Sjukvård för papperslösa i Finland

I Finland vistas på laglig och olaglig väg personer som allmänt kallas för papperslösa. Papperslösa har rätt till brådskande vård inom den offentliga hälso- och sjukvården. Kommunen kan även med eget beslut ge papperslösa vård som är mer omfattande är den brådskande vården. Dessutom erbjuder Global Clinic papperslösa personer avgiftsfria hälso- och sjukvårdstjänster.


Papperslösa personer har i regel bara rätt till brådskande vård inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland. Papperslösa ansvarar i allmänhet själv för de sjukvårdskostnader som uppstått i Finland. Om vårdkostnaderna för brådskande vård inom den offentliga hälso- och sjukvården inte kan debiteras av personen själv, ersätter FPA dem till den instans som ordnar den offentliga hälso- och sjukvården. En kommun kan med eget beslut också ge papperslösa personer vård som är mer omfattande än den brådskande vården.

Global Clinic (webbsidan på finska) tillhandahåller kostnadsfria hälsotjänster till papperslösa. Klinikerna har verksamhet i Helsingfors, Åbo, Uleåborg, Lahtis, Tammerfors och Joensuu och på dem arbetar frivilliga läkare och frivillig vårdpersonal. Patienterna kan vända sig till kliniken utan att behöva styrka sin identitet och alla kontakter förblir konfidentiella. Klinikens adress är hemlig och du får reda på den när du ringer.

Med papperslösa avses flera olika persongrupper och terminologin är inte vedertagen. Med papperslösa avses ofta alla eller några personer som hör till följande persongrupper:

  • person som vistas i landet utan uppehållstillstånd och som inte kommit från en EU-/EES-land eller Schweiz, vars uppehållstillstånd har gått ut eller som har rest in i landet eller vistas i landet olagligt
  • person som kommit till Finland för att studera från ett annat land än ett EU-/EES-land eller Schweiz och vars förutsättning för uppehållstillståndet var en privat sjukförsäkring, men försäkringsskyddet har gått ut eller är inte täckande
  • en EU-medborgare som vistas i landet lagligt men som inte har ett försäkringsskydd för eventuell sjukdom eller sjukvård.

 

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe

Hittade du det du sökte?

Ge respons!
Your Europe