Italien

I en nödsituation får du hjälp genom att ringa 112 eller 118 (ambulans).


Tillgång till vård

Under en tillfällig vistelse i Italien får du medicinskt nödvändig vård genom att visa upp det europeiska sjukvårdskortet (European Health Insurance Card, EHIC). Medicinskt nödvändig vård är vård som inte kan vänta tills du kommer hem. Denna typ av vård kan behövas som du insjuknar akut eller om du råkar ut för en olycka. Du kan även få vård i samband med graviditet, förlossning eller en kronisk sjukdom. Vårdbehovet ska framträda under vistelsen. Om din sjukdom kräver regelbunden vård under din tillfälliga utlandsvistelse, ska du komma överens om ordnandet av vården i förväg med vårdgivaren. Till exempel dialys, oxygenterapi, särskild astmabehandling och kemoterapi samt ultraljudsundersökning av hjärtat i samband med kroniska autoimmuna sjukdomar är behandlingar som måste avtalas i förväg.

Med det europeiska sjukvårdskortet får du vård på samma sätt och till samma pris som lokala invånare. Det är tillrådligt att ha med sig både det europeiska sjukvårdskortet och en kopia av kortet. Om du inte har ett europeiskt sjukvårdskort att visa upp eller om kortet av någon anledning inte accepteras, måste du betala vårdkostnaderna själv. I detta fall kan du ha möjlighet att i efterhand ansöka om ersättning hos FPA.

I Italien administreras den offentliga hälso- och sjukvården regionalt, vilket betyder att till exempel priserna kan skilja sig inom landet.

Du kan ställa dina frågor om hälso- och sjukvården i din region till det lokala hälsokontoret (Azienda Sanitaria Locale, ASL). Kontaktuppgifterna till ASL hittar du till exempel i telefonkatalogen, hotellreceptionen, på apotek eller på lokala kontors webbplatser.

Akut insjuknande

Läkare

Du kan träffa en allmänläkare genom att uppsöka en hälsovårdscentral som drivs av det lokala hälsokontoret, ASL (casa della salute eller centri di assistenza primaria). Du kan också besöka en allmänläkare (medico di medicina generale eller medico di famiglia) som har ett avtal med det nationella hälso- och sjukvårdssystemet (Servizio Sanitario Nazionale, SSN). En lista över sådana läkare i din region får du till exempel hos det lokala hälsokontoret (ASL) eller i hälso- och sjukvårdsdelen på regionens webbplats. Kvällstid, på veckoslut och semestertid fås akutvård på regional akutmottagningar (Guardia Medica) eller jourpolikliniken (pronto soccorso).

Visa upp ditt europeiska sjukvårdskort och en identitetshandling på mottagningen. På så sätt får du kostnadsfri vård från alla offentliga och privata vårdgivare som har ett avtal med det nationella hälso- och sjukvårdssystemet. Du kan dock behöva betala en självriskavgift (så kallad biljett).

För besök hos specialist krävs remiss från en allmänläkare. Auktoriserade privatsjukhus som samarbetar med det italienska nationella hälso- och sjukvårdssystemet (SNN) kan ha varierande praxis vad gäller remisser. För att få vård till självriskpris ska specialisten vara godkänd av ASL. Alternativt kan även en allmänläkare godkänna ett specialistbesök efter ett enstaka besök (visita occasionale). För besök hos specialist och laboratorieprov betalar du en självrisk som kan variera lokalt.

Tandläkare

Utbudet av offentliga tandläkartjänster är mycket begränsat i Italien och det är vanligt att man använder privata tjänster. Tandläkartjänster finns på vissa sjukhus som hör till SSN och hälsovårdscentraler som upprätthålls av ASL, men detta är ovanligt och för att få vård krävs oftast en remiss från en läkare. Du kan fråga ASL-kontoret om möjligheten av få vård.

Läkemedel

Du får ersättning för receptbelagda läkemedel som en läkare inom det nationella hälsovårdssystemet skriver ut till dig när du visar upp ditt europeiska sjukvårdskort och en identitetshandling på apoteket (farmacia). Läkemedlen är indelade i tre kategorier utifrån sjukdomens svårighetsgrad. Läkemedel för allvarliga sjukdomar är kostnadsfria. Du ska betala själv en viss andel av läkemedelskostnaderna för mindre allvarliga sjukdomar. Ersättningsbeloppet kan variera regionalt. Om ett läkemedel inte finns med på det italienska nationella hälsovårdssystemets lista över ersättningsgilla läkemedel, betalar du själv fullt pris för läkemedlet.

Vård på sjukhus

För vård på sjukhus krävs vanligtvis remiss från en läkare. Om du behöver brådskande vård kan du gå direkt till jourpolikliniken (pronto soccorso) vid ett offentligt sjukhus (ospedale pubblico) eller till ett sjukhus som har avtal med SSN (ospendale privato accreditato). Anstaltsvården är kostnadsfri när du visar upp ditt europeiska sjukvårdskort och en identitetshandling. Om du vill ha ett privatrum eller andra särskilda bekvämligheter på sjukhuset, betalar du separata tilläggsavgifter för dessa.

Ambulanstransporter är vanligtvis kostnadsfria för innehavare av det europeiska sjukvårdskortet.

Läs mer om akut insjuknande i Europa.

Läs mer om ersättning för vård utomlands.

Användbara webbplatser

Om du vill resa till Italien för att använda hälso- och sjukvårdstjänster, hittar du allmän information om planerad vård utomlands på vår webbplats. Du kan ställa dina frågor om hälso- och sjukvården i Italien till den nationella kontaktpunkten i Italien.

Det finns varken någon officiell lista över vårdgivare i Italien på internet eller en söktjänst. Du kan dock be om en lista över serviceproducenter från ASL. Du kan hitta ASL:s kontor på deras webbplats. Du kan söka privata sjukhus och kliniker efter ort i webbversionen av Italienska gula sidorna (på italienska).

I Italien kan du alltid ringa 116117 för icke-brådskande medicinsk rådgivning. Observera att detta nummer inte är tillgängligt i alla regioner i Italien. Mer information om telefontjänsten finns på det italienska hälsoministeriets webbplats (på engelska).

Kvalitet och säkerhet i vården

Vid patientskador tillämpas alltid lagstiftningen och patientförsäkringen i det vårdgivande landet. Om du är missnöjd med vården som du har fått, ska du i första hand reda ut saken med vårdgivaren. Voit myös ottaa yhteyttä sairaalan tai paikalliseen terveysviranomaisen ASL:n terveysosastoon (direzione sanitaria), eller kontakta ditt lokala URP-kontor (Ufficio Relazioni con il Pubblico, sidan på engelska).

Du kan också kontakta den italienska kontaktpunkten som ger råd om klagomålsförfaranden och eventuella rättsprocesser. Om du vill överklaga kan den italienska kontaktpunkten hjälpa dig att hitta rätt myndighet.

Hälso- och sjukvårdssystemet

Hälsovårdsministeriet ansvarar huvudsakligen för den offentliga hälso- och sjukvården i Italien och garanterar det centrala förmånspaketet för hälso- och sjukvård, det vill säga den nödvändiga vårdnivån (LEA). Regionerna ansvarar för att ordna och tillhandahålla tjänsterna inom hälso- och sjukvården via lokala hälsovårdsenheter.