Chile

I en nödsituation får du hjälp genom att ringa 131 (ambulans).


Överenskommelse om social trygghet

Överenskommelsen om social trygghet mellan Finland och Chile gäller folkpensionen och arbetspensionssystemet samt sjukvården för pensionärer. Enligt avtalet har en person bosatt i Chile som får pension från Finland rätt till hälso- och sjukvård på samma villkor som de pensionärer som omfattas av bosättningslandets lagstiftning. Övriga grupper som vistas tillfälligt i landet, till exempel turister, har inte rätt till sjukvårdsförmåner i Chile.

Hälso- och sjukvård

I Chile finns både ett offentligt och ett privat hälso- och sjukvårdssystem. Offentliga sjukhus har ofta låg utrustningsstandard. Läkarna är emellertid yrkeskunniga och högutbildade. Samma läkare arbetar ofta dels inom den offentliga och dels inom den privata sektorn. Privatkliniker och -sjukhus i Santiago håller en hög nivå. Privata sjukhus kallas för clinica, de offentliga heter hospital. När du reser till Chile är det bra att skaffa en täckande reseförsäkring.

De två största privatsjukhusen i Santiago är Clinica Alemana och Clinica Las Condes. På klinikernas webbsidor finns närmare information om hälso- och sjukvårdstjänsterna som är riktade till utlänningar bosatta i Chile. Sjukvården i privata inrättningar är dyr. De största sjukhusen accepterar i regel kreditkort, och ibland kan man också betala med kontoöverföring. Kontantbetalning är sällsynt på sjukhus.

Chile har två sjukförsäkringssystem. För att bli inkluderad i sjukförsäkringssystemet krävs ett chilenskt ID-kort och personnummer (RUT). FONASA (Fondo Nacional de Salud) är statens offentliga hälso- och sjukvårdssystem som endas är avsett för chilenska medborgare och innehavare av ett uppehållstillstånd. FONASA omfattar både offentliga sjukhus och privata kliniker. Det privata systemet heter ISAPREs (Instituciones de Salud Previsional) och består av flera företag som tillhandahåller ISAPRE-sjukförsäkringen. ISAPREs är ett något dyrare system som håller högre kvalitet och där köerna är kortare jämfört med FONASA. Båda systemen erbjuder vid behov brådskande vård.

Tandläkare

Tandvården i Chile håller hög kvalitet och är ofta något förmånligare än i Finland. Det finns flera privata tandkliniker som erbjuder tandvårdstjänster. Även hälsovårdscentraler inom den offentliga hälso- och sjukvården (consultorios) erbjuder tandvårdstjänster, men de är riktade särskilt till stadigvarande invånare.

Läkemedel

Receptbelagda läkemedel och receptfria läkemedel fås i stor omfattning på apotek. Läkemedel är allmänt sett dyra, men på begäran säljer apotek även avsevärt förmånligare parallelldistribuerade läkemedel.