Malaysia

I en nödsituation får du hjälp genom att ringa 999 eller 112.


Hälso- och sjukvård

I Malaysia finns både ett offentligt och ett privat hälso- och sjukvårdssystem. I de stora städerna är hälso- och sjukvårdstjänsterna tillräckliga och där finns även engelskatalande läkare. En del av personalen har utbildat sig utomlands. Vårdpersonalen, framför allt inom privatsektorn, består ofta av välutbildade experter. I den offentliga sektorn bör man vara förberedd på långa kötider. Utanför städerna varierar tillgången till hälso- och sjukvårdstjänster och vårdstandarden.

Tillgången till tandläkartjänster är god och prisnivån är ofta billigare än i Finland. Rotfyllningen är dock betydligt dyrare än i Finland, eftersom de endast utförs av tandkirurger och inte av vanliga tandläkare.
Mentalvårdstjänsterna finns tillgängliga åtminstone i huvudstaden. I resten av landet är de nödvändigtvis inte särskilt tillgängliga.

Apotek finns i större köpcenter och smärtstillande läkemedel kan köpas i nästan alla affärer. Receptbelagda läkemedel får nödvändigtvis inte alltid i apotek, utan endast när apotek är på plats. Hen kan vara där en del av dagen, oftast på vardagar. I samband med ett läkarbesök får man ofta med sig läkemedlen direkt på mottagningen eller i sjukhusapoteket.

Resenärer till Malaysia bör skaffa sig en täckande reseförsäkring. Läkare och sjukhus kräver vanligtvis förhandsbetalning, i synnerhet av utlänningar. Kreditkort kan användas som betalmedel nästan överallt. Spara alla kvitton och intyg som du får. Du kan ansöka om ersättning i efterhand hos ditt försäkringsbolag.

I privatsektorn är tjänsterna dyrare än i offentlig sektorn. Det är bra att kontrollera informationen närmare på plats. Var uppmärksam när du använder privata sjukvårdstjänster. Läkare kan förordna dyra behandlingar, undersökningar och läkemedel som inte behövs. Detta gäller i synnerhet turister.

Offentliga sjukhus och de flesta privatsjukhusen har läkarjour dygnet runt. På en del turistmål i Malaysia kan man fråga efter läkare vid hotellets reception. Tryckkammarbehandling finns tillgänglig i Kuala Lumpur, Penang, Kuantan, Lumut, Ipoh, Sabah och Labuan.

Sjukhusen har ett begränsat urval hjälpmedel som hyrs ut. Oftast är man tvungen att köpa hjälpmedlet.

Om du är sjukförsäkrad i Finland och har fått vård utanför EU/EES eller Schweiz på grund av akut insjuknande, en långvarig sjukdom, graviditet eller förlossning, kan du ansöka om ersättning hos FPA i efterhand. Ersättningen är densamma som ersättningen för privat hälso- och sjukvård i Finland. Tänk på att ersättningen oftast endast täcker en liten del av vårdkostnaden, varför det är tillrådligt att teckna en reseförsäkring.