Läkemedel under resan

Ska du åka på en resa? Ska du köpa receptbelagda läkemedel med ett recept som förskrivits i ett annat land eller ha läkemedel med dig? På denna sida hittar du allmän information, tips och länkar som rör resande och läkemedel.


Före resan

Skaffa recept och andra handlingar för dina läkemedel

Ta reda på införselrestriktionerna för läkemedel

Packa läkemedlen noga för din resa

Kom ihåg detta

1. Ta reda på vilket receptbelagt läkemedel du behöver

 • Om du vill köpa läkemedel utomlands, behöver du beroende på destinationslandet och det läkemedel du behöver antingen ett pappersrecept från läkare för inköp av läkemedel utomlands, ett elektroniskt recept eller recept från en läkare i destinationslandet.
 • Med receptet kan du också bevisa att de läkemedel du har med dig är nödvändiga och vara förberedd på att läkemedlen försvinner eller förstörs.
 • Kontrollera hur länge receptet är giltigt i ditt destinationsland.

2. Fundera på om du behöver andra handlingar för import av läkemedel.

 • Destinationslandets lagstiftning påverkar importen av läkemedel.
 • Beroende på destinationslandet och läkemedelspreparatet kan du i tullen behöva ett Schengenintyg, ett införseltillstånd eller ett intyg om behovet av insulinsprutor.
 • Som hjälp för att ta reda på lokala anvisningar kan du använda till exempel tullen, ambassaden och kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård.
 • Kom ihåg att beakta även anvisningarna i eventuella genomfartsländer.

3. Packa läkemedlen noga

 • Transportera läkemedlen i de ursprungliga förpackningarna i ditt handbagage.
 • Säkerställ att läkemedlen inte kan skadas och att de förvaras i rätt temperatur under transporten.

4. Ansök vid behov ersättning för läkemedel som köpts utomlands

 • Du kan få ersättning för läkemedel som köpts utomlands, om du är sjukförsäkrad i Finland, har en hemkommun i Finland eller omfattas av den finländska sjukvårdens kostnadsansvar.
 • En förutsättning för ersättning är att ett motsvarande läkemedel är ersättningsgillt i Finland.

Reser du från Finland till utlandet?

Är din avsikt att köpa de läkemedel som du behöver under resan redan i Finland? Om du ska resa utomlands under en längre tid, beakta hur mycket du kan köpa ersatta läkemedel på en gång. Ta med en sammandragsutskrift om läkemedel som du använder. Du kan skriva ut den på tjänsten Mina Kanta.

Om du ska köpa receptbelagt läkemedel i ett EU- eller EES-land, be din läkare om ett recept för inköp av läkemedel utomlands. I Estland, Portugal, Kroatien, Polen och Spanien kan du i allmänhet använda även ett finländskt elektroniskt recept. Beakta gärna de begräsningar som är förknippade med recepten. Utanför EU- och EES-länderna behöver du för receptbelagda läkemedel ett recept från en yrkesutbildad person inom den lokala hälso- och sjukvården.

Information om införsel av läkemedel får du av tullmyndigheten i destinationslandet.

Reser du från utlandet till Finland?

Du kan införa läkemedel bara för din personliga användning. För att kunna införa läkemedel till Finland måste de ha ett försäljningstillstånd i inköpslandet och ha köpts av en aktör som har rätt att sälja läkemedel. Den tillåtna mängd som kan föras in beror på läkemedelspreparatet och landet du kommer ifrån.

Du kan i Finland använda recept som har förskrivits i ett annat EU- eller EES-land eller Schweiz om det innehåller följande uppgifter och läkemedlet är tillgängligt i Finland. Du kan köpa läkemedel med elektroniska recept som har förskrivits i Estland, Kroatien, Portugal, Polen och Spanien på vissa villkor. Du kan i Finland inte använda recept som förskrivits utanför EU- eller EES-länderna eller Schweiz.

Har du med dig narkotiska läkemedel eller läkemedel som påverkar det centrala nervsystemet?

Läkemedel som klassificerats som narkotika eller psykotropiska preparat kan inte köpas med ett recept från ett annat land. Om du behöver recept för ett sådant läkemedel, be om ett recept av en lokal läkare.

Om du reser inom Schengenområdet och har med dig läkemedel som klassificeras som narkotika, i huvudsak läkemedel som påverkar det centrala nervsystemet eller psykotropiska läkemedel, ska du ha med dig ett Schengenintyg. I Finland får du det från apoteket.

Mängden läkemedel som klassificeras som narkotika och kan föras in till Finland är mindre än mängden andra läkemedel.

Resor från utlandet till Finland

Via dessa länkar får du nyttig information om införsel av läkemedel till Finland, användning av ett utländskt recept i Finland samt ersättning för läkemedel som köpts utomlands.