Vad gör jag vid ett nödfall utomlands?

Om du behöver brådskande vård under din utlandsvistelse, ring nödnumret eller uppsök närmaste sjukhus. Du kan också få hjälp av researrangören, den finländska beskickningen, beskickningen för något annat EU-land eller olika organisationer.


Nödnumret är 112 i alla EU-länder. 112 används som nödnummer även i Norge, Schweiz, Storbritannien, Israel, Ryssland och Turkiet.

Också nedan listade instanser kan ge dig hjälp och råd under din utlandsvistelse:

Researrangören

Om du har köpt en paketresa får du vid behov hjälp av researrangörens lokala representanter, till exempel guiderna, vid sjukfall, olyckor och andra olycksfall.

Om en guidetjänst inte ingår i paketresan, kan du kontakta researrangörens representant. Om researrangören inte har en representant på resmålet eller nära det, ska du kontakta researrangören i Finland.

Finlands beskickning i vistelselandet

Finlands utlandsbeskickningar och konsulat hjälper nödställda finska medborgare och utlänningar som är stadigvarande bosatta i Finland utomlands.

Myndigheterna i vistelselandet kan underrätta Finlands beskickning om ett sjukfall eller en olycka under en tillfällig utlandsvistelse om du reser utan anhöriga eller vänner och researrangören inte lyckas få kontakt med dina anhöriga. Beskickningen kan även hjälpa till med att nå en anhörig i Finland.

Vid dödsfall hjälper beskickningen med hemtransporten av den avlidne och med andra praktiska arrangemang.

Observera att beskickningarna inte kan betala sjukhus- eller hotellräkningar eller bevilja betalningsförbindelser till exempel för sjukhusavgifter.

Du får mer information om utrikesministeriets hjälpmöjligheter utomlands vid utrikesministeriets enhet för konsulära ärenden.

  • Dygnet runt-jour +358 9 160 555 55 vid samtal från utlandet
  • Utrikesministeriets telefonväxel +358 295 350 000 vid samtal från utlandet

Om Finland inte har en beskickning i resmålet, kan du i nödfall be om hjälp vid beskickningen för ett annat EU-land.

SOS Internationals resenödtjänst

SOS International hjälper nordiska resenärer i hela världen i samarbete med flera reseförsäkringsbolag.

Resenödtjänstens journummer är +45 701 050 54. Nödcentret har jour dygnet runt, året om.

Kyrkan och medborgarorganisationer

Också finländska medborgarorganisationer och andra instanser som bedriver verksamhet utanför Finland kan hjälpa dig utomlands.

  • Sjömanskyrkor finns i norra Tyskland, Belgien, Luxemburg, Nederländerna, Storbritannien och Grekland.
  • Finland-Samfundets rådgivningstjänst ger dig information, stöd och rådgivning i frågor kring både boendet utomlands och återflyttningen.

FPA:s center för internationella ärenden

Om du har tappat bort ditt europeiska sjukvårdskort eller om du inte har kortet, kan FPA:s center för internationella ärenden skicka dig ett intyg som ersätter kortet. Vid behov kan intyget även skickas direkt till sjukhuset.

Tips

När du reser utomlands kan det vara bra att ha telefonnummer för nödfall sparade i mobiltelefonen. Att spara en anhörigs telefonnummer med förkortningen ICE (in case of emergency) i mobilen gör det lättare att kontakta närstående.

Se även polisen instruktionsvideo om oväntade farliga situationer (endast på finska).