Rätt att få en bedömning av vårdbehov inom en viss tid

Bedömningen av ditt vårdbehov är en viktig del av din vård. Du har inte obegränsad rätt att då vilken som helst vård så snabbt som möjligt, utan vårdbehovet och hur brådskande fallet är bedöms av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvård. Bedömningen ska baseras på medicinskt och odontologiskt godkända kriterier.


Bedömningen av vårdbehovet görs alltid av en legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvård. Bedömningen kan göras även av andra yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvård än en läkare. Personen bedömer anledningen till besöket på jourmottagningen, symptomens karaktär, allvarlighet och hur bråttom ärendet är utifrån förhandsinformationen.

Den yrkesutbildade personen inom hälso- och sjukvård ska göra en bedömning av vårdbehovet senast tre dagar från att du har kontaktat din hälsostation.