Malaysia

I en nödsituation får du hjälp genom att ringa 999 eller 112.


Hälso- och sjukvård

I Malaysia finns både ett offentligt och ett privat hälso- och sjukvårdssystem. I de stora städerna är hälso- och sjukvårdstjänsterna tillräckliga och där finns även engelskatalande läkare. En del av personalen har utbildat sig utomlands. Vårdpersonalen, framför allt inom privatsektorn, består ofta av välutbildade experter. I den offentliga sektorn bör man vara förberedd på långa kötider. Utanför städerna varierar tillgången till hälso- och sjukvårdstjänster och vårdstandarden.

Tillgången till tandläkartjänster är god och prisnivån är ofta billigare än i Finland. Rotfyllningen är dock betydligt dyrare än i Finland, eftersom de endast utförs av tandkirurger och inte av vanliga tandläkare.

Mentalvårdstjänsterna finns tillgängliga åtminstone i huvudstaden. I resten av landet är de nödvändigtvis inte särskilt tillgängliga.

Apotek finns i större köpcenter och smärtstillande läkemedel kan köpas i nästan alla affärer. Receptbelagda läkemedel fås nödvändigtvis inte från apoteket alla tider, utan endast när farmaceuten är på plats. Hen kan vara där en del av dagen, oftast på vardagar. I samband med ett läkarbesök får man ofta med sig läkemedlen direkt på mottagningen eller i sjukhusapoteket.

När du reser till Malaysia är det bra att skaffa en täckande reseförsäkring. Läkare och sjukhus kräver vanligtvis förhandsbetalning, i synnerhet av utlänningar. Kreditkort kan användas som betalmedel nästan överallt. Spara alla kvitton och intyg som du får. Du kan ansöka om ersättning i efterhand hos ditt försäkringsbolag.

I privatsektorn är tjänsterna dyrare än i offentlig sektorn. Det är bra att kontrollera informationen om detta närmare på plats. Var uppmärksam när du använder privata sjukvårdstjänster. Läkare kan förordna dyra behandlingar, undersökningar och läkemedel som inte behövs. Detta gäller i synnerhet turister.

Offentliga sjukhus och de flesta privatsjukhusen har läkarjour dygnet runt. På en del turistmål i Malaysia kan man fråga efter läkare vid hotellets reception. Tryckkammarbehandling finns tillgänglig i Kuala Lumpur, Penang, Kuantan, Lumut, Ipoh, Sabah och Labuan.

Sjukhusen har ett begränsat urval hjälpmedel som hyrs ut. Oftast är man tvungen att köpa hjälpmedlet.