och sjukvård i Finland. Tänk på att ersättningen oftast endast täcker en liten del av vårdkostnaden, varför det är tillrådligt att teckna en reseförsäkring.

Tokyo stad upprätthåller telefontjänsten Tokyo Metropolitan Medical Institution Information Himawari. På numret 03–5285–8181 (samtal från utlandet +81 3 5285 8181) får du information om vårdgivare inom hälso- och sjukvården i Tokyoregionen och om sjukförsäkringssystemet. Numret betjänar dagligen kl. 9–20 bland annat på engelska. Operatören letar upp en klinik som uppfyller dina krav och ringer dig sedan tillbaka. På tjänstens webbplats kan du också söka kontaktuppgifter till sjukhus och kliniker.

Läkemedel

Läkemedel och apotekets så kallade handköpsvaror, till exempel smärtstillande läkemedel och förbandsmaterial, säljs både på apotek och handköpsaffärer. Receptbelagda läkemedel fås endast på apotek. Du får ersättning för läkemedel endast om du är sjukförsäkrad i Japan.