Sjukvård för papperslösa i Finland

I Finland vistas personer lagligen och utan laglig uppehållsrätt, som i allmänhet kallas för papperslösa eller personer i en situation som kan liknas vid att vara papperslös. Förutom brådskande vård har papperslösa rätt till vissa nödvändiga, icke-brådskande tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården. Papperslösa barn har mer omfattande rättigheter än vuxna.


Det är under inga omständigheter olagligt att ge vård till papperslösa. Det är hälso- och sjukvårdspersonalens skyldighet och rätt att ge hälso- och sjukvårdstjänster till personer som behöver dem. Hälso- och sjukvårdspersonal har inte rätt att anmäla personer som vistas olagligt i Finland till myndigheterna, och personalen är bunden av en omfattande sekretess- och biståndsskyldighet.

En yrkesverksam inom hälso- och sjukvården bedömer alltid nödvändigheten och behovet av tjänster. I bedömningen beaktas vistelsens längd och klientens hälsotillstånd.

Åtminstone följande är nödvändiga hälso- och sjukvårdstjänster:

  • tjänster i anslutning till graviditet och förlossning (inklusive rådgivningsbyråns tjänster, preventivmedelsrådgivning och abort)
  • vissa tjänster i anslutning till nödvändig vård för långvariga sjukdomar och övriga sjukdomar
  • hälsokontroller, vaccinationer och vård som är nödvändiga på grund av smittsamma sjukdomar.

Papperslösa barn har rätt till hälso- och sjukvårdstjänster på samma villkor som barn med hemkommun i Finland. Vård måste också ordnas för barnets vårdnadshavare om en sjukdom kan försämra vårdnadshavarens förmåga att ta hand om barnet. I sådana fall kan vården för vårdnadshavarens sjukdom anses vara nödvändig för barnets bästa.

Vårdkostnader för papperslösa

Papperslösa svarar i allmänhet själva för de sjukvårdskostnader som uppstått i Finland. Om vårdkostnaderna inte kan debiteras personen, ersätter FPA dem till upprätthållaren av den offentliga hälso- och sjukvården till den del som överskrider klientavgiften.  Om en papperslös person är uppenbart medellös, kan den offentliga hälso- och sjukvården avstå från att uppbära kostnaderna. Den papperslösa personen bör dock alltid betala klientavgiften för den offentliga hälso- och sjukvården.

Global Clinic (webbsidan på finska) tillhandahåller papperslösa personer avgiftsfria hälso- och sjukvårdstjänster. Klinikerna har verksamhet i Helsingfors, Åbo, Uleåborg, Lahtis, Tammerfors och Joensuu och på dem arbetar frivilliga läkare och frivillig vårdpersonal. Papperslösa kan besöka kliniken utan att behöva styrka sin identitet, och alla deras kontakter förblir konfidentiella. Kliniken har en hemlig adress som den papperslösa personen får då denne kontaktar kliniken.

Med papperslösa avses flera persongrupper

Med papperslösa personer eller personer i en situation som kan liknas vid att vara papperslös avses flera olika persongrupper, och terminologin är inte vedertagen. Med papperslösa avses ofta alla eller vissa av följande persongrupper:

  • Personer som vistas i Finland under en längre period utan ett giltigt uppehållstillstånd eller visum.
  • Personer som vistas i Finland med ett tillfälligt uppehållstillstånd, men som inte har en hemkommun.
  • EU-medborgare och deras familjemedlemmar som vistas i landet lagligen, men som inte har försäkringsskydd för eventuell sjukdom eller sjukvård.

Rätten till sjukvård för papperslösa gäller inte personer som vistas tillfälligt i landet (t.ex. turister) eller personer som rest till Finland för planerad vård.

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe

Hittade du det du sökte?

Ge respons!
Your Europe