Hjälpmedel utomlands

Om du blir sjuk under en resa och behöver ett hjälpmedel, får du det vanligtvis av vårdgivaren. Hjälpmedlet kan medföra kostnader för dig. Om du flyttar utomlands, kan du oftast ta med dig ett hjälpmedel som beviljats för dig i Finland. Om du behöver ett nytt hjälpmedel efter flytten, kan du skaffa det i det nya bosättningslandet eller i vissa situationer även i Finland.


Om du blir sjuk under en resa och behöver ett hjälpmedel, får du det vanligtvis av vårdgivaren

Om du blir sjuk utomlands och får brådskande vård eller annan medicinskt nödvändig vård, kan vårdgivaren förse dig med ett hjälpmedel. Olika länder har mycket olika praxis när det gäller anskaffande och utlämning av hjälpmedel. I en del länder ingår hjälpmedel i vården; till exempel i de nordiska länderna får du kryckor direkt av vårdgivaren. I en del länder måste du köpa eller hyra hjälpmedlet mot en avgift.

Om du flyttar till ett annat EU-/EES-land, Storbritannien eller till Schweiz

Om du flyttar till ett annat EU-/EES-land, Storbritannien eller till Schweiz, kan du ta med dig dina hjälpmedel. Kom överens om underhållet av hjälpmedlet med det nya bosättningslandet. Din rätt att få underhåll för ditt hjälpmedel eller ett nytt hjälpmedel i Finland baserar sig oftast på registreringen av hemkommun av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

  • Om du har hemkommun i Finland eller om Finland ansvarar för dina vårdkostnader efter flytten, kan du låta underhålla och reparera ditt hjälpmedel eller byta ut hjälpmedlet inom den offentliga hälso- och sjukvården när du vistas i Finland. Du betalar själv kostnaderna för att transportera hjälpmedlet till Finland. Om du behöver ett nytt hjälpmedel kan du ansöka om det antingen i ditt nya bosättningsland eller via den offentliga hälso- och sjukvården i Finland. Om du vill ha det nya hjälpmedlet från Finland betalar du själv transportkostnaderna.
  • Om du inte har hemkommun i Finland och Finland inte ansvarar för dina vårdkostnader efter flytten, kan du i regel inte låta underhålla och reparera ditt hjälpmedel eller byta ut hjälpmedlet i Finland. Du kan ändå ta med dig hjälpmedlet till utlandet. Om du behöver ett nytt hjälpmedel efter flytten måste du ta reda på möjligheterna att få det i ditt nya bosättningsland.
  • Om du har beviljats ett viktigt hjälpmedel eller en protes före din flytt kan Finland i vissa EU-situationer ansvara för kostnaderna för underhållet av detta hjälpmedel även efter din flytt. Som viktigt hjälpmedel klassas sådana hjälpmedel som måttillverkats för dig. Om du inte är säker på om ditt hjälpmedel klassas som ett viktigt hjälpmedel, kontakta FPA. Om du har beviljats ett viktigt hjälpmedel men inte har hunnit få hjälpmedlet vid tidpunkten för din flytt har du fortfarande rätt att få hjälpmedlet trots flytten.
  • Observera att underhåll av ett viktigt hjälpmedel emellertid inte betyder reparation av ett trasigt hjälpmedel, utan eventuella andra underhållsbehov. Sådana är till exempel injustering av hörselapparaten eller tilläggsutbildning för ledarhunden.

Oftast kan du få ett hjälpmedel som du behöver även i ditt nya bosättningsland. Hjälpmedel beviljas enligt mottagarlandets lagstiftning. Mottagarlandets sjukförsäkringsinstitution eller någon annan myndighet med ansvar för hälso- och sjukvården är vanligtvis det bästa stället att begära mer information om hur man får och skaffar sig hjälpmedel.

Om du flyttar någon annanstans än till länderna inom EU/EES, Storbritannien eller Schweiz

Om du flyttar från Finland någon annanstans än till länderna inom EU/EES, Storbritannien eller Schweiz, kan du ta med dig de hjälpmedel som du använder. Din rätt att få underhåll för ditt hjälpmedel eller nya hjälpmedel inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland baserar sig oftast på registreringen av hemkommun av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

  • Om du har hemkommun i Finland kan du låta underhålla och reparera ditt hjälpmedel eller byta ut hjälpmedlet inom den offentliga hälso- och sjukvården när du vistas i Finland. Om du behöver ett nytt hjälpmedel kan du ansöka om det antingen i ditt nya bosättningsland eller via den offentliga hälso- och sjukvården i Finland. Om du vill ha det nya hjälpmedlet från Finland betalar du själv transportkostnaderna.
  • Om du inte har en hemkommun i Finland, kan inte du låta underhålla ditt hjälpmedel i Finland. Du kan ändå ta med dig hjälpmedlet till utlandet. Om du behöver ett nytt hjälpmedel efter flytten måste du ta reda på möjligheterna att få det i ditt nya bosättningsland.

Om du flyttar från Finland utanför EU/EES, Storbritannien eller Schweiz och inte har en hemkommun i Finland efter att du flyttat, upphör din rätt att få nya hjälpmedel från Finland. Du kan få tillgång till de hjälpmedel som du behöver på basis av mottagarlandets lagstiftning, genom en privat försäkring eller genom att betala för det själv.

Om ditt hjälpmedel går sönder utomlands ansvarar du själv för reparationen

Om ditt hjälpmedel går sönder utomlands måste du själv se till att få det lagat. Finländska myndigheter ersätter vanligtvis inte kostnaderna för service och reparation av hjälpmedel som uppstått utomlands och de ordnar inte heller reparationer utomlands. De finländska myndigheterna är inte heller förpliktade att skicka dig ett nytt hjälpmedel till utlandet. Om du har rätt till ett hjälpmedel i Finland och vill byta ut ett trasigt hjälpmedel mot ett nytt i Finland, ska du själv ordna och betala transporten.