Vård av långvariga sjukdomar i Finland

Med det europeiska sjukvårdskortet får du medicinskt nödvändig vård för din långvariga sjukdom när du vistas tillfälligt i Finland. Om du kommer från ett land utanför EU/EES, Storbritannien eller Schweiz har du endast rätt till brådskande vård och du betalar vårdkostnaderna själv. Om din sjukdom kräver regelbunden vård ska du komma överens om ordnandet av vården i förväg med vårdgivaren.


En läkare eller någon annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården vid vårdenheten avgör vilken slags vård och vilka undersökningar din långvariga sjukdom kräver. Vilken slags vård du får för din långvariga sjukdom bestäms alltid enligt den finska lagstiftningen.

Med det europeiska sjukvårdskortet betalar du samma klientavgift för vården som lokala invånare. Om du har själv betalat alla kostnaderna för den nödvändiga vården och undersökningarna vid en långvarig sjukdom ska du ansöka om ersättning hos FPA eller din sjukförsäkringsinstitution.

Du kan även fritt resa till Finland för att få vård för en långvarig sjukdom. Om du reser hit enkom för vård betalar du i vanligtvis själv behandlingen. Fråga din egen sjukförsäkringsinstitution om eventuell ersättning för vården eller om förhandstillstånd.

Om du kommer från ett land utanför EU/EES, Storbritannien eller Schweiz har du endast rätt till brådskande vård. I princip betalar du själv för behandlingen.

Kom överens om vården i förväg om den kräver specialarrangemang

Om din sjukdom kräver regelbunden vård under din tillfälliga vistelse i Finland, ska du komma överens om ordnandet av vården i förväg med vårdgivaren. Till exempel dialys, oxygenterapi, särskild astmabehandling och kemoterapi samt ultraljudsundersökning av hjärtat i samband med kroniska autoimmuna sjukdomar är behandlingar som måste avtalas i förväg.