Malta

I en nödsituation får du hjälp genom att ringa 112.


Tillgång till vård

Under en tillfällig vistelse på Malta får du medicinskt nödvändig vård genom att visa upp det europeiska sjukvårdskortet (European Health Insurance Card, EHIC). Medicinskt nödvändig vård är vård som inte kan vänta tills du kommer hem. Denna typ av vård kan behövas som du insjuknar akut eller om du råkar ut för en olycka. Du kan även få vård i samband med graviditet, förlossning eller en kronisk sjukdom. Vårdbehovet ska framträda under vistelsen. Om din sjukdom kräver regelbunden vård under din tillfälliga utlandsvistelse, ska du komma överens om ordnandet av vården i förväg med vårdgivaren. Till exempel dialys, oxygenterapi, särskild astmabehandling och kemoterapi samt ultraljudsundersökning av hjärtat i samband med kroniska autoimmuna sjukdomar är behandlingar som måste avtalas i förväg.

Med det europeiska sjukvårdskortet får du vård på samma sätt och till samma pris som lokala invånare. Det är tillrådligt att ha med sig både det europeiska sjukvårdskortet och en kopia av kortet. Om du inte har ett europeiskt sjukvårdskort att visa upp eller om kortet av någon anledning inte accepteras, måste du betala vårdkostnaderna själv. I detta fall kan du ha möjlighet att i efterhand ansöka om ersättning hos FPA.

På Malta får du offentliga hälso- och sjukvårdstjänster via hälsovårdscentraler och sjukhus. Genom att visa upp det europeiska sjukvårdskortet får du vanligtvis nödvändig hälso- och sjukvård kostnadsfritt. Du får information om tjänsterna samt kontaktuppgifter vid det maltesiska hälsoministeriet.

Det finns ett stort antal privata hälso- och sjukvårdstjänster. Dessa bedrivs åtskilt från den offentliga sektorn. När du använder dessa betalar du för vården själv.

Akut insjuknande

Läkare

Du får läkarvård genom att uppsöka ett offentligt hälsocenter (Government Health Centre). På Malta finns nio offentliga hälsocentra. Kontaktuppgifterna till dessa hittar du på hälsoministeriets webbplats (på engelska). När du visar upp ditt europeiska sjukvårdskort och en identitetshandling är vården kostnadsfri. Observera att du ska visa upp originalhandlingen, en papperskopia av kortet räcker inte. Om du inte har ditt europeiska sjukvårdskort med dig, debiteras du fullt pris för läkarbesöket, som du måste betala (kontant eller med kreditkort) innan du lämnar vårdenheten.

Tandläkare

Akuttandvård ges kostnadsfritt vid Mater Dei-sjukhuset i Msida och vid hälsocentren. Tillgången till tandvård är emellertid begränsad. På Malta ges tandvården i huvudsak inom privatsektorn.

Läkemedel

För receptbelagda läkemedel som en läkare skrivit ut utgår ingen ersättning. Det enda undantaget är läkemedelsbehandling på sjukhus, som är kostnadsfri för personer i sluten vård. Läkemedelsbehandling är också kostnadsfri under tre dagar efter utskrivning från sjukhuset. I övriga situationer betalar du alla läkemedelskostnader själv.

Vård på sjukhus

Vården är kostnadsfri på offentliga sjukhus när du visar upp ditt europeiska sjukvårdskort och en identitetshandling. Också sjukhusvård i nödsituationer är kostnadsfri. För vård på sjukhus krävs vanligtvis remiss från en läkare.

Ambulanstransporten till sjukhuset i nödfall är kostnadsfri med det europeiska sjukvårdskortet.

Läs mer om akut insjuknande i Europa.

Läs mer om ersättning för vård utomlands.

Användbara webbplatser

Om du vill resa till Malta för att använda hälso- och sjukvårdstjänster, hittar du allmän information om planerad vård utomlands på vår webbplats. Du kan ställa dina frågor om hälso- och sjukvården på Malta till den nationella kontaktpunkten på Malta.

Kvalitet och säkerhet i vården

Vid patientskador tillämpas alltid lagstiftningen och patientförsäkringen i det vårdgivande landet. Om du är missnöjd med vården som du har fått, ska du i första hand reda ut saken med vårdgivaren. Den nationella kontaktpunkten på Malta kan hjälpa dig att hitta rätt myndighet om du vill anföra klagan.

Hälso- och sjukvårdssystemet

Hälso- och sjukvården på Malta är indelad i offentliga och privata sektorer. Hälsoministeriet övervakar Maltas offentliga hälso- och sjukvård och reglerar den privata hälso- och sjukvården. Den offentliga hälso- och sjukvården finansieras via allmän beskattning. De flesta hälso- och sjukvårdstjänster, såsom vård hos allmän- och specialistläkare, sjukhusvård, läkemedel, vård vid graviditet och förlossning samt rehabilitering, omfattas av statskassan.