Jag vill resa till Finland för planerad vård

Du kan fritt söka planerad vård både inom den offentliga och den privata hälso- och sjukvården i Finland om du är sjukförsäkrad i ett annat EU-land. Du får vård på samma sätt som lokala invånare. Om du inte är sjukförsäkrad i ett annat EU-land kan du söka vård inom den offentliga eller den privata hälso- och sjukvården i Finland på egen bekostnad. Vårdgivarna är dock inte förpliktade att ta emot dig som patient.


Vilka behandlingar kan jag få?

Du kan fritt söka planerad vård både inom den offentliga och den privata hälso- och sjukvården i Finland om du är sjukförsäkrad i ett annat EU-land. Planerad vård innebär att du kommer till Finland för att använda landets hälso- och sjukvårdstjänster. Du kan åka utomlands för att använda tjänster inom både primärvården och den specialiserade sjukvården och även för att få vård för en långvarig sjukdom.

Du kan dock inte söka dig till nedanstående tjänster i Finland

  • långvarig institutionsvård
  • organtransplantationer,
  • vaccineringar enligt det nationella vaccinationsprogrammet
  • företagshälsovård
  • skol- och studerandehälsovård.

Du måste själv klargöra vårdmöjligheterna samt vårdens väntetider och kostnader från den instans som ger vården. Vid behov kan du rådfråga kontaktpunkt för gränsöverskridande hälso- och sjukvård i Finland Läs även följande avsnitt

Vårdkostnader i Finland

Om du reser till Finland för vård står du i princip själv för de vårdkostnaderna. Du ansvarar också själv för att ordna tolk och översätta dokument samt för de kostnader som uppstår i samband med detta. Du kan behöva betala vårdkostnaderna i förskott. Beloppet kan vara högst de uppskattade vårdkostnaderna.

Om du kommer från ett annat EU-/EES-land, Storbritannien eller Schweiz ska du fråga hos sjukförsäkringsinstitution hur och på vilka villkor de ersätter vårdkostnader. I ditt bosättningsland kan du ansöka om enligt EU:s förordning 883/2004 för vård i Finland. Förhandstillståndet är en betalningsförbindelse på basis av vilken tillståndsbeviljaren ersätter vårdkostnaderna till landet som ger vården. Då betalar du samma klientavgift för din vård som personer bosatta i Finland. Om du har något annat förhandstillstånd (till exempel i enlighet med direktiv 2011/24/EU), betalar du de faktiska vårdkostnaderna. Du kan i efterhand ansöka om ersättning för den vård du fått från din egen sjukförsäkringsinstitution.

Om du kommer från land utanför EU/EES eller Schweiz ansvarar du i allmänhet själv för vårdkostnaderna.

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe

Hittade du det du sökte?

Ge respons!
Your Europe