Ersättning för övernattning i Finland och utomlands

FPA kan ersätta kostnader för övernattning i samband med vård under vissa förutsättningar.


FPA ersätter kostnader som uppstår från övernattning på vård- eller rehabiliteringsorten, om du behöver övernatta för att

  • hinna till en undersökning, vård eller rehabilitering om de offentliga trafikkommunikationerna är bristfälliga
  • undvika resor fram och tillbaka mellan hemmet och vårdorten på grund av undersöknings- och behandlingstiderna
  • minska riskerna i samband med förlossning, då förutsättningen är en läkarbedömning av din graviditetssituation.

FPA betalar övernattningspenning även för en medföljande ledsagares eller familjemedlems kostnader, om du har ett intyg eller en utredning från hälsovården som styrker behovet av att ha en ledsagare eller familjemedlem med på resan.

Ansök om ersättning för kostnader för övernattning och ledsagare hos FPA.

Mer information